näckrosen v.38

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, skapande, finmotorik

Den här gången skapar barnen sina självporträtt med vaxkritor i olika färger. De får jämföra hur deras porträtt skiljer sig från varandra beroende på om de ritar med endast svart färg eller med flera färger. Man ser redan hur barnen utvecklar sitt skapande, fler detaljer tillkommer för varje gång.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, kommunikation

Vi dramatiserar boken ”Vem är arg” av Stina Wirsén. Vi pratar om olika känslor, hur det känns att vara t ex. arg och hur man ser ut när man är glad. Vi pratar även om man får vara arg, glad, sur eller ledsen och vi uppmuntrar barnen att sätta ord på det de känner.

Hälsa och välbefinnande, naturvetenskap, närmiljö, grovmotorik

Uppdraget i skogen den här veckan var att springa med långa steg.

Tema ”Förvandlingar”, fantasi

Vi hittade en blomkålssvamp som vi tillagade och de som ville fick smaka. Ibland förvandlas även maten till konst, Musse Pigg på en tallrik.

Näckrosen v.37

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Varje år har skolan och förskolan en hälsovecka, en vecka då vi tänker extra mycket på att röra på oss. De äldsta barnen på förskolan går ner till skolan och vi dansar alla tillsammans. Vi märker att barnen är väldigt glada över att få vara i Tippenhallen, en av höjdpunkterna under veckan.

Temat ”Förvandlingar”, värdegrund, finmotorik, skapande

Barnen får prova på att rita ett självporträtt med kolkrita, vi pratar om hur vi ser ut, t ex. hur många ögon man har och var ögonbrynen sitter.

Språk

Vi lär oss hur man tecknar olika färger med hjälp av TAKK.

Språk

Vi använder oss av språksamlingar enligt ”Före Bornholmsmodellen” Vi berättar ”Sagan om den lilla gumman” av Elsa Beskow. Vi pratar och förklara ord som kan vara främmande för barnen. Med hjälp av rekvisita ger vi barnen en förståelse för vad t ex. ordet stäva betyder.

Språk, delaktighet och inflytande

Barnen berättar ”Sagan om Bockarna Bruse” för varandra. Vi stöttar och uppmuntrar barnen att själva sätta ord på och våga återberätta sagan i samlingen.

Språk och kommunikation

Månadens författare är Stina Wirsén och med hjälp av ”Läsfixarna” samtalar vi om boken ”Vem är arg”.

Näckrosen v.36

 

Naturvetenskap, hållbar utveckling, matematik

På våra turer till skogen upptäcker vi olika naturvetenskapliga fenomen, vi hittar svamp, bajs och tyvärr skräp. Vi pratar om att vissa svampar är giftiga, vi undrar vem som har bajsat i skogen och barnen har blivit väldigt medvetna att skräp inte hör hemma i naturen. Vi använder oss av olika uppdragskort när vi är i skogen och den här gången letade vi efter blad med runda former.

Hälsa, motorik, välbefinnande, lek

Tippenhallen på tisdagar är igång igen och hinderbanan utmanar barnen i att balansera, hoppa och rulla.

Matematik

Matematik och olika matematiska begrepp genomsyrar vår dag på Näckrosen, till och med vid lunchen upptäcker barnen olika matematiska begrepp, -”Titta en fyra och jag har två potatisbitar”

Värdegrund, vänskap

Månadens författare är Stina Wirsén, vi läser och samtalar om olika känslor, vänskap och olika vardagliga dilemman som kan uppstå.

Skapande, experiment, språk

Varje vecka har vi olika stationer ute på gården för att utmana och erbjuda barnen ytterligare i läroplanens olika mål, det kan t ex. vara skapande, vattenlek eller boksamtal.

Språk, delaktighet, matematik

Barnen fick rösta vilken saga de ville höra på samlingen, de fick två alternativ ”Bockarna Bruse” och ”Sagan om den lilla gumma”. Varje barn fick en glasspinne som de sedan lade vid den saga de ville höra, den saga som fick längst rad av glasspinnar vann. Vinnare blev ”Bockarnas Bruse”!

Näckrosen v. 35

 

Matematik

På samlingarna pratar vi mycket om olika matematiska begrepp som t ex. tal och antal. Vi leker med siffror, fingrar och klossar för att förtydliga vad 1, 2 3, 4 och 5 betyder.

Värdegrund

Genom sagor och berättelser pratar vi om känslor och hur man är en bra kompis

Teknik, experiment

Vattenlek är fantastiskt roligt, det gör ingenting att man blir blöt. I leken experimenterar och samarbetar barnen genom att hälla, ösa, känna och mäta.

Värdegrund, språk, kommunikation, kultur, tema ”Förvandlingar”

De äldsta barnen på förskolan får titta på ”Tant U´s känslostuga”, en interaktiv teaterföreställning där barnen deltar aktivt och det är tillåtet för barnen att kommunicera med skådespelaren. Vi pedagoger bjuder även på föreställningen ”Myran och syrsan”.

Tema ”Förvandlingar”, språk, fantasi

”Bockarna Bruse” är en saga som barnen och pedagoger älskar. Med rekvisita blir sagan levande och barnen dramatiserar och återberätar till och med historien med hjälp av några bitar gurka.