Sjöhästen v.11

Skapande /Tema: Förvandling

Vi kan göra många olika former med trolldegen. Våra barn sitter länge och skapar nya mönster och utforskar degen på olika sätt. Vi stimulerar sinnet Känsel.

Några barn har även skapat små spindlar av piprensare och mjölkkorkar.

Bygglek/ Konstruktion/Matematik

Flera av barnen är intresserade och kan många färger. De benämner färgen och vill att pedagogerna ska titta och bekräfta vad de gör, när de konstruerar och bygger med olika material.

Rollek

Barnen leker bibliotek och affär. De svarar i telefon, tar upp beställningar och slår in siffror på kassaapparaten. I leken kan barnen få utlopp för sin fantasi, härma/efterlikna/bearbeta kulturlivet och värden utanför förskolan.

Man kan också göra en bil av kartong, muggar och papperstallrikar och leka rollek.

Rörelse

Hopp och skutt!! När vi säger ”dansa” blir barnen jätteglada och pekar mot stora skärmen. Det är härligt att röra hela kroppen till musik.

Naturvetenskap

Inne på avdelningen har vi gjort en hörna där vi har material från naturen. Barnen kan efter utflykter och utevistelse plocka in naturmaterial, forska och titta på dessa med förstoringsglas.

TREVLIG HELG!

 

 

Näckrosen v.11

 

Hälsa och rörelse, välbefinnande

Bollek i Tippenhallen.

Lek och fantasi

Lek med vatten och båtar ute på förskolans gård.

Språk, berättande med rekvisita, sång

Vi sjunger ”Bockarna Bruse och använder oss av rekvisita.

Språk, delaktighet och inflytande

Varje vecka reflekterar vi och pratar om vad vi gjort under veckan med hjälp av bloggen. Vi pratar också om betydelsen av ord som just ”blogg” och andra svåra ord.

Sjöstjärnan v. 10

Skogen, utflykt i vår närmiljö

Uppgiften denna gång var att bjuda in en kompis att leka med. Barnen rullade snöbollar, lekte mamma pappa barn och klättrade på berget.

Idrott, motion och hälsa

Vi byggde en hinderbana där barnen fick balansera, hoppa från plintar ner på madrasser, gå balansgång, krypa och göra kullerbyttor. Barnen tyckte att det var riktigt roligt att gå runt hinderbanan.

 

Språk

Månadens författare är Anna- Clara Tidholm. Vi har läst tillsammans med barnen ur boken ”Adjö, herr Muffin som handlar om ett marsvin som har blivit gammal och sjuk. Som sedan dör och blir begravd. Veckans bokstav var bokstaven U. Barnen var väldigt bra på att hitta på olika ord som började på U. Sen övade de på att skriva både stora och lilla bokstaven, och  rita någonting som började på U.

De har också blivit intresserade av att göra egna böcker. De ritar för fullt och berättar vad det ska stå i boken. Dessa böcker finns att läsa den 29de mars.

Skapande, bygg och konstruktion

Barnen tycker att det är roligt att bygga med Lego och att konstruera olika saker. Det ritas mycket nu och några barn har gjort egna böcker, som det hittar på sagor till. Kanske berättar de sagan för en kompis. Några barn klippte ut sina figurer och gjorde sagor till dem.

 

Tema förändring, superhjältar

Barnen håller på för fullt att skapa sina superhjältar och att hitta på ”supernamn” till dessa,  och vad de får sina superkrafter ifrån.

 

Visa och berätta

Vi fortsätter med ”visa och berätta”. Barnen tycker att det är så spännande och roligt att få berätta inför sina kompisar. Och det är helt frivilligt.

 

 

Näckrosen v. 10

 

Natur och miljö, fantasi

Veckans skogs uppdrag är att bjuda in en kompis till lek.

Kommunikation och skapande

Barnen skapar och uttrycker sig med hjälp av vattenfärger och olika verktyg som penslar och bilar.

Språk, litteratur, IT

För att skapa positiva och lugna lärmiljöer och för att alla barn på Näckrosen ska få en möjlighet till boksamtal och högläsning, har vi delat in barnen i 2 grupper efter maten. Vi läser även för de barn som vilar. Vi använder oss även av projektorn för att läsa månadens författare Anna-Clara Tidholm.

Språk och kommunikation

Vi använder oss av gåtor och barnen får klura ut vilket djur gåtan handlar om, ett roligt sätt att träna det logiska tänkandet.

Matematik, språk och kommunikation

Vi pratar om hur man kan dela in och kategorisera saker och föremål. Vad hör ihop och vad ska bort? Barnen får komma med förslag och uppmuntras att utveckla och sätta ord på hur de tänker. Någon tycker att ananasen ska bort för den är gul, någon annan tycker att björnen ska bort för den bor i skogen.

Lek och fantasi

Barnen visar intresse för att leka att de har en bebis i magen och de leker sjukhus. Vi pedagoger stöttar, sätter ord på och introducerar nytt lekmaterial till barnen. Vi är även patienter och barnen är doktorer.

Matematik

Vi pratar om siffror, hur de ser ut och vad de konkret betyder. Barnen får välja ett glas med en siffra i och sedan hjälps vi åt att lägga i rätt antal pärlor i glaset.

Sjöhästen v.10

Språk/Högläsning/Matematik

Vår månadsförfattare är Anna-Clara Tidholm. Vi läser boken ”Knacka på” och diskuterar bokens innehåll med barnen. Vi pratar mycket matematik – färger, prepositioner, antal. Samtidigt berättar barnen om vad de ser på bilderna:

Pedagog: ”Vad ser ni på bilderna?”

Barn: ”Potta! Jag sitter också pottan!”

”Boll! Kasta bollen!”

”Max spelar trumma!”

”Äter morot!” (barnet går till kökslådan, hämtar en plastmorot och visar den för de andra.

För att göra högläsningen mer spännande har vi börjat producera boken på stor skärm. Så här blir barn mer delaktiga och det är självklart mycket roligare.

Det finns ett mycket stort intresse för böcker på avdelningen. Ofta plockar barnen böcker från boklådan, sätter sig på golvet och bläddrar i dem. Eller så kommer barnen till oss pedagoger med en bok i handen och vill att vi ska läsa för dem.

Matematik

Det som är mycket aktuellt just nu på avdelningen är att jobba med färger. Barnen upptäcker och undersöker färgerna på många olika sätt – vi pratar och läser om färger, gör olika lekar, barnen ritar med grundfärgerna osv.

 Rörelse

Barnen älskar att dansa! Det är tisdag idag och kroppen känner det – nu ska vi röra på oss! 🙂

Språk

Vi sjunger mycket med barnen och jobbar med olika rim och ramsor. I de flesta fall använder vi rekvisita för att skapa mer förståelse för barnen. Vi ofta leker barnens favoritlek ”Björnen sover!”

Motorik/Frilek

Genom att lägga pussel tränar barnen sin motorik och problemlösningsförmågan.

”HI FIVE” för ännu en spännande och lärorik vecka på förskolan! TREVLIG HELG! 🙂 🙂 🙂 

 

 

Sjöhästen v.8

Språk/Boksamtal

Vi fortsätter att läsa mycket på avdelningen och att jobba med månadens författare – Gunilla Bergström. Böckerna om Alfons är väldigt spännande för barnen – de pekar på bilderna och berättar vad de handlar om.

Det är många olika teman från böckerna som vi diskuterar med barnen – känslor, kroppsdelar, mat osv.

Språk/Matematik/Kommunikation

Våra samlingar är spännande och lärorika! Vi ser hur barnen längtar efter dessa stunder. Vi sjunger mycket, jobbar med ramsor, berättar sagor med rekvisita, räknar och går genom dagen med hjälp av bilder som vi sätter upp på tavlan. Barnen är delaktiga och ofta får de välja själva hur samlingen ska gå till.

Rörelse/Dans

Vad är det för dag idag? Jaaa, det är tisdag igen och nu ska vi dansa! Alltid lika  kul och roligt för barnen!

Bygglek/Motorik

I byggleken tränar barnen sin fantasi och sin förmåga att lösa matematiska problem. De bygger och räknar samtidigt – Hur många klossar har vi på den raden?

Nedan ser man hur barnen försöker ta loss duplo klossarna med hjälp av en pincett.

Språk/Värdegrund

Barnen berättar om vad de har på sina tröjor.

Pedagog: ”Vad har du för bild på din tröja?”

Barn: ”Apa!”

”MINA tofflor!”

Skapande/Fantasi

Barnens fantasi känner inga gränser. Barn skapar på många olika sätt – genom att göra handavtryck på papper, spela ”trummor” med hjälp av kastruller och bestick och hitta på sina egna variationer av leken ”Gubben i lådan”.

TREVLIG HELG! 🙂 🙂 🙂

Näckrosen v.8

Naturvetenskap, matematik

Denna veckas uppdrag i skogen var att hitta 3 pinnar och bilda en triangel.

Matematik, problemlösning, normer och värden

Barnen hjälps åt och samarbetar när de lägger pussel.

Normer och värden, språk, musik, matematik

Barnen röstar på vilken saga de vill höra, valet föll på ”Bockarna Bruse”.

Hälsa och rörelse, lek, grovmotorik

I Tippenhallen har barnen roligt i en hinderbana.

Språk, musik, normer och värden

Varje fredag har vi en storsångsamling då hela förskolan samlas och sjunger tillsammans.

 

Sjöstjärnan v.8

Skogen, vår närmiljö

Den här gången fick barnen till uppdrag från en Sjöstjärna att leta reda på tre pinnar och sedan att konstruera  en triangel med pinnarna runt ett träd eller på marken. Det fungerade bra. Efter det ville barnen leka som vanligt.

 

 

Språk

Veckans bokstav var bokstaven T. Barnen hittade på en massa ord på just T. Den här gången övade alla barn på att skriva  både på stora T och lilla t.

 

 

Tema förändringar, superhjältar

Nu börjar den svarta väggen ta form. Snart har alla barn pärlat sitt märke. barnen jobbar nu med att rita och berätta vilka superkrafter de själva besitter.

 

 

 

Skapande, konstruktion och bygg

Vi ser att barnen gärna ritar. En del  barn gör böcker som det sedan ritar bilder i. Andra ritar ansikten och figurer i olika skepnader och leker rollekar med dem. Så fantasin sprudlar bland barnen.

 

Visa och berätta

Vi fortsätter med visa och berätta, vilket barnen tycker är kul. De barn som vill får berätta om sin sak, några vill berätta tillsammans med en kompis.

 

 

 

 

Storsångsamling

 

 

 

Sjöstjärnan v.7

Utflykt, skogen i vår närmiljö

Uppdraget den här gången i skogen vara att hitta två pinnar. De skulle sen säga vilken som var liten-mindre eller stor-större. Barnen började genast sätta i gång att leta pinnar. Ett barn sa efter att ha visat upp sin långa och korta pinne, och det tog en halv minut ca – Ååå äntligen, får jag gå och leka nu! Ett annat barn hittade en stor barkbit- Ett barn säger – Titta det här ser ut som en stor fisk.

 

idrott, motion och hälsa

Vi gjorde fem stafettbanor som barnen fick gå. De övade  balansgång, hoppade i ringar, och hoppade över hinder.  Barnen tyckte att det var ”superkul”

 

 

Språk

Veckans bokstav var bokstaven S. Barnen fick ”brainstorma” fram ord på S .De var väldigt duktiga på att komma på en massa ord.

Månadens författare är Gunilla Bergström. Vi läste högt ur Alfons och odjuret. Barnen tyckte att berättelsen var både bra och spännande.

 

Bygg, konstruktion och skapande

Barnen fortsätter att skapa och konstruera olika saker. Pussel och spel som Uno tycker de  är roligt. Barnen har ibland olika spelregler när det gäller Uno, men efter ett tag så enas de om vilka regler som ska gälla. Några barn konstruerade sina egna böcker och ritade bilder i dem. Barnen bygger och leker mycket med Lego på förskolan. En pedagog frågade barnen var det var de hade byggt tillsammans Ett barn svarade då – de är en förvandlingsmaskin som kan göra olika saker och förvandla.

 

Tema förvandling, superhjältar

Vi har börjat med ”Tema superhjältar” som ingår i projektet ”Förvandlingar”. Vi har pratat mycket om vilka superhjältar det finns och om vad ÄR en superhjälte. Barnen har superkoll vad de heter och vilka krafter de har. De har sen fått pärla sitt egna bröstmärke och sen namngett sin egna superhjälte. Nästan alla har tagit med sitt namn med ”Super” framför… Efter det har de fått rita och klippa.

Vi jobbar i smågrupper där de har fått rösta fram gruppnamnet. Det blev Glitterstjärnorna, Robotarna och Krabborna. Det är otroligt kul att höra barnens fantasi när de pratar om sina superhjältar.

 

 

 

Utelek på gården

Nu i plussgradernas tid och snön smälter tycker barnen att pölarna är det roligaste som finns. De har östs och körts med  båtar för fullt i bäckarna små.

 

Visa och berätta 

Vi fortsätter med visa och berätta. Barnen får ta med sig en sak att berätta om. Vi märker att barnen vågar mer nu och tycker att det är kul med ”visa och berätta”

 

 

Sjöhästen v.7

Värdegrund

Vi har pratat om känslan glad och ledsen. Vi tittade i spegeln och gjorde olika miner. Ett barn fick också syn på den geometriska formen cirkel. Barnet jämförde cirkeln på spegeln med bollen i boken och sade även ordet cirkel.

Den här veckan har vi vänskapsveckan. På samlingen har vi pratat om hur man är en bra kompis och berättat sagor som handlar om det sociala samspelet.

Språk/Delaktighet/Inflytande

På samlingen får barnen ibland ta ett djur i påsen och önska sin djursång. Det tycker barnen är mycket spännande.

Här gör de yngsta barnen ramsan ”I farmors hus”.

Boksamtal med Alfons

Ett barn har upptäckt suddigummi (radergummi). Barnet provar att rita och sudda om och om igen (trolleri).

Rörelse

Vi dansar och gör roliga rörelser till musik på tisdagar.

Skapande

Fortsättning Tema: Förvandling. Nu har några barn börjat måla på sina skapelser. De väljer färgen själva. Några barn har också skapat med silkespapper, lim och papper.

Matematik/Bygglek

Värdegrund

Det är härligt när man blir tröstad av en kompis. Även de yngre barnen kan trösta någon som är äldre.

TREVLIG HELG!