Sjöstjärnan v.12

Skogen, utflykt i vår närmiljö

Uppgiften den här gången var att hitta fyra lika långa pinnar, och sedan bilda en fyrkant av dessa. Barnen lekte och klättrade i bergen.

 

Idrott, motion och hälsa 

Denna gång hade vi fem stationer med olika redskap. Barnen fick träna på sin balans, hoppa i ringar, hoppa upp på plintar och ner på madrasser. De tyckte att det var väldigt roligt.

 

Språk

Veckans bokstav var bokstaven Y. Barnen fick tänka ut ord på Y, vilket var lite svårare denna gång. Men vi lyckades till slut få ihop ett antal ord tillsammans. De har också börjat göra egna böcker där deras teckningar blir en saga. De barn som har hunnit bli klara, ”växer” en meter när vi läser sagan för gruppen.

 

 

 

Skapande, bygg och konstruktion

Det ritas, byggs Lego och pärlas för fullt på avdelningen, och det är verkligen roligt att se barnen  arbeta på sitt skapande.

 

 

Tema förändring, superhjältar

Barnen fortsätter med sina superhjältar

 

 

”Rocka sockorna”

Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Vi pratade lite på samlingen om vad som menas med ” Rocka  sockorna”.

Ett barn svarade att man får vara olika, om man tex sitter i rullstol och bara har ett ben eller inte kan gå.

 

 

 

 

 

 

Sjöhästen v.12

Motorik/Rörelse

Tisdagsrörelse med sång och musik. Förskolebarn har ett stort behov av att få röra på sig. Barnen tränar även sin balans på olika sätt inne på avdelningen. Här på bilderna klättras det på papplådor. Barnen vrider, vänder på dessa lådor och klättrar upp från olika håll.

Skapande

Vi målar på pinnar där våra spindlar ska sitta, gör handavtryck och målar på vårt skapande som delvis består av trolldeg.

Konstruktion/Bygglek

Bygglek med djuren och tågbanan. Här ingår de mycket finmotorisk träning och fantasin får flöda.

TREVLIG HELG!

 

 

Näckrosen v.12

Natur och miljö, naturvetenskap, matematik

I skogen skulle vi hitta 4 pinnar, stora eller små och bilda en kvadrat.

Språk, matematik

Vi berättar sagan om ”Spökbarnen som ändrar färg” med hjälp av rekvisita.

Skapande, teknik

Vi målar med olika verktyg och tekniker.

Matematik

På samlingen pratar vi om siffror och hur de ser ut med hjälp av konkret material. Vi spelar även sifferbingo.

Normer och värden

Vi firar rätten att vara olika och vi är alla bra med ”Rocka sockorna”.

Sjöhästen v.11

Skapande /Tema: Förvandling

Vi kan göra många olika former med trolldegen. Våra barn sitter länge och skapar nya mönster och utforskar degen på olika sätt. Vi stimulerar sinnet Känsel.

Några barn har även skapat små spindlar av piprensare och mjölkkorkar.

Bygglek/ Konstruktion/Matematik

Flera av barnen är intresserade och kan många färger. De benämner färgen och vill att pedagogerna ska titta och bekräfta vad de gör, när de konstruerar och bygger med olika material.

Rollek

Barnen leker bibliotek och affär. De svarar i telefon, tar upp beställningar och slår in siffror på kassaapparaten. I leken kan barnen få utlopp för sin fantasi, härma/efterlikna/bearbeta kulturlivet och värden utanför förskolan.

Man kan också göra en bil av kartong, muggar och papperstallrikar och leka rollek.

Rörelse

Hopp och skutt!! När vi säger ”dansa” blir barnen jätteglada och pekar mot stora skärmen. Det är härligt att röra hela kroppen till musik.

Naturvetenskap

Inne på avdelningen har vi gjort en hörna där vi har material från naturen. Barnen kan efter utflykter och utevistelse plocka in naturmaterial, forska och titta på dessa med förstoringsglas.

TREVLIG HELG!

 

 

Näckrosen v.11

 

Hälsa och rörelse, välbefinnande

Bollek i Tippenhallen.

Lek och fantasi

Lek med vatten och båtar ute på förskolans gård.

Språk, berättande med rekvisita, sång

Vi sjunger ”Bockarna Bruse och använder oss av rekvisita.

Språk, delaktighet och inflytande

Varje vecka reflekterar vi och pratar om vad vi gjort under veckan med hjälp av bloggen. Vi pratar också om betydelsen av ord som just ”blogg” och andra svåra ord.

Sjöstjärnan v. 10

Skogen, utflykt i vår närmiljö

Uppgiften denna gång var att bjuda in en kompis att leka med. Barnen rullade snöbollar, lekte mamma pappa barn och klättrade på berget.

Idrott, motion och hälsa

Vi byggde en hinderbana där barnen fick balansera, hoppa från plintar ner på madrasser, gå balansgång, krypa och göra kullerbyttor. Barnen tyckte att det var riktigt roligt att gå runt hinderbanan.

 

Språk

Månadens författare är Anna- Clara Tidholm. Vi har läst tillsammans med barnen ur boken ”Adjö, herr Muffin som handlar om ett marsvin som har blivit gammal och sjuk. Som sedan dör och blir begravd. Veckans bokstav var bokstaven U. Barnen var väldigt bra på att hitta på olika ord som började på U. Sen övade de på att skriva både stora och lilla bokstaven, och  rita någonting som började på U.

De har också blivit intresserade av att göra egna böcker. De ritar för fullt och berättar vad det ska stå i boken. Dessa böcker finns att läsa den 29de mars.

Skapande, bygg och konstruktion

Barnen tycker att det är roligt att bygga med Lego och att konstruera olika saker. Det ritas mycket nu och några barn har gjort egna böcker, som det hittar på sagor till. Kanske berättar de sagan för en kompis. Några barn klippte ut sina figurer och gjorde sagor till dem.

 

Tema förändring, superhjältar

Barnen håller på för fullt att skapa sina superhjältar och att hitta på ”supernamn” till dessa,  och vad de får sina superkrafter ifrån.

 

Visa och berätta

Vi fortsätter med ”visa och berätta”. Barnen tycker att det är så spännande och roligt att få berätta inför sina kompisar. Och det är helt frivilligt.

 

 

Näckrosen v. 10

 

Natur och miljö, fantasi

Veckans skogs uppdrag är att bjuda in en kompis till lek.

Kommunikation och skapande

Barnen skapar och uttrycker sig med hjälp av vattenfärger och olika verktyg som penslar och bilar.

Språk, litteratur, IT

För att skapa positiva och lugna lärmiljöer och för att alla barn på Näckrosen ska få en möjlighet till boksamtal och högläsning, har vi delat in barnen i 2 grupper efter maten. Vi läser även för de barn som vilar. Vi använder oss även av projektorn för att läsa månadens författare Anna-Clara Tidholm.

Språk och kommunikation

Vi använder oss av gåtor och barnen får klura ut vilket djur gåtan handlar om, ett roligt sätt att träna det logiska tänkandet.

Matematik, språk och kommunikation

Vi pratar om hur man kan dela in och kategorisera saker och föremål. Vad hör ihop och vad ska bort? Barnen får komma med förslag och uppmuntras att utveckla och sätta ord på hur de tänker. Någon tycker att ananasen ska bort för den är gul, någon annan tycker att björnen ska bort för den bor i skogen.

Lek och fantasi

Barnen visar intresse för att leka att de har en bebis i magen och de leker sjukhus. Vi pedagoger stöttar, sätter ord på och introducerar nytt lekmaterial till barnen. Vi är även patienter och barnen är doktorer.

Matematik

Vi pratar om siffror, hur de ser ut och vad de konkret betyder. Barnen får välja ett glas med en siffra i och sedan hjälps vi åt att lägga i rätt antal pärlor i glaset.

Sjöhästen v.10

Språk/Högläsning/Matematik

Vår månadsförfattare är Anna-Clara Tidholm. Vi läser boken ”Knacka på” och diskuterar bokens innehåll med barnen. Vi pratar mycket matematik – färger, prepositioner, antal. Samtidigt berättar barnen om vad de ser på bilderna:

Pedagog: ”Vad ser ni på bilderna?”

Barn: ”Potta! Jag sitter också pottan!”

”Boll! Kasta bollen!”

”Max spelar trumma!”

”Äter morot!” (barnet går till kökslådan, hämtar en plastmorot och visar den för de andra.

För att göra högläsningen mer spännande har vi börjat producera boken på stor skärm. Så här blir barn mer delaktiga och det är självklart mycket roligare.

Det finns ett mycket stort intresse för böcker på avdelningen. Ofta plockar barnen böcker från boklådan, sätter sig på golvet och bläddrar i dem. Eller så kommer barnen till oss pedagoger med en bok i handen och vill att vi ska läsa för dem.

Matematik

Det som är mycket aktuellt just nu på avdelningen är att jobba med färger. Barnen upptäcker och undersöker färgerna på många olika sätt – vi pratar och läser om färger, gör olika lekar, barnen ritar med grundfärgerna osv.

 Rörelse

Barnen älskar att dansa! Det är tisdag idag och kroppen känner det – nu ska vi röra på oss! 🙂

Språk

Vi sjunger mycket med barnen och jobbar med olika rim och ramsor. I de flesta fall använder vi rekvisita för att skapa mer förståelse för barnen. Vi ofta leker barnens favoritlek ”Björnen sover!”

Motorik/Frilek

Genom att lägga pussel tränar barnen sin motorik och problemlösningsförmågan.

”HI FIVE” för ännu en spännande och lärorik vecka på förskolan! TREVLIG HELG! 🙂 🙂 🙂 

 

 

Sjöhästen v.8

Språk/Boksamtal

Vi fortsätter att läsa mycket på avdelningen och att jobba med månadens författare – Gunilla Bergström. Böckerna om Alfons är väldigt spännande för barnen – de pekar på bilderna och berättar vad de handlar om.

Det är många olika teman från böckerna som vi diskuterar med barnen – känslor, kroppsdelar, mat osv.

Språk/Matematik/Kommunikation

Våra samlingar är spännande och lärorika! Vi ser hur barnen längtar efter dessa stunder. Vi sjunger mycket, jobbar med ramsor, berättar sagor med rekvisita, räknar och går genom dagen med hjälp av bilder som vi sätter upp på tavlan. Barnen är delaktiga och ofta får de välja själva hur samlingen ska gå till.

Rörelse/Dans

Vad är det för dag idag? Jaaa, det är tisdag igen och nu ska vi dansa! Alltid lika  kul och roligt för barnen!

Bygglek/Motorik

I byggleken tränar barnen sin fantasi och sin förmåga att lösa matematiska problem. De bygger och räknar samtidigt – Hur många klossar har vi på den raden?

Nedan ser man hur barnen försöker ta loss duplo klossarna med hjälp av en pincett.

Språk/Värdegrund

Barnen berättar om vad de har på sina tröjor.

Pedagog: ”Vad har du för bild på din tröja?”

Barn: ”Apa!”

”MINA tofflor!”

Skapande/Fantasi

Barnens fantasi känner inga gränser. Barn skapar på många olika sätt – genom att göra handavtryck på papper, spela ”trummor” med hjälp av kastruller och bestick och hitta på sina egna variationer av leken ”Gubben i lådan”.

TREVLIG HELG! 🙂 🙂 🙂