Näckrosen v.46

Naturvetenskap, närmiljö, matematik

Vi letar pinnar som är smalare än våra lillfingrar. Resten av tiden upptäcker, utforskar och leker vi tillsammans i skogen.

Matematik

Vi fortsätter att prata om talen ett till fem med hjälp av ett konkret material för att på så sätt utmana barnen i sitt matematiska utveckling. Varje barn får dra en glasspinne med en siffra på och sedan hitta samma siffra på en toarulle.

Hälsa och rörelse, välbefinnande, motorik

Denna gång utmanar vi barnens balans och koordination i en hinderbana i Tippenhallen.

Värdegrund

Barnen samarbetar och hjälper varandra att lägga olika pussel.

Skapande

Den här veckan hade vi skapandestationer på gården, barnen målade med vattenfärger och tillverkade kort med lim och paljetter.

Näckrosen v.45

Miljö, naturvetenskap, lek, värdegrund

”Bjud in en vän i lek” var veckans uppdrag i skogen.

IT, teknik, problemlösning, värdegrund

Vi arbetar tillsammans med appen ”Petssons uppfinningar”.

Lek, fantasi, skapande, matematik

Vi skapar olika former i sanden.

Språk, matematik

I ”Sagan om spökbarnen som ändrade färg” använder vi oss av rekvisita och benämner färger, tal, antal och ordningstal.

 

Matematik, musik

Vi sjunger ”Fem fina fåglar” och använder oss av räkneorden 5 till 1.

Barnens delaktighet och inflytande

Barnen vill gärna hålla sina egna samlingar och de bestämmer själva innehållet.

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Vi leker samarbetsövningar i Tippenhallen.

Näckrosen v.43

Naturvetenskap, miljö, matematik

Vi skapar mönster av naturmaterial i skogen – kotte, löv, pinne.

Tema ”Förvandlingar”, normer och värden, skapande

Arbetet med att skapa självporträtt med akrylfärger på målarduk fortsätter.

Språk och kommunikation, matematik

Vi pratar om prepositioner, vi hjälps åt tillsammans att lägga kaplastaven på, under, framför, bakom och bredvid stolen.

Språk och kommunikation, matematik, finmotorik, IT

Barnen använder lärplattan och provar olika pedagogiska appar.

Lek och fantasi, matematik

I rolleken är vi pedagoger närvarande, vi sorterar, kategoriserar och benämner maten som vi lagar.

Näckrosen v.42

Naturvetenskap, matematik, närmiljö

Veckans skogsuppdrag var att hitta 4 lika långa pinnar och bygga en kvadrat.

Matematik, språk, berättande

Vi räknar baklänges från 5 till 0 med hjälp av ramsan ”De fem små aporna” som klättrade i trädet och blev uppätna av krokodilen.

 

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Efter en utmanande hinderbana med mycket hopp och spring är det viktigt att få chans att slappna av och varva ner en stund.

Skapande

Ute på gården målar vi löv till vita spöken.

Tema ”Förvandlingar”, jaget

Barnen får prova på att måla sitt självporträtt på canvasduk och med akrylfärger.

Språk, berättande med rekvisita, värdegrund

Vi berättar ”Sagan om vanten”, den här gången har vi fokus på olika känslor.

Språk, skriftspråk

Vi pratar mycket om bokstäver och vilka bokstäver våra namn börjar på.

Näckrosen v.41

Naturvetenskap, natur och miljö, matematik

Vi letar olika stora kottar, jämför och pratar om från vilket träd kottarna kommer ifrån.

Tema ”Förvandling”, skapande och naturvetenskap

Barnen skapar konst och förvandling med stearinljus och vattenfärger.

Lek och fantasi, teknik

På gården experimenterar barnen med vatten och båtar.

Språk, litteratur, skapande

Månadens författare är Pija Lindenbaum.

Matematik

Barnen får dra en glasspinne med en siffra på och sedan hjälps vi åt att hitta rätt siffra på toarullarna.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om hur våra namn ser ut, hur vi skriver våra namn och vilken bokstav våra namn börjar på.

Barnens delaktighet och inflytande, självständighet, identitet

Ett barn vill gärna hålla i sin egen samling och vi pedagoger stöttar och hjälper till.

Näckrosen v.40

 

Naturvetenskap, närmiljö, hälsa och välbefinnande

Veckans uppdrag på utflykten var att hitta något mjukt och hitta ett flikigt blad. Sedan var det lek och upptäcksfärd i skogen.

Värdegrund – vänskap, känslor

Vi är kompisar, har roligt, samarbetar och hjälper varandra.

Tema ”Förvandlingar”, skapande, språk, matematik

Vi strävar efter att ha aktiviteter som t ex skapande ute på gården varje dag, vi målar med potatisar och äpplen i höstens vackra färger.

Matematik, logiskt tänkande

Vi pratar om olika tal och visar konkret hur många kaplastavar t ex siffran 4 har.

Tema ”Förvandlingar”, skapande, språk, matematik, finmotorik

Barnen skapar sina självporträtt i lera.

Näckrosen v.39

Hälsa och välbefinnande, närmiljö, naturvetenskap

Veckans uppdrag var att springa som en pytteliten mus.

Matematik, naturvetenskap

Från skogen hämtar vi material som vi kan använda i samlingen, vi pratar om de matematiska begreppen: liten, mellan, stor och stor, större, störst.

Tema ”Förvandlingar” – kultur, språk och kommunkation, värdegrund

Vi använder oss av drama och TAKK för att ge barnen förståelse för ”Vem är arg?” efter boken av Stina Wirsen.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund

Vi utforskar hur man ser ut beroende på vilken känsla man har. Att kunna sätta ord på hur man känner sig är ett viktigt moment i värdegrundsarbetet på förskolan.

Språk och kommunikation, skapande

Vi läser även boken ”Räven i den kolsvarta natten” och samtalar om känslan rädd med hjälp av ”Läsfixarna”. Barnen ritar någonting från boken och får på så sätt tolka innehållet i boken.

Matematik, logiskt tänkande

Barnen får en uppgift att para ihop strumpor och vantar efter färg och mönster.

  

Hälsa och välbefinnande, rörelse, grovmotorik

I Tippenhallen balanserar vi ärtpåsar på huvudet och leker med olika slags bollar.

Skapande, matematik, finmotorik

Vi skapar mönster med små och stora pärlor.

Barnens delaktighet och inflytande, språk, högläsning

Vi röstar med glasspinnar om vilken saga vi vill höra på samlingen, den här gången vann ”Petter och hans fyra getter” av Einar Norelius. Vi använder oss av rekvisita för att skapa en förståelse hos barnen om innehållet i sagan.

Barnens delaktighet och inflytande, blogg

På fredagar reflekterar och utvärderar vi med barnen om den gångna veckan, vad har vi gjort och vad som har hänt.

näckrosen v.38

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, skapande, finmotorik

Den här gången skapar barnen sina självporträtt med vaxkritor i olika färger. De får jämföra hur deras porträtt skiljer sig från varandra beroende på om de ritar med endast svart färg eller med flera färger. Man ser redan hur barnen utvecklar sitt skapande, fler detaljer tillkommer för varje gång.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, kommunikation

Vi dramatiserar boken ”Vem är arg” av Stina Wirsén. Vi pratar om olika känslor, hur det känns att vara t ex. arg och hur man ser ut när man är glad. Vi pratar även om man får vara arg, glad, sur eller ledsen och vi uppmuntrar barnen att sätta ord på det de känner.

Hälsa och välbefinnande, naturvetenskap, närmiljö, grovmotorik

Uppdraget i skogen den här veckan var att springa med långa steg.

Tema ”Förvandlingar”, fantasi

Vi hittade en blomkålssvamp som vi tillagade och de som ville fick smaka. Ibland förvandlas även maten till konst, Musse Pigg på en tallrik.

Näckrosen v.37

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Varje år har skolan och förskolan en hälsovecka, en vecka då vi tänker extra mycket på att röra på oss. De äldsta barnen på förskolan går ner till skolan och vi dansar alla tillsammans. Vi märker att barnen är väldigt glada över att få vara i Tippenhallen, en av höjdpunkterna under veckan.

Temat ”Förvandlingar”, värdegrund, finmotorik, skapande

Barnen får prova på att rita ett självporträtt med kolkrita, vi pratar om hur vi ser ut, t ex. hur många ögon man har och var ögonbrynen sitter.

Språk

Vi lär oss hur man tecknar olika färger med hjälp av TAKK.

Språk

Vi använder oss av språksamlingar enligt ”Före Bornholmsmodellen” Vi berättar ”Sagan om den lilla gumman” av Elsa Beskow. Vi pratar och förklara ord som kan vara främmande för barnen. Med hjälp av rekvisita ger vi barnen en förståelse för vad t ex. ordet stäva betyder.

Språk, delaktighet och inflytande

Barnen berättar ”Sagan om Bockarna Bruse” för varandra. Vi stöttar och uppmuntrar barnen att själva sätta ord på och våga återberätta sagan i samlingen.

Språk och kommunikation

Månadens författare är Stina Wirsén och med hjälp av ”Läsfixarna” samtalar vi om boken ”Vem är arg”.

Näckrosen v.36

 

Naturvetenskap, hållbar utveckling, matematik

På våra turer till skogen upptäcker vi olika naturvetenskapliga fenomen, vi hittar svamp, bajs och tyvärr skräp. Vi pratar om att vissa svampar är giftiga, vi undrar vem som har bajsat i skogen och barnen har blivit väldigt medvetna att skräp inte hör hemma i naturen. Vi använder oss av olika uppdragskort när vi är i skogen och den här gången letade vi efter blad med runda former.

Hälsa, motorik, välbefinnande, lek

Tippenhallen på tisdagar är igång igen och hinderbanan utmanar barnen i att balansera, hoppa och rulla.

Matematik

Matematik och olika matematiska begrepp genomsyrar vår dag på Näckrosen, till och med vid lunchen upptäcker barnen olika matematiska begrepp, -”Titta en fyra och jag har två potatisbitar”

Värdegrund, vänskap

Månadens författare är Stina Wirsén, vi läser och samtalar om olika känslor, vänskap och olika vardagliga dilemman som kan uppstå.

Skapande, experiment, språk

Varje vecka har vi olika stationer ute på gården för att utmana och erbjuda barnen ytterligare i läroplanens olika mål, det kan t ex. vara skapande, vattenlek eller boksamtal.

Språk, delaktighet, matematik

Barnen fick rösta vilken saga de ville höra på samlingen, de fick två alternativ ”Bockarna Bruse” och ”Sagan om den lilla gumma”. Varje barn fick en glasspinne som de sedan lade vid den saga de ville höra, den saga som fick längst rad av glasspinnar vann. Vinnare blev ”Bockarnas Bruse”!