Näckrosen v.12

Natur och miljö, naturvetenskap, matematik

I skogen skulle vi hitta 4 pinnar, stora eller små och bilda en kvadrat.

Språk, matematik

Vi berättar sagan om ”Spökbarnen som ändrar färg” med hjälp av rekvisita.

Skapande, teknik

Vi målar med olika verktyg och tekniker.

Matematik

På samlingen pratar vi om siffror och hur de ser ut med hjälp av konkret material. Vi spelar även sifferbingo.

Normer och värden

Vi firar rätten att vara olika och vi är alla bra med ”Rocka sockorna”.

Näckrosen v.11

 

Hälsa och rörelse, välbefinnande

Bollek i Tippenhallen.

Lek och fantasi

Lek med vatten och båtar ute på förskolans gård.

Språk, berättande med rekvisita, sång

Vi sjunger ”Bockarna Bruse och använder oss av rekvisita.

Språk, delaktighet och inflytande

Varje vecka reflekterar vi och pratar om vad vi gjort under veckan med hjälp av bloggen. Vi pratar också om betydelsen av ord som just ”blogg” och andra svåra ord.

Näckrosen v. 10

 

Natur och miljö, fantasi

Veckans skogs uppdrag är att bjuda in en kompis till lek.

Kommunikation och skapande

Barnen skapar och uttrycker sig med hjälp av vattenfärger och olika verktyg som penslar och bilar.

Språk, litteratur, IT

För att skapa positiva och lugna lärmiljöer och för att alla barn på Näckrosen ska få en möjlighet till boksamtal och högläsning, har vi delat in barnen i 2 grupper efter maten. Vi läser även för de barn som vilar. Vi använder oss även av projektorn för att läsa månadens författare Anna-Clara Tidholm.

Språk och kommunikation

Vi använder oss av gåtor och barnen får klura ut vilket djur gåtan handlar om, ett roligt sätt att träna det logiska tänkandet.

Matematik, språk och kommunikation

Vi pratar om hur man kan dela in och kategorisera saker och föremål. Vad hör ihop och vad ska bort? Barnen får komma med förslag och uppmuntras att utveckla och sätta ord på hur de tänker. Någon tycker att ananasen ska bort för den är gul, någon annan tycker att björnen ska bort för den bor i skogen.

Lek och fantasi

Barnen visar intresse för att leka att de har en bebis i magen och de leker sjukhus. Vi pedagoger stöttar, sätter ord på och introducerar nytt lekmaterial till barnen. Vi är även patienter och barnen är doktorer.

Matematik

Vi pratar om siffror, hur de ser ut och vad de konkret betyder. Barnen får välja ett glas med en siffra i och sedan hjälps vi åt att lägga i rätt antal pärlor i glaset.

Näckrosen v.8

Naturvetenskap, matematik

Denna veckas uppdrag i skogen var att hitta 3 pinnar och bilda en triangel.

Matematik, problemlösning, normer och värden

Barnen hjälps åt och samarbetar när de lägger pussel.

Normer och värden, språk, musik, matematik

Barnen röstar på vilken saga de vill höra, valet föll på ”Bockarna Bruse”.

Hälsa och rörelse, lek, grovmotorik

I Tippenhallen har barnen roligt i en hinderbana.

Språk, musik, normer och värden

Varje fredag har vi en storsångsamling då hela förskolan samlas och sjunger tillsammans.

 

Näckrosen v. 7

Naturvetenskap, miljö, matematik

I skogen fick barnen i uppdrag att hitta en pinne och därefter hitta ytterligare en pinne som var större än den första.

Hälsa och välbefinnande

I Tippenhallen får barnen en möjlighet att springa, hoppa och balansera i olika stationer men lika viktigt är uppvärmningen innan och avslappningen efter. De barn som vill får komma på och leda en uppvärmningsaktivitet för sina kompisar, till exempel  – att springa på stället, x hopp och plankan.

Språk

Vi läser sagor med rim, vi pratar och lyssnar på vad som rimmar på olika ord – hus rimmar ljus.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om första bokstaven i våra namn.

Normer och värden, matematik och finmotorik

Barnen tillverkar alla hjärtans dag – kort.

Normer och värden, språk

Vi läser sagorna ”Vems kompis och ”Regnbågsfisken”  och pratar om hur man är en bra kompis. Några av barnens tankar – ”man hjälper varandra”, man säger förlåt”, ”man delar med sig”.

Barns inflytande, språk

Varje vecka tittar vi i bloggen och reflekterar över veckan som gått. Barnen får återberätta utifrån de olika bilderna.

Näckrosen v.6

Språk

Vi läser böcker om superhjältar.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om hur första bokstaven i våra namn ser ut.

Skapande, finmotorik, matematik

Barnen visar ett intresse för att pärla med pärlplattor och pärlor i olika storlekar. Något som tränar barnens finmotorik samtidigt som de skapar. Vi pratar även om färger och olika mönster, ett av de matematiska begreppen.

Språk och kommunikation

Vi använder oss av TAKK  – tecken som alternativ och kompletterade kommunikation.

Bygg och konstruktion

Barnen på förskolan hjälps åt och samarbetar för att skapa och måla en igloo på gården.

Matematik

Vi räknar från 0 till 5 och från 5 till 0 med hjälp av ramsan om ”De fem små aporna”.

Näckrosen v.5

Naturvetenskap, närmiljö

Vi utforskar och upptäcker ett nytt landskap i skogen då snön förändrar vår annars välbekanta närmiljö. Vi letar spår i snön och fantiserar vem eller vad som rört sig i skogen.

Lek, skapande, hälsa och välbefinnande

Vi hjälps åt att bygga en stor snögubbe och sedan målar vi den med vattenfärger. Det är härligt att snön är här, det blir mycket pulkaåkning på förskolegården.

Språk, berättande med rekvisita, högläsning

Böcker av månadens författare Jan Lööf blandas flitigt med favoritsagor som ”Sagan om den lilla lilla gumman”.

Sång, rim och ramsor

Vi sjunger, använder rim och ramsor och fingerlekar vid samlingen, t ex ”var är tummen”.

Matematik

Vi pratar mycket om de olika tidsbegreppen – dag, månad och år. Vi jämför även mönster – prickig, randig och blommig. Vi jämför och pratar om storlek – stor och liten.

Hälsa och välbefinnande, motorik

Vi hoppar och skuttar till Bamse.

Näckrosen v.4

Naturvetenskap, teknik, skapande

Vi undersöker is i olika former – iskristaller, isbitar och ismassa. Vi skapar och experimenterar  i snön med olika färger. Vi testar glidet på isbanan och hur snabbt man åker i den nya rutschkanan.

Matematik, bygg och konstruktion, finmotorik

Vi konstruerar olika figurer som flygplan och hästar med hjälp av Plus-plusbitar.

IT, matematik, normer och värden

Barnen spelar olika matematik appar och de samarbetar och hjälper varandra.

Språk, högläsning

Barnen återberättar ”Sagan om den lilla lilla gumman” av Elsa Beskow med hjälp av rekvisita.

Näckrosen v. 3

Matematik

Matematik för oss på Näckrosen kan vara att mäta och jämföra olika saker, t ex våra fötter. Andra matematiska begrepp vi pratar om är ordningstal -första, andra och tredje. Vi använder oss av lägesord – framför, bakom, först och sist. Vi skapar även mönster med pärlor och vi pratar om mönster på våra kläder – randigt, prickigt och blommigt.

Språk och skriftspråk

Vi tittar på olika pedagogiska program och pratar om bokstävernas namn och hur de låter.

Språk, kommunikation, skapande

Vi läser böcker av månadens författare, Jan Lööf. Vi använder oss av Stjärnläsaren när vi samtalar om innehållet i böckerna – spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären.

Matematik

Barnen inspirerar och utmanar varandra i sina bygg- och konstruktionslekar, de skapar hus till djuren och bilarna i olika material.

Språk

På samlingen lyssnar vi på hur många stavelser våra namn har genom att slå på trumman t ex Mo-ni-ka.

Motorik, hälsa och rörelse

I Tippenhallen hoppar vi och springer igenom en hinderbana.

Skapande

Det är kallt ute men det hindrar oss inte från att skapa utomhus.

Näckrosen v.49

Traditioner, språk, TAKK, sång

Snart är det dags för Lucia och vi tränar alla sånger för fullt. Vi använder oss av TAKK när vi sjunger.

Traditioner, skapande, tema ”Förvandlingar”

Vi skapar med inspiration av julen, vi använder oss av olika tekniker och övar olika färdigheter som att klippa, vika och limma.

Traditioner, skapande, tema ”Förvandlingar”, delaktighet

Näckrosen har en julkalender med brev från ”Nisse” som skriver till oss med uppdrag. Barnen gör en säng till Nisse och ritar teckningar till honom. Barnen väljer själva vad de vill rita och vi googlar efter inspiration.

Matematik, logiskt tänkande

Genom att spela memory tränar vi minnet och det logiska tänkandet.