Näckrosen v.38

Matematik

På samlingen räknar vi från 0 till 5, vi använder oss av ett konkret material, de fem små aporna som blir tagna av krokodilen. vi räknar även baklänges från 5 till 0 och visar med fingrarna hur många apor som är kvar. Vi pratar även om att man kan visa siffran 0 med en knuten hand eller som en cirkel.

Projekt

I Näckrosens projekt utmanas barnen vidare genom att de får bygga och konstruera med olika material och på olika sätt. De får skapa sitt hus på ett papper, hur ser huset ut liggandes? Barnen bygger och konstruerar även en bro av lera som binder ihop de olika parkeringsplatserna.

Lek och fantasi utomhus, experiment

Barnen experimenterar med vattnet på gården. Varför är vattnet rent eller smutsigt? – ”Det blir smutsigt när det blandas med sand”

Naturvetenskap, miljö, matematik

Äntligen gick vi till skogen tillsammans, där undersökte vi olika sorters svampar och plockade de blåbär som fanns kvar. Vi fick också ett uppdrag, att hitta en pinne och två kottar. De äldsta barnen på Näckrosen följde med Sjöstjärnans barn när de återigen sprang ”Slingan”.

Språk, skriftspråk

I en av samlingarna tittar vi på vilket bokstav våra namn börjar på, ett sätt att utmana barnen i sin fortsatta skriftspråkutveckling.

Näckrosen v. 37

Projekt ”Människan och kroppen” – matematik, geometriska former, skapande, fantasi

Vårt projekt på Näckrosen fortsätter den här veckan med att vi bygger hus både på bredden och höjden med olika geometriska klossar . Barnens garage som de byggt tillsammans utvecklas genom att en bana byggs så bilarna kan köra upp till parkeringsplatserna. Garaget byggs även ut på bredden så att alla bilar ska få plats. Vi ser att flera barn är intresserade av siffror då varje garageplats måste ha en siffra. Tillsammans målas och dekoreras även garaget.

Vi tittar även på i vilken typ av hus man kan bo i – radhus, höghus eller kanske stuga. Barnen får sedan rita hur deras hus ser ut. Barnen utmanas att utveckla sitt skapande genom att vi är närvarande pedagoger och ställer frågor som t ex – Vad mer finns på ditt hus, hur ser fönstren, vad finns det för siffra på huset?

Matematik utomhus

Vi skapar mönster och vi räknar med det vi hittar i naturen, t ex kottar och rönnbär. Brädor och klossar kan också bilda matematiska mönster.

Språk, skriftspråk

Vi utmanar barnen vidare i olika språksamlingar – vem har det längsta/kortaste förnamnet, vad heter barnen i efternamn och vad heter barnens föräldrar i förnamn?

Grovmotorik, hälsa och rörelse

Vecka 37 var hälsovecka för både skola och förskola, de äldre barnen gick/sprang ”Slingan”. Varje vecka är ju faktiskt hälsovecka på förskolan, titta på bilderna, vår gård inspirerar och utmanar barnen att utvecklas grovmotoriskt hela tiden!

Normer och värden – vänskap

Barnen leker affär, letar mask och några går till affären tillsammans. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och stötta varandra.

Näckrosen v.36

Vattenlekar – vattenexperiment

Barnen lär sig genom att observera varandra och sedan imitera. Den här veckan har många gjort fiskespö med pinnar, garn och kottar som flöte.

Finmotorik, matematik

Att klippa med sax och att pärla tränar finmotoriken och samtidigt pratar vi i matematiska begrepp –  t ex mönster och färger.

Språk – appar och berättande med rekvisita

Vi fångar barnens intresse genom att använda rekvisita när vi berättar sagor. När barnen använder digitala verktyg som t ex Ipad, är vi pedagoger närvarande och har en dialog med barnen.

Projekt ”Människan och kroppen” – finmotorik, matematik, bygg och konstruktion, problemlösning, språk, skapande

I projektet med ”Människan och kroppen” får varje barn ta med sig en Ipad hem och fotografera hur de bor. I samlingen tittar vi på bilderna och om man vill, får man berätta vad vi ser. Barnen ritar sina egna hus och kommer sedan på att de vill göra ett garage.Tillsammans använder de olika material och tekniker i sitt skapande av garaget. En frågeställning som dyker upp är -”Hur ska bilarna komma upp på taket”? Det är något som barnen ska jobba med nästa vecka.

Näckrosen v.35

 

Projekt ”människan och kroppen”

Näckrosens projekt handlade mycket om matematik den här veckan. Barnen jämförde myrstacken med sina ritade hus. Vi använde overhead-apparaten för att få upp teckningarna på väggen. Barnen mätte med måttband och lärde sig att man börjar från nolla när man mäter. De jämförde vilken som var mindre och större. Projektet fortsatte sedan ute på gården, där barnen tittade på en teckning/ritning och tillsammans byggde ett hus. Många blev inspirerade och fortsatte bygga ett sovrum där de sedan lekte att de sov.

Naturvetenskap, teknik – vatten experiment

Det regniga vädret gav barnen tillfälle till lek och utforskande av vatten.

  

Värdegrund, drama, kultur, matematik – teater

Vi dramatiserade boken ”Vem är arg” för barnen. Boken handlar om hur man är en bra kompis på ett lite tokigt sätt, ni föräldrar som var med på föräldramötet, såg den här föreställningen också.

 

Språk, skriftspråk – min bokstav

Barnen ställer sig på sin bokstav i bokstavsormen innan det är dags att gå in för att äta lunch. På samlingen pratar vi också hur barnens bokstav ser ut.

 

Näckrosen v.22

PROJEKT MYROR

Skapande, finmotorik

Med vattenfärg har barnen skapat fantastiska tavlor av myror. Man kan genom projektet, tydligt se hur barnen utvecklat alla detaljer på myran, först var det bara en cirkel medans nu finns alla ben, ögon och antenner med.

 

Skapande, språk, drama, fantasi

Vi har dramatiserat en fabeln som handlar om den flitiga myran och den lata gräshoppan. Det är alltid spännande och roligt med teater, det tycker både barnen och alla pedagoger!

Skapande, teknik, problemlösning

Barnen har tillsammans fortsatt att bygga sin gigantiska myra med olika tekniker och material. Hur ska man kunna få de olika delarna av myran att sitta ihop? Barnen föreslår att vi ska använda knappar för att fästa ståltråden mellan de olika kroppsdelarna. Alla är delaktiga på sina egna villkor i skapandet av myran.

Naturvetenskap, miljö, lek, matematik

Veckans uppdrag i skogen var att hitta en pinne lika lång som din fot.

Språk, högläsning

Barnen läser för varandra med bilderna som stöd.

Näckrosen v.21

Naturvetenskap, miljö, matematik, musik

På vår utflykt till skogen i måndags fick barnen ett uppdrag, att hitta två barr, tre kottar och fem pinnar – matematik i skogen. Vi sjöng även sångerna till sommaravslutningen.

Kultur

Igelboda skola och förskola fick besök av skolledare från Sydkorea, vi tände elden och bjöd på pinnbröd. De var väldigt imponerade av vår verksamhet.

Projekt Myror – naturvetenskap

Vi forskar om myrans liv och dess olika stadier – från ägg till myra. Några av barnens reflektioner och tankar var – ”Myrbebisarna bor i magen först och sedan kommer de ut som ägg”. ” Drottningen lägger alla äggen i myrstacken, massor med ägg, kanske 2082 ägg”.

Näckrosen v.20

Närmiljö, grovmotorik, naturvetenskap – promenad

(det går att förstora alla bilder genom att trycka på collagen)

   

Grovmotorik, hälsa, värdegrund – idrott i Tippenhallen

När det är dags att plocka undan alla redskap efter idrotten hjälps alla åt, det blir fantastiska samarbetsövningar av att städa tillsammans!

Musik

Vi har gemensam sångsamling på fredagar, just nu tränar vi på sångerna till sommaravslutning. Vi dansar även till ”Just Dance ” på projektorn och skakar loss.

PROJEKT MYROR

Skapande

Barnen skapar en gigantisk myra tillsammans av ståltråd och gipsremsor. De får välja vilken färg varje del ska ha, det blir en väldigt färgglad myra.

Matematik

Vi pratar om de två geometriska formerna, klot och cirkel och vad som skiljer de åt. Vi tittar på en film och jämför de två formerna med konkret rekvisita.

Myrans egenskaper

Vi forskar om myrans egenskaper, en av dem är dess styrka. Vi tittar även här på en film om ett experiment man gjort med hjälp av ”dominoeffekten” och en myra. Barnen får sedan rita sina tankar om myrans styrka.

 

Myrans utseende och myrstacken

Vi fortsätter forskar om myrans utseende, nu var det dags för fasettögonen. Vi pratar även om hur myran bor och vad barnen tror finns inuti myrstacken. Vi går även till skogen för att ta reda på vad barr är för något och vad det kommer ifrån.

Näckrosen v.19

Fantasi och kreativitet, fysik

Barnen kommer på att solen bildar skuggor, det blir fantastiska skuggspel när de skapar med ljuset och sina kroppar.

 

Naturvetenskap, värdegrund

Vårvädret spelar oss ett spratt, då är det extra mysigt att tända en brasa och mysa tillsammans vid elden.

Projekt ”Myror” – naturvetenskap, språk

Den här veckan har barnen forskat om myrans käkar, antenner och vad myran äter, vi använder oss av faktaböcker, skönlitteratur och filmer för att lära oss mer om myrans liv. Några av barnens reflektioner lyder: ”myrorna kanske lyssnar med antennerna, robotar har också antenner”, ”myrorna luktar med antennerna, de är som näsor också för myrorna har inga näsor”, ”de skriker aldrig för de samarbetar”.

Som vanligt varje vecka besöker vi vår myrstack, vi upptäcker att nyckelpigan vi la dit förra veckan är borta. Vi åt gurka till mellis en dag och ett barn kommer på att myrorna kanske äter gurka. Därför har vi även med oss några gurkbitar till stacken. Vi lär oss att myrorna älskar bladlössens kiss, honungsdagg.  ”Myrorna kittlar lössen på ryggen, lössen skrattar mycket då tills de kissar på sig”. Vi besöker även en annan myrstack för att jämföra om det är någon skillnad mellan de två.

Vi reflekterar med barnen över veckan som gått med hjälp av bloggen, de som vill får berätta vad vi gjort, vi pratar om och repeterar olika begrepp och händelser.

Näckrosen v.18

Normer och värden – vänskap och samarbete

Vår underbara gård ger barnen möjlighet att genom leken träna på samarbete, arbeta i grupp, hjälpas åt, lyssna på varandra och framförallt ha roligt.

Grovmotorik, hälsa

Idrotten i Tippenhallen med bollekar.

Projekt ”Myror” – matematik, språk, naturvetenskap

Näckrosens projekt med myror fortsätter, vi lär oss alla nya saker om myrorna. Barnen har fått rita sina egna myror och samtidigt har vi pratat om olika geometriska, matematiska och anatomiska begrepp. Vi har även läst boken ”Kråke i skogen”, som berättar om myror och deras värld. Vi besöker även myrstacken och den här gången har vi med oss en nyckelpiga (obs, redan död!). Vi upptäcker att alla makaroner, både den kokta och okokta är borta. Barnens funderingar och hypoteser om vad som kommer hända med nyckelpigan är bland annat, ”de kommer äta den. Vi avslutar denna vecka med att ha en frågesport med hjälp av programmet Kahoot om myrans liv. Barnen får 8 olika frågor, t ex ”Vad heter myrans hem?” De får 3 svarsalternativ – slott, tält eller myrstack. Tillsammans får barnen komma fram till vilket alternativ de tror är rätt.

Näckrosen V.17

Natur och närmiljö – promenad

Varje måndag går hela förskolan tillsammans på promenad. Vi sjunger sånger och samtalar om det vi ser i vår närmiljö.

Språk, högläsning, boksamtal med Läsfixarna

Ibland när vi läser böcker med barnen använder vi oss av ett material som heter Läsfixarna. Materialet hjälper oss att tillsammans med barnen förstå innehållet i en bok. Läsfixarna består av fem figurer med olika roller – en spågumma som förutspår, en reporter som ställer frågor, en detektiv som reder ut oklarheter, en cowboy som sammanfattar och en konstnär som skapar bilder. De är våra superhjältar som dyker upp när vi har boksamtal med barnen.

Normer och värden, kultur

Vi spelar teater efter Stina Wirsens bok ”Vem är arg?”. Efter föreställningen pratar vi om olika känslor, hur det känns att vara t ex arg eller ledsen och vilka situationer som gör att de olika känslorna uppstår.

Projekt ”Myror” – naturvetenskap, matematik, bygg och konstruktion, språk

Vid vårt besök till myrstacken den här veckan har vi med oss kokta makaroner och en äppelbit för att se vad som händer. Vi upptäcker att de okokta makaronerna vi la dit förra veckan är kvar. Barnens slutsats var, –” de (myrorna) var inte hungriga”. Vad händer nu? ”Det är många myror både på äpplet och pastan” Den här veckan har barnen även arbetat med myrans anatomi med hjälp av olika material och tekniker. Vi har också pratat om myrans egenskaper,  som att de kan bära 100 gånger sin egen vikt. Det är som att vi människor skulle kunna lyfta en bil! Vi reflekterar även över hur myrorna är bra på att samarbeta. Barnen får själva försöka lyfta vår praoelev, sedan lyfter vi honom tillsammans, det blir ju så mycket lättare om man samarbetar! Vi har även lekt med ord och pratat med uttrycken som ”flitig som en myra och myror i byxan”.