Barnråd 171221

Barnråd 171221

Pedagogen: Vad är Barnråd?

Ingen svarar eller gissar.

Pedagogen: Det är demokrati. (Barnen upprepar ordet). Det betyder att man får vara med och bestämma.

Barnen: “vuxna får vara med och bestämma med barnen”

“Barnen får lyssna på fröknarna och fröknarna lyssnar på barnen”

 

Pedagogen: Vad har ni lärt er på höstterminen?

Barnen:

“lugna lekar”

“vara på Tippenhallen”

“lärt oss matematik och sånt”

“vara bra vänner”

“tysta minuter i matsalen”

“att inte bråka”

“att äta upp all maten”

Pedagogen: Varför ska man äta upp maten?

Barnen:

“man får mycket mer energi”

“orka springa och göra saker”

Pedagogen: Dels att inte slösa på maten, man är klimatsmart.

Barnet: “ det var det jag menade. Att de inte behöver laga mer mat.”

Pedagogen: Vad har ni lärt er mer?

Barnen:

“ att inte puttas och bråka med bilar.”

“att hoppa hopprep för första gången”

“lyssna (på saga) och rita efter”

“skriva och läsa. Vet ni varför jag kan skriva? För att jag ljudar.”

 

Vi upprepar tillsammans med barnen vad de tagit upp att de lärt sig och de får berätta vad de tycker om de olika sakerna. De fick sätta betyg mellan 1-5 där fem är roligt och ett är inte roligt. Var det något barn som tyckte att något vi arbetat med är tråkigt så frågade vi om vi kunde göra det annorlunda så det blir roligt för dem också.

Sjöstjärnan v.36

Hållbar utveckling/Projekt

Barnen har fått fortsätta med materialet ”klimatråttan” och uppdraget skräpsmart. Förra veckan fick barnen rita på övre halvan av sitt papper hur det ser ut nu, plankan och de fast spikade materialen. Denna vecka fick de rita sina hypoteser på undre halvan av sitt papper hur de tror att materialet kommer se ut när vi gräver upp plankan i April. Pedagogen berättade med barnens tankar om vattnets betydelse. Regnvattnet som fyller vattnet i marken som människan och naturen behöver, regnar det inte så får vi inget vatten. Vi tittade på en kortfilm om skräp, exempel att det tar ca 450 år för naturen att bryta ner en petflaska.

Språk(/matematik)

Vi la barnens namnlappar i en tygpåse och tog upp ett namn i taget. De fick räkna antal bokstäver i namnen och gemensamt klappa stavelserna i namnen. Vi gjorde ett stapeldiagram med barnens namn och satte namnen i stapeln efter hur många stavelseklapp de har. Barnen kunde se att stapeln med två klapp blev högst med flest namn. Därefter fick de skriva och rita sitt namn på ett papper och skriva siffran som de har antal klapp i sitt namn.

Matematik

Efter att vi varit på utflykt fick barnen öva på att använda fantasin och se mönster. De fick först titta på en närbild av någonting och gissa vad det kan vara och därefter titta på nästa bild som visar vad det är. Barnen gissade på i första collaget: myrstack i söderläge, grus, fjädrar, guldglas som är gammalt och rivet, spindelnät med guld etc. Andra collaget: en vägg som är gammalt och tappat färg, tak som gjort av trä, ett indianhus, ett träd etc.

Under mellanmålet utropar ett barn: Titta! det blev randigt när jag bredde mackan! På gården har barnen grävt upp maskar som de la på balansdäcken. Barnen blev inspirerade av att maskarna följde däckets mönster.

Motorik

På torsdagsutflykten promenerade vi till Trollparken, där det fick springa och klättra. På förskolegården hopade barnen hopprep. Rekordet på långrepet är 33 hopp. Det korta hopprepet är svårare att lyckas med.

Skapande/gårdenlek

På förskolegården fick barnen lyckan att leka med vatten i veckan. Det blir mycket ösande och vattengropar att leka med. Veckans intresse har varit/är att göra fiskespön. De hämtar en pinne, kotte och ett rep som sätts ihop till ett fiskespö. De leker att de får fisk från vattenpölarna.

Barnråd 170825

Pedagogen som håller i Barnrådet berättar för barngruppen om syftet med att barnen har Barnråd. Hur det går till, varför och att genom rådet kan vi möta upp förbättringsområden på förskolan genom deras delaktighet. Även att det är en förberedelse till skolan då de kommer ha skolråd.

Pedagogen: Varför är det viktigt att vara med och bestämma?

Barnen: ”Annars blir det orättvist om bara ni fröknar får bestämma.”

”Om bara fröknarna får bestämma då vet inte ni vad vi t.ex. vad vi vill äta, å då slänger vi maten och ni blir arga för att vi vill slänga och inte tycker om. Om vi slänger mycket mat då blir det inte bra för miljön.”

Pedagogen: ”Det var ett bra exempel. Om vi har Barnråd så kan ni vara med och bestämma om olika saker på förskolan.”

Pedagogen berättar för barnen att vi tillsammans ska göra en undersökning på skolgården. Vilka platser man känner sig trygg och glad på och vilka platser man känner sig ledsen på. De kommer få använda sig av Glada apelsiner och sura citroner som konkreta material att lägga ut på de olika platserna.

Pedagogen: ”Vilka ställen och platser finns det på förskolegården där ni är och leker?”

Barnen:

Borgen

Stora rutschkanan

Sandlådan

Berget

Skogen

Gungorna

Kojan

Trädgungorna

Lilla gården

Inne-gården

Gräsmattan

Pedagogen fortsätter att berätta att alla fyra pedagoger kommer följa med de olika grupperna när de ska lägga ut glada apelsiner och sura citroner på alla områden som de nämnt. Efter en gemensam utvärdering kan vi tillsammans göra gården bättre efter deras önskan.

 

Sjöstjärnan v.10

Språk

Veckans bokstav är R r. Vi startar med att en pedagog visar på tavlan hur man skriver bokstaven. Barnen får ljuda och känna hur den låter. Barnen får brainstorma med ord som börjar på veckans bokstav. Barnen är koncentrerade när de övar att skriva på stencilen följt av att de får rita något som börjar med veckans bokstav.

IMG_5684 IMG_5685

Vi har läst sagan om den fula ankungen. Barnen lyssnar och deltar i diskussioner om sagan, därefter får de rita något ur sagan. Syftet är att öva på att lyssna, diskutera och pennfattningen genom att rita.

IMG_5698 IMG_5700

Naturvetenskap

Barnen har fått plantera solrosfrön och vita bönor. Vi pratar om vad fröna och bönorna behöver för att växa. Vatten, jord och sol svarar de. De har fått plantera kompisbönor där deras bönor läggs i samma mugg som de tillsammans ska vattna och vårda.

IMG_5688 IMG_5689

Matematik

Barnen var 18 stycken och de skulle dela upp sig i 3 grupper. En pedagog la ut 3 pennor på mattan. Barnen fick i uppdrag att ställa sig i cirkel runt pennorna och att de skulle vara lika många i varje cirkel/grupp. Först var de 4 i en grupp, 7 i en grupp och 7 i den tredje gruppen. De upptäckte att det var ojämnt. Då fick de räkna och lösa problemet tillsammans, vilket de lyckades med. 6 barn i varje grupp.

IMG_5687

Experiment

Under en mellis fick barnen apelsiner. En pedagog tog tillfället i akt och hämtade en ballong. Droppa syra från apelsinskalet på en uppblåst ballong. Vad händer då?

IMG_5683

Kreativt skapande

Här bjuds det på hamburgare, kött och glass. Glassen fick flytta till ”frysen” och hamburgarna och stekarna grillas på det stora grillgallret.

IMG_5682

Vi blandade vatten och färg i flaskor. Barnen fick sen måla ute i snön.

IMG_5686

Det har byggts robotar som man styr via knapparna.

IMG_5695

Sjöstjärnan v.48

Rörelse/Motorik

När vi är i Tippenhallen visar barnen ett starkt intresse för att delta i hinderbanan. De springer, klättrar, kryper och övar på motoriken för fullt. De får först värma upp med en lek medans pedagoger bygger upp banan och efter aktiviteten avslutas det med avslappning.

img_4580

Språk

Veckans bokstav har varit L. Barnen får öva att ljuda L och forma L. De har även lekt med materialet om hållbar utveckling där de ska kategorisera maten. Ska de förvaras i kyl, frys eller rumstempererat. De övar på att läsa vad det står på korten.

img_4401img_4579

Matematik/Språk/Skapande

Barnen fick räkna och klippa ut antal cirklar som de har bokstäver i sitt namn för att skapa sin snögubbe. Här får de öva på att klippa, räkna och ljuda sina bokstäver samt jämföra med varandra hur höga deras snögubbar blir.

img_4578

Traditioner

Vi har börjat läsa en adventskapitelbok som har 24 kapitel, där vi läser 1-2 kapitel om dagen för att hinna innan jul.

img_4358

Skapande

Nu är det ett stort intresse med att rita och klippa hos barnen. De ritar av varandra, gör ansiktsmasker, skapat inbjudningskort till Lucia och gjort tomteluvor av garn och toarullar.

img_4375 img_4377img_4376img_4581

Naturvetenskap

Barnen upptäckte spåren som blev efter att ekorren hoppat i snön. De har även börjat rita spår.

img_4400img_4370

Utflykt/Naturvetenskap

Alla barnen på Sjöstjärnan var med på utflykten till Skansen där vi fick se en massa olika djur. Vi fick följa med en djurskötare in till Älgarna och se när de blev matade med äpplen och hålla i ett älghorn för att känna hur tungt det väger. Gruppen är fantastiska att åka på utflykt med. Barnen hejar på alla människor de möter, de samtalar med passagerarna och varandra i vanligt samtalston när vi sitter på bussen eller tåget. De fick med sig hem en karta över Skansen som de kan återberätta för er om var de promenerat och var de såg alla djuren.

img_4572 img_4573 img_4574 img_4575 img_4576 img_4577

v.44

Höstlovsveckan

Denna vecka har hela fritids och förskolan varit på Inägan (Montessoris och förskolans byggnad). Fritidsbarnen har besökt förskolans lokaler och alla har tillsammans lekt och samspelat fantastiskt bra. Det har varit mycket skapande och målande. Barnen har övat på bokstäver på lärplattan och datorn. De har även haft ett fantastiskt samspel med att lösa kluriga uppgifter. Vi har även haft besök av pedagogernas ormar och sköldpaddor som barnen fått känna och lära sig om. Vi avslutade veckan med grillunch på gården.

img_3950 img_3954 img_3952 img_3953 img_3951 img_3965 img_4002 img_4003

Sjöstjärnan v.42

Språk

Veckans bokstav är G g. Vi övar på att ljuda, skriva och rita ord på G. Vi har tittat på Livet i bokstavslandet där de rimmar, opererar ord, ljudar och leker med ord.

img_3462 img_3463

Sagor

Nästa vecka är det FN dagen. Vi läste en kompisbok som handlar om att Leka, vila och fritid. Böckerna bygger på Barnkonventionen och handlar om alla barns rätt. Barnen fick rita den lek som de gillar att leka.

img_3429

Naturvetenskap/Matematik

På utflykten gick vi till Hemulskogen, denna gång gick vi lite längre in för att barnen ska få utforska ny miljö. Här fanns det flera träd som vält omkull som barnen kunde klättra på och göra utgrävningar på. De hittade träbitar som de formade om och gjorde liknelser. Barnen tyckte de såg ut som båtar, hackare, hammare, svärd, kniv, mikrofon, rauk etc. De fick jämföra hur torrt trä respektive blött trä såg ut och kändes. Det var det blöta träet som de kunde forma till olika saker. De fortsatte att hitta svampar och vi upptäckte ett träd som man kunde se igenom då det knäckts.

img_3567 img_3568 img_3569 img_3570 img_3571

Programmering/Matematik

Några barn har fått prova på att skapa animerad film.

img_3566

Fantasi/fri lek/kreativitet/Teknik

Barnen, både pojkar och flickor, visar ett stort intresse för att pärla och pyssla i ataljén. De spelar spel och bygger med lego, målar, leker med riddare och prinsessor, bygger båtar och bilar på gården. De hade sång- och dans uppträdande på verandan med publik.

img_3425 img_3426 img_3427 img_3428 img_3430 img_3565

Naturvetenskap/Hösten

Vårt Hasselträd på gården skiftar vackert i färgerna. Trädet som vi går förbi varje torsdag på utflykten har blivit helt gul i färgen mot förra veckan när det var i olika nyanser.

img_3382 img_3562

Sjöstjärnan v.41

Naturvetenskap/Matematik

På förskolans gemensamma utflykt fick den ena gruppen en uppgift att hämta en kotte och lägga den på en sten. Här arbetar vi med naturmaterial och övar på lägesord. Nästa uppgift för de som ville var att skapa olika former med kottarna. Pentagon, kvadrat, triangel och en rektangel.

img_3191 img_3192

Matematik

Barnen hittar former på avdelningen. De har fortsatt stort intresse att pärla Pokémon.

img_3193 img_3195

Här leker barnen med matematik med stöd av pussel och pennor.

img_3290 img_3291

Språk

Veckans bokstav var F f. Vi lyssnar på hur bokstaven låter och hur man gör med mun och andning för att få fram f- ljudet samt övar på att skriva bokstaven F. Barnen kom på en fantastiskt mängd med ord som börjar på F.

Varje vecka får barnen lyssna på en till flera sagor som vi återberättar tillsammans. Efter får de rita något ur sagan. Här får de öva på att lyssna, återberätta och pennfattningen. Vi har lyssnat på sagan om vanten och några böcker om drakar och prinsessor. (Vi har sett i den fria leken att de ritar mycket prinsessor och drakar.) Pedagogerna reflekterade tillsammans med barnen sagans innehåll bland annat om varför det oftast är prinsessan som blir bortrövad av drakar och inte tvärt om. Kan inte det inte vara prinsar som blir bortrövade av drakar eller att prinsessan rövar bort draken 🙂

Vi har sett en enorm utveckling i att hålla pennan, skriva sina namn och att rita olika saker. De samarbetar och hjälper varandra med vad kompisen kan rita om man inte vet vad eller hur man kan rita. Några barn väljer att ligga på mattan och arbeta.

img_3346 img_3347

Kultur/ Teater/ Hållbar utveckling

Tant U kom på besök med en ny föreställning om hållbar utveckling. Den handlade om hur vi ska vara i naturen samt om naturens kretslopp. Karaktärerna i teatern var Tant U, tallen Ulla, älgen Uffe, haren Unni, masken Urban. Barnen hjälper Tant U hur hon ska sortera och kasta skräpet som hon hittat i skogen. Barnen får vara delaktiga i föreställningen samtidigt som de får lära sig att ta hand om naturen.

img_3352 img_3353

Samma dag som föreställningen varit börjar barnen skapa en egen kalasteater. Vi blir bjudna på chips och popcorn (gräs och blad) innan föreställningen ska starta. I leken får barnen återberätta och bearbeta sina upplevelser.

img_3351

I denna lek här har barnen skapat ett stall för stora och små hästar.

img_3194

Naturvetenskap

Utflykten denna torsdag gick vi till Hemulskogen igen. Vi fick med oss potatis- och purjolökssoppa och mjukt bröd som vi äter i skogen. Barnen experimenterade med en mjuk stockbit som de rullade till bollar. Vi hittade olika mossor och lavar. De plockar lingon och blåbär som de gör smoothie av. De försökte även göra smoothie av träd. De hittar spindlar, sniglar, skalbaggar och mycket annat. Fantasin flödar och gruppdynamiken är fantastisk när vi är i skogen. Alla leker och utforskar skogen med alla.

img_3342 img_3348 img_3349 img_3350

Vi följer förändringen av samma träd varje torsdagsutflyft.

img_3151 img_3152 img_3303

Sjöstjärnan v.22

Naturvetenskap

På utflykten upptäckte vi en ovanlig ”ekorre” högt uppe i trädet. Barnen provade om myrorna ville ha äppelbitar som vi la på myrstacken. Det visade sig att myrorna inte ville ha äpple eller så var myrorna inte hungriga för de lät äpplena vara. Fjädrar och blommor är populära att hitta och ta med till förskolan.

IMG_1674

Vi fick besök av sköldpaddan ”Terror”. Först får barnen en lektion om sköldpaddan och sen fick de som ville klappa den. I vår fågelholk har det kläckts ägg och kommit fågelungar, vi gissar på ca sju stycken.

 IMG_1668IMG_1666

Rörelse/Motorikträning

Vi promenerade till skolgården och lekte på skolans multiarena, hoppade studsmatta, balanserade, hängde och klättrade.

IMG_1673 IMG_1686

Samarbete

I leken upptäckte barnen att de kan leda varandra. Ett barn har stora blomkrukan över huvudet och den andra leder. De äldre barnen visar och hjälper de yngre vid målning. De övar på att få jämn balans när man står två på en planka (balansbräda).

IMG_1670 IMG_1675

Teknik/Ljud

Barnen tycker det är roligt att leka med ljudet genom rockringen.

IMG_1664

Tema världen

Kuben är klar nu. Färdig vävd och barnens alla flaggor är dit satta. Kuben står i stora ingången till skolan. Vi har även varit i aulan och tittat på förskolans och skolans gemensamma film om världen.

IMG_1685

Lek/Fantasi/Skapande

Barnen har lekt sjukhus och manikyrsalong.

 IMG_1667IMG_1665

Det finns en stor kreativ och estetisk känsla hos barnen. De målar vackra färger på stenar och pinnar. Skapar glass av sten, pinne, färg och klister. Skapar vackra och konstnärliga lekhörnor.

IMG_1669 IMG_1676

Vatten

Under de varmaste dagarna tog vi fram vattenspridaren till barnens förtjusning. De skrattade och turades om att springa genom vattnet. De som inte ville leka i vattenspridaren valde att göra vallar för att stoppa vattnet som rann från spridaren.

IMG_1662 IMG_1663

Förskolans avslutning

Välkomna till förskolans avslutning nu på torsdag den 9/6 kl. 15:30.

Sjöstjärnan v.21

Naturvetenskap

På skogsutflykten hade barnen skattjakt och hittade bland annat skatter som fjädrar, hängen, en penna, en ”vikingaring”, en liten hjärna (lav), blomkål (rönnbärsfrön), en krona (tallens knoppar som ser ut som en krona) etc. Barnen upptäckte att om man slår lite lätt på tallens frön så ser det ut som rök när fröna sprids med vinden.

IMG_1445 IMG_1455

Barnen lekte lekar i skogen som bland annat: inte nudda mark, lagar choklad och har kaffemedel, Djungelflickorna med trollspön, familjer som åker bil till förskolan för att lämna sina barn etc.

IMG_1446

Skapande/Kreativitet/Matematik

Barnen målar och ritar utomhus. De skapar indianhårband av pärlor och fjädrar. Pilbågar och fiskespön av pinnar och snöre till egenskapad fiskedamm. Marsipantårtor av blad och hinkar. Soppor av vatten och blomblad. Hästar av bandyklubbor. Barnen upptäcker mönstret av trädens frön i vattenpölarna och att det förändras när man rör med vispen. Barnen bygger och leker i kojor både ute och inne.

IMG_1447 IMG_1448 IMG_1452 IMG_1453

Nacka bygger stad projektet/Språk/Matematik

Vi har fortsatt med husskapandet. Vi startade med ett möte om vad ett hus är. Barnen fick reflektera om hur olika hus ser ut, vad man gör i husen o vad som finns i husen. Vi pratade om och jämförde villa, låg-, hög-, rad- lek- och badhus. Barnen delades i två grupper där de fick diskutera fram hur gruppens hus skulle målas och dekoreras.

IMG_1451 IMG_1456

IMG_1437 IMG_1438

Kultur

Förskolan fick besök av Tant U som skådespelar om kroppens känslor. På mötet efter lunchen samma dag fick barnen återberätta teatern för varandra. Fråga gärna barnen och låt dem berätta för er om teatern 🙂

IMG_1432