Sjöhästen v.42

Språk

På samlingen leker vi gubben i lådan. Här sitter ett barn i mitten i en fruktlåda och har en filt över sig. Vi sjunger och alla barnen sitter runt om. På slutet ropar vi tjo-hej och filten ramlar av.  Den är en mycket omtyckt sånglek. Vi sjunger också ”En elefant balanserade” och visar konkret rekvisita.

Matematik 

Barnen har övat på att para ihop färgade cirklar med rätt färgade fiskar på vår Whiteboard.  Det gick jättebra och barnen tyckte att det var en rolig övning.

Språk/Matematik

 Vi har en trivsam stund med härlig gemenskap. Vi läser dagligen och har boksamtal ofta. Vi läser böcker som handlar om värdegrund och prepositioner.

Skapande

Upptäckten av nya nyanser på alstret är stimulerande. Här skapas det med tre färger.

Värdegrund

Vi tittar i en spegel, resonerar om och visar skillnaden mellan glad, ledsen och arg känslan. Hur ser man ut när man är glad…………? Ett barn visade hur pojken på bilden gjorde när han sparade bollen och ramlade.

Motorik

Att röra sig på olika sätt gör att kroppen mår bra och ett välbefinnande infinner sig. Efter rörelse och utevistelse går det lättare att koncentrera sig en liten stund.

Skogen/ Matematik/Naturvetenskap

Veckans uppdrag: Bilda en geometrisk form av något från skogen. Alla hjälps åt och pedagoger är med och stöttar.

Rörelse/Samspel

Barnen har byggt en balans-bana av de stora klossarna. Vi övar turtagning och hjälper varandra vid byggandet.

TREVLIG HELG!

Sjöstjärnan v.42

Skogen, närmiljö, naturkunskap och matematik

Barnen fick denna gång som uppgift att samla in lika långa pinnar, och sen göra en kvadrat eller fyrkant. Ett barn här gjorde sina bokstav som hennes namn börjar på. En stolt fin fjällskivling visade upp sig i skogen också

Idrott, motion och hälsa

Sjöstjärnan och Näckrosen gick till Tippenhallen. Barnen fick ta sig runt en hinderbana. De sprang över madrasser, klättrade genom ringar, hoppade över olika hinder och hängde i ringar. Barnen tyckte att det var en bra  och rolig bana.

 

Språk

Veckans bokstav var bokstaven ”G” Barnen fick ”brainstorma” fram ord som började på ”G” De var väldigt bra på att komma  på olika ord. Barnen fick träna på att skriva ”G” och rita något som börjar på ”G”.

 

Skapande, finmotorik

Barnen fortsätter att ”pärla” på sina plattor. Några barn har ”pärlat” sig själva.  medan andra barn har tränat på att lägga olika slags mönster. Barnen samlade ihop fina löv ute på gården som det sedan målade vita. Det ska bli spöken till Halloween.

 

Skogsutflykt i vår närmiljö

Vi gick tillsammans till ”Lejonklippan”. Där spelades det fotboll för fullt, medan några andra barn balanserade på ett nedramlat träd. Barnen hittade harsyra som de smakade på. Och det smakade gott! Stora svampar hittade barnen också.

Näckrosen v.42

Naturvetenskap, matematik, närmiljö

Veckans skogsuppdrag var att hitta 4 lika långa pinnar och bygga en kvadrat.

Matematik, språk, berättande

Vi räknar baklänges från 5 till 0 med hjälp av ramsan ”De fem små aporna” som klättrade i trädet och blev uppätna av krokodilen.

 

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Efter en utmanande hinderbana med mycket hopp och spring är det viktigt att få chans att slappna av och varva ner en stund.

Skapande

Ute på gården målar vi löv till vita spöken.

Tema ”Förvandlingar”, jaget

Barnen får prova på att måla sitt självporträtt på canvasduk och med akrylfärger.

Språk, berättande med rekvisita, värdegrund

Vi berättar ”Sagan om vanten”, den här gången har vi fokus på olika känslor.

Språk, skriftspråk

Vi pratar mycket om bokstäver och vilka bokstäver våra namn börjar på.

Sjöhästen v.41

Skogsutflykt/Naturvetenskap/Matematik

I måndags gick vi till skogen i närområdet. Där fick barnen uppdraget att hitta två kottar – en kort och en lång. Det var mycket att jämföra –  vilken kotte är längre och vilken är kortare?

Matematik

På Sjöhästen jobbar vi med matematik på många olika sätt. Barnen övar på prepositioner genom att hjälpa Babba att hitta sina saker – ”bananen är PÅ lampan”, ”bollen är UNDER stolen”, ”ballongen är I byrålådan” etc.

Vi räknar mycket och tränar antal och färger som är grunden till matematiken.

 Bygglek/Matematik/Problemlösning

Det finns stort intresse för bygglekar bland barnen på Sjöhästen. Byggleken är rolig och samtidigt ger den förutsättningar för barnen att lära sig olika matematiska begrepp som ”högt” och ”lågt”, ”stort” och ”litet” osv. Barnen övar också på prepositioner -”på”, ”bredvid”, ”under” och att lösa olika problem/situationer.

Språk/Boksamtal

Vi fortsätter att läsa Pija Lindenbaums böcker. Denna vecka läste vi boken ”Kan jag med” som barnen tyckte väldigt mycket om.

Pedagog: ”Vad tror ni lilla syster gör när stora syster hänger upp sin jacka?”

Barn: ”Jag med!”

Värdegrund

På varje samling går vi genom de barnen som är närvarande för dagen. Ibland skickar vi runt en sten och det barnet som har stenen i handen får säga sitt namn. Ibland får barnen sätta upp sin bild på tavlan och visa – ”JAG är här!” . På det sättet bekräftar vi barnen – ”Jag syns!

Tema Förvandling 

Vi fortsätter att jobba med tema Förvandling och nu har barnen börjat måla med tre färger. Vilken färg får man när man blandar tre olika färger? Hur förvandlas de?

Utelek

Barn lär sig mycket ute på förskolegården – de klättrar och balanserar, räknar, skapar med sand. Grovmotoriken tränas och samtidigt utvecklar barnen sin fantasi, kreativitet och tankeförmåga.

TREVLIG HELG!!! 🙂 🙂 🙂 

Näckrosen v.41

Naturvetenskap, natur och miljö, matematik

Vi letar olika stora kottar, jämför och pratar om från vilket träd kottarna kommer ifrån.

Tema ”Förvandling”, skapande och naturvetenskap

Barnen skapar konst och förvandling med stearinljus och vattenfärger.

Lek och fantasi, teknik

På gården experimenterar barnen med vatten och båtar.

Språk, litteratur, skapande

Månadens författare är Pija Lindenbaum.

Matematik

Barnen får dra en glasspinne med en siffra på och sedan hjälps vi åt att hitta rätt siffra på toarullarna.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om hur våra namn ser ut, hur vi skriver våra namn och vilken bokstav våra namn börjar på.

Barnens delaktighet och inflytande, självständighet, identitet

Ett barn vill gärna hålla i sin egen samling och vi pedagoger stöttar och hjälper till.

Sjöstjärnan v. 41

Språk, naturkunskap matematik och närmiljö

Barnen fick denna gång som uppgift att hitta en lång kotte och en kort kotte. Barnen tyckte det var en lätt uppgift. Men vilken som var grankotte och tallkotte var lite svårare att lista ut.

 

 

 

Motion, idrott och rörelse

I Tippenhallen övade sig barnen på balans på bommen, studsa med bollar, hoppa i ringar som låg på golvet och gå armgång på bommen.

 

 

 

 

Språk, kommunikation och skapande

Vi fortsätter med att läsa månadens författare, Vi läste tillsammans med barnen, ”När Åkes mamma glömde bort” av Pija Lindenbaum. Veckans bokstav var att skriva och att rita något som började på bokstaven ”F”. Sitt gärna på tisdagkväll och kom på ord på ”Veckans bokstav” tillsammans.

Barnen har också börjat intressera och träna på att lägga olika mönster på pärlplattor.

 

 

 

Skogsutflykt, naturkunskap och närmiljö

Vi gick allesammans på skogsutflykt till en plats nära golfbanan. Vi tog med oss lunch och barnen åt med stor aptit. Sen bar det iväg till Björnligans grotta. Lite spännande tyckte barnen. Där klättrades det och balanserades det för fullt på trädstammar och bland stenarna. På vägen tillbaka skakade Chrille ner äpplen från trädet. Barnen stannade till vid den STORA  myran som kom gåendes på vägen. Den tyckte barnen var intressant och se på. Vi ska nu följa ”vårt” träd  en stor lönn och se om det blir någon förändring i färgen nu när Temat denna termin är ”Förvandling”

Ett barn frågar: -Varför sitter det fast järnringar i berget.  Ett barn svarar -jo därför att det var hav här för länge sedan och dom band fast sina båtar där.

Ett annat barn säger:

  • -Vi går på jakt efter  barnen, jag kan höra dem och det luktar Chrille. Jag ser dom!

 

 

 

Utelek på gården, naturkunskap och matematik 

Ett barn säger: -Vi måste mata den gröna larven med lite gräs och så åker den båt också.

 

 

 

Sjöstjärnan v.40

Skogen, naturkunskap, närmiljö och matematik.

Vi började veckan med att gå till skogen.

Barnen fick där en uppgift att hitta något mjukt och att hitta ett blad med flikiga kanter.

 

 

Välbefinnande, rörelse och grovmotorik

I Tippenhallen fick barnen prova på olika stafettbanor.

De tyckte att det var roligt, och barnen hejade flitigt på sitt lag.

 

Språk, kommunikation och finmotorik

Veckans bokstav var bokstaven E. De yngre barnen tränade på att skriva bokstaven E och att rita något som börjar på den. De äldre barnen fick först” brainstorma” ord. Det blev ord som elledning, eko och ekorre.

Vi har läst ur Gittan och fårskallarna av månadens författare Pija Lindenbaum.

Vi återberättar tillsammans olika händelser ur boken.

 

 

Skapande, finmotorik

Barnen gjorde fina höstlövsfigurer och lövkransar.  De övar här sin finmotorik.

 

 

Skogsutlykt 

Sjöstjärnan gick på skogsutflykt i det fina vädret. Vi hade med oss lunch som vi åt i skogen.

Barnen letade svamp. Vi hittade trattkantareller och annan svamp där.

 

 

Sjöhästen v.40

Skogen/Naturkunskap

I skogen kan man lära sig mycket om naturen. När vi kommer till skogen får barnen olika uppdrag som de ska utföra själva med stöttning av pedagogerna.

Språk/Matematik

På samlingen övar vi på att säga våra förnamn, samspel och turtagning när vi skickar runt den lena ovala stenen.

Fem små apor hoppande i sängen och Kims lek är populära matematiska inslag i samlingen.

Yngre barn behöver se konkret vad som händer i sångtexterna (sångberättelserna) för att förstå olika samband.

Språk/Värdegrund

Månadens författare är Pija Lindenbaum. Vi läser även böcker/ har boksamtal  efter barns intressen med andra författare under veckan.

Vi samtalar om känslan glad och ledsen. Vi har en fin dialog även om en del barn inte har det muntliga språket än.  De visar med gester, kroppsspråk och känslokort att de förstår.

Tisdagsrörelse/Motorik

Stor skärm med roliga rörelsesånger. Jippi!

Konstruktion/Matematik/Finmotorik/kommunikation

Här har vi två barn som samarbetar när de bygger ett torn. De tränar turtagning, prepositioner, sociala samspelet och även kommunikation.

Skapande

Genom skapande aktiviteter utvecklas barens finmotorik, samarbetsförmåga språk och skaparglädje. Det är viktigt att barnen känner lust och glädje i sitt skapande.

Delaktighet/Inflytande/Matematik

Dags att duka till lunch. Nu ska vi se! Hur många tallrikar och muggar ska jag duka? Var sitter mina kompisar?

Utelek/Motorik

Vi har utelek varje dag, fantasin flödar och allt är möjligt i fantasins värld bland barnen.

TREVLIG HELG!

 

Näckrosen v.40

 

Naturvetenskap, närmiljö, hälsa och välbefinnande

Veckans uppdrag på utflykten var att hitta något mjukt och hitta ett flikigt blad. Sedan var det lek och upptäcksfärd i skogen.

Värdegrund – vänskap, känslor

Vi är kompisar, har roligt, samarbetar och hjälper varandra.

Tema ”Förvandlingar”, skapande, språk, matematik

Vi strävar efter att ha aktiviteter som t ex skapande ute på gården varje dag, vi målar med potatisar och äpplen i höstens vackra färger.

Matematik, logiskt tänkande

Vi pratar om olika tal och visar konkret hur många kaplastavar t ex siffran 4 har.

Tema ”Förvandlingar”, skapande, språk, matematik, finmotorik

Barnen skapar sina självporträtt i lera.

Barnråd

BARNRÅD 26/9-18

Vi har haft vårt första Barnråd på Sjöstjärnan för denna termin.
Vi pratade då framförallt om vad vi har för regler inne hos oss på vår avdelning.

Regler
Vara en snäll kompis
Räcka upp handen
Hänga upp sina ytterkläder (efter användning)
Visa respekt
Städa efter sig
Hålla ett ”lugn” inomhus

Vi pratade om hur man är en snäll kompis.
  Hur är man en bra kompis? /Pedagog

Man får inte slåss! /Barn

Vad händer om man slåss då? /Pedagog

Man kan bli ledsen. /Barn

och …. det kan spruta blod! /Barn

Vi kom fram till att det är skönare att vara inne och jobba/leka när det är lugnt. Plus att det ser finare ut om det är städat, framförallt nästa gång man kommer in och ska leka.

Vi har ett trafiklyse inne på avdelningen där grön är fullfart, gul är lugnt och röd är jättelugn arbetsro.