Sjöhästen v.45

Motorik/Rörelse/Språk

På tisdagar har vi rörelse tillsammans och använder oss av hela kroppen. Vi sjunger, dansar, gör många rörelseövningar och använder oss av stora bildskärmen på avdelningen.

Att rulla boll till varandra är både fin-motorisk och grov-motorisk träning. Vi tränar även det sociala samspelet och att vänta på sin tur.

Konstruktion/Matematik/Socialt samspel

Genom konstruktionslek utvecklas barnets motorik, kreativitet och intellektuella förmåga. Bygg och konstruktion är ett av de ”språk” barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället.

Grön flagg/Håll Sverige rent/Hållbar utveckling

SKRÄP OCH AVFALL

Vi samtalar om att det finns tre olika ställen att återvinna (källsortera) inne på Sjöhästen där barnen kan vara delaktiga. På avdelningen har vi även gjort flanobilder på pappersinsamlingen, restavfall (soppåsen) och matavfallspåsen som barnen kan leka med och sortera.

Rollek/Samspel

Barnen på Sjöhästen klär ofta ut sig. I rolleken lär sig barnen att kommunicera och att samspela med varandra. I rolleken finns  även mycket fantasi.

Lek inne på avdelningen

Miljön är viktig på avdelningen och att det finns leksaker i barnens höjd som är lätta att nå när det vill utforska sin omvärld.

Sjöhästen v,42

Språk

Ute kan vi öva språket på olika sätt t.ex. stå på förnamnets första bokstav och undersöka hur den ser ut. Barnen kan också hoppa och springa på hela alfabetet om de vill.

Samspel/Rollek

På frågan: Vad gör ni i bygglådan svarade barnen -Vi åker till jobbet!  I barnens fantasi finns det inga begränsningar och vi kan leka rollekar både inne och ute.

Hållbar utveckling

Vi  ska värna om miljön. På avdelningen har vi pratat med barnen om att de finns olika ställen att slänga avfall och skräp på inne på Sjöhästen. Även yngre barn kan, förstår och vet mycket. I matavfallspåsen skrapar vi ner rester från lunchen tillsammans med barnen. I soppåsen (restavfall) hamnar bl.a. snytpapper, en trasig  plastleksak och pedagogernas plasthandskar som vi använder vid blöjbyte och sedan har vi ritpapper och tidningar i pappersinsamlingen (pappersåtervinning). Bilder sitter på väggen så att det ska bli konkret för barnen.

Hållbar utveckling/Matematik/Delaktighet

Barnen på Sjöhästen turas om att vara med och duka. Vi räknar antal och övar på prepositioner. Det blir också finmotorisk träning när vi skrapar vår tallrik vid lunchen.  Här gäller det som det svenska ordspråket säger ”Att hålla tungan rätt i munnen”. För att få ner resterna i matavfallspåsen.

Babblardans/rörelse

Det är härligt att röra på sig till musik. Musik utvecklar, lyssnande, tal, känslor och stämningar. Genom musik lär sig barnet att hen är en skapande människa. Vad jag skapar och säger är viktigt och hela kroppen tränas på olika sätt.

Språkstimulans med Babblarna

”Babblardräkterna” vill barnen ofta ha på sig. Barnen känner väl till alla namn på Babblarna och visar tydligt vilken dräkt de vill klä ut sig i. Vi detta tillfälle fick barnen vara delaktiga och inkluderande genom att välja rekvisita från en Babblarväska och på deras eget sätt berätta egna små sagor vad som hände och vad Babblarna gjorde. Barn har olika språk. De som inte använder talet än kunde visa med gester vad de vill förmedla.

Utforskande och lek inne och ute på gården

Barn lär sig genom lek och genom att titta på hur andra gör.

Vår utemiljö är fantastisk när det gäller att inspirera till aktivitet.

Samspel

Det är underbart med kramar. Höstens lövhögar är roliga att leka och gräva ner sig i tillsammans.

 

Sjöhästen v.40

Värdegrund/Språk/Matematik

På Sjöhästen sätter barnen upp sina egna bilder på whiteboarden under samlingen. Vi ser då vilka som är närvarande, sjuka och lediga. Vi sjunger godmorgon-sången och vinkar till varandra så att alla blir sedda och uppmärksammade. Ibland är det många (åtta) elefanter som hälsar på vid samlingen då vi sjunger ”En elefant balanserade”.

Språk/Matematik

Vi arbetar och leker med Babblarna som är ett språkstimulerande material. Här övar och tränar barnen prepositioner såsom under stolen, på lampan, i byrålådan och bredvid bordet med rekvisita.

Språk/Skapande

Att rita och klottra ar viktigt för kommande skriftspråk. Rita och skriva går ofta hand i hand. Klottret är ett slags förspråk, där möjligheter prövas.

Samspel/Värdegrund

Det är fantastiskt att se hur barnen leker och tar hand om varandra över avdelningarna.

Motorik/Rörelse

På onsdagens eftermiddag ordnades det löpartävling på gården. -Spring fram till konen och runda den och spring tillbaka! Sjöhästarna ville också vara med. Att träna med rockringen kan vara nog så klurigt men roligt.

Skapande

Det går att skapa och måla även ute som inne. Ute kan barnen få mycket inspiration från omgivningen runt omkring.  Genom skapande aktiviteter utvecklas barnens finmotorik, fantasi, samarbetsförmåga, språk och skaparglädje. ”Ett lustfyllt lärande”.

Inskolning

På förskolan har vi tredagars-inskolning. Där barn, föräldrar och pedagoger lär känna varandra.

Sjöhästen v. 38

Värdegrund

I vårt värdegrunds arbete pratar vi mycket om känslor. Vi har ritat en glad mun på en apelsin och en sur mun på en citron för att de ska bekanta sig med dessa attribut. När barnen blir lite större får de gå rund på gården och visa med skyltar apelsinansikte och citronansikte var det känns bra att leka och var på gården det kan kännas otryggt. Resultatet sätts sedan in i Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den utvärderas förståss varje år. De har även fått smaka på apelsinen och citronen.

När barnen åt apelsinen slank det ner ett och annat skal ner i magen.

Barnens kommentarer när de smakade på citronen  -Det är surt! – Den är sur uhhh! Vi fick också se många ”surminer” på samlingen.

Språk/kommunikation

I boksamtalen får barnen möjlighet att fantisera, samtala om ord de inte förstår, lära sig saker om livet och om andra människor. De upptäcker att samma saker som finns i den verkliga världen kan dyka upp i böckernas värld.

Naturvetenskap/Utflykt till skogen

Barnen fick i uppdrag att leta efter två kottar och en pinne som skulle visas för en pedagog. Den instruktionen gick väldigt bra och barnen satte snabbt igång att utföra momentet. I skogen blir det även många rollekar där fantasin flödar. Några andra barn är utforskare som försöker förstå sin omvärld.

Värdegrund

Tänk vad härligt det är att kunna ta av sig helt själv. -JIPPI JAG KAN!!!

Motorik/Rörelse

Dans på verandan till musik.

Lek och träning av balansen. Om man inte kan får man ibland hjälp av en äldre kompis som visar hur man kör en skottkärra.

Delaktighet/Inflytande

På Sjöhästen får barnen vara med och bädda ut madrasser, filtar och kuddar till vilan.

Språk

Babblarnas olika språkstimulerande böcker används ofta,  ibland även med rekvisita.

Rollek/Motorik/Samspel

 På båten på lilla gården ska vi samsas och träna turtagning. -Vems tur är det att styra nu? -Vart ska vi åka nu?

 

Sjöhästen v.36

                       Projekt/Tema kroppen

Vi har tittat och samtalat om var våra ögon, näsa och mun sitter. Den här veckan har vi använt oss av playdoh-lera och ett ”tomt” ansikte på inplastat papper. Där har barnen provat och lekt efter sin egen förmåga att sätta ögon, näsa mun på papperet och även ansiktsuttryck såsom glad och sur mun.

Skapande/Drama/Rollek

I rolleken flödar och stimuleras fantasin. Vi tränar även samspel när barnen är på picknick, tar hand om små barn, lagar väldigt god mat och det ser ut som de försöker fånga en och annan fisk.

Hälsa/Rörelse

Här tränas det kroppsuppfattning på olika sätt och kroppen mår väldigt bra av att röra på sig.

Naturvetenskap

Det är härligt med vattenpölar som kan undersökas. Titta! det blev lera. Härligt att känna och utforska med händerna.

Utelek på gården

Äldre och yngre kan också ha roligt tillsammans.

Skapande

Vi målar och har kul med grundfärgerna blå, röd och gul. Vi experimenterar med grundfärgerna och får ofta fram”nya” andra nyanser och färger. Det är härligt när barnen upptäcker detta. Vi sätter också ord på och samtalar tillsammans om färgernas namn.

Sjöhästen v. 34

 

Språk/kommunikation

Vi har börjat med våra samlingar före maten igen. Vi sjunger, leker med ord och använder oss av rim- och ramsor, som i sin tur är utvecklande för både talspråk samt ordförråd. Vi har även börjat att prata om kroppen som är vårt nästa ”tema, projekt”. Även en härlig glad och mysig gemenskap brukar infinna sig.

Delaktighet/Inflytande/Samspel

De barn som vill får skrapa sin tallrik efter lunch. Vi skrapar resterna som ska bli matavfall.

Ibland får man hjälp av en kompis.

Hälsa/Rörelse/Motorik

Ute på gården finns det många utmanande aktiviteter för både grov- och finmotorik. Att cykla är en av favoriterna.

Tjoho! Hej vad det går ”upp igen och ner”

Samspel/Kommunikation

Ibland behöver vi trösta varandra när någon gråter.

En liten pratstund

Naturvetenskap/Teknik

Tänk vad man kan lära sig i sandlådan när vi sätter ord på det som sker som t.ex med begreppen fullt, tomt, torrt och fuktigt och experimenterar med sanden på olika sätt.

Sjöhästen v. 23

Naturvetenskap/Matlagning

”Måltidspedagogik”

Vi har gjort egen dressing med yoghurt och vår dill som vi odlat. Dill är nyttigt och vi åt dressingen till salladen som vi fick till lunch. Det var flera av barnen som tyckte att den var jättegod.

Naturvetenskap/Teknik/Lek

Efter regn blir det härlig lek med vatten. Vi kan hoppa i vattenpölarna, hälla vatten i rör och se när vattnet kommer ut nedtill (spännande), göra geggamoja, baka kaka och hälla vatten i hinkar ja, en febril aktivitet.

Naturvetenskap med Snäckor

Vi har hittat snäckor på gården. De fick följa med in för att vi skulle studera dem lite nogare. Barnen började att automatiskt starta och sjunga sången ” Lilla Snigel akta dig” och göra tecken och rörelser till när de tittade ner i burken. Vi funderade också mycket på hur snäckorna ser ut och vad snäckorna har på ryggen.

Vi undrade om snäckorna tyckte om äppelbitarna och titta! de hade också bajsat.

Sjöhästen v.22

Språk/Värdegrund/Matematik

På samlingen får alla barn sätta upp sin egen bild på whiteboarden. Då kan de sedan räkna och se vilka barn som är närvarande, om de saknar en kompis och hur många som är sjuka eller lediga. Vi kan tydligt se hur glada de blir när det är deras tur, känner igen sin bild och har genomfört sitt uppdrag.

Snäck/Snigelspaning i närmiljön

Efter regnet gick vi ut för att leta efter snäckor/sniglar. Efter en stund fann vi flera stycken. Det var mycket spännande. Vi tittade också på snäckornas olika storlekar. Barnens utrop och kommentarer -Kolla -En snigel -Öra (pekar på snäckans huvud) -Titta -Stor

Lek/Matematik

Matematik som skapats av eget intresse. Barnen har själva parat ihop kassaapparaten  med kulramen och det ser ut som de leker affär. Vi pedagoger stöttar intresset och sätter ord på det som de utforskar i leken.

Utelek/Motorik/Teknik

I leken använder barnen flera olika tekniker som främjar både finmotorik och grovmotorik.

Skapande

Barnen har målat och skapat med grundfärgerna röd, blå och gul. Flera olika färger ”växer” fram på teckningarna. Ofta ser det ut som barnen själva blir förvånade och ordet -Titta! hörs ofta.

Sjöhästen v.21

Måndagsutflykt till skogen/Naturvetenskap

Vi tittar på myror och andra små insekter och bygger koja. Vi är många som ska samsas i naturen.

Redan i tidig ålder ser vi Kurragömma leken. Kurragömma som ni vet är en barnlek där deltagarna letar efter de övriga, som fått möjlighet att gömma sig och är en av de mest anrika lekarna i svensk historia. Man kan också göra en gruppkram förståss och visa att man är kompisar.

Motorik/Lek

Balansträning och övning av grovmotoriken. Barnen övar också på att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Lek

Vi tänker på förskolans läroplan och dess mål och stimulerar barnen i de olika aktiviteterna och stationerna på förskolans gård.  Mellan aktiviteter och lek behövs det energi och ett litet mellanmål. På tisdagen den här veckan grillades det pinnbröd som några besökare från Korea fick smaka på.

Sjöhästen v.20

Måndagsutflykt med lek i skogen/Naturvetenskap

Det finns många saker att utforska i skog och mark. I skogen finns det även gott om utrymme att leka rollekar och det bidrar till färre konflikter. Vi fick också sätta oss och öva på sånger som ska sjungas på Förskolans sommaravslutning.

På en sten kan man sitta skönt.

Vi tittar på tåget som syns mellan träden.

Språk/Skapande

Barnen har fortsatt att måla med grundfärgerna röd, blå och gul. Vi vill ge barnen möjlighet att själva utforska och experimentera för att få syn på olika färger och nyanser. Vi tänker även på att barnen ska få uttrycka sig genom bilder och finmotoriken stimuleras.

Onsdagsutflykt i närmiljön

Lite regn gör ingenting! Vi hade fruktstund och vinkade förstås till tåget. Sedan gick vi en ”längre” promenad innan det var dags att gå till förskolan för samling och lunch.

Lek

Vi har lekt på vår båt på lilla gården. Det kan vara lite svårt att komma upp. Då hämtade vi en träkloss och vips så var man uppe. Här tränade vi turtagning om vem som ska kliva upp i båten och om vems tur är det att styra (som förstås är väldigt populärt).

Naturvetenskap

Vi har planterat ut våra solrosfrön och vita bönor. Syftet är att stimulera barnens intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påvekar varandra.

Odlingarna inne måste också vattnas annars så vissnar de. Man måste också smaka lite på dillen  -Mums!!