Näckrosen v.49

Matematik, skapande

Matematik är så mycket mer än bara siffror. Barnen skapar mönster med olika material och tekniker.

Språk, litteratur, boksamtal, skapande

Vi läser/samtalar om ”Gittan och gråvargarna” av Pija Lindenbaum. Barnen ritar sedan något från boken de vill illustrera.

Naturkunskap, miljö, Grön flagg

I skogen får barnen ofta ett uppdrag, den här gången skulle de hitta en lång och en kort pinne. Vi hittar även skräp på vår utflykt och vi pratar om vad man ska göra med skräpet som inte ska vara i naturen.

Traditioner i decembermånad

Vi tittar på årets julkalender varje dag och tänder adventsljusen.

Näckrosen v.48

Matematik, bygg och konstruktion

I barnens lek med att skapa olika konstruktioner som torn, bilbanor och garage benämner vi olika matematiska begrepp – rumsuppfattning, höjd, längd och bredd.

Skapande, finmotorik

Julen börjar närma sig och barnen skapar tomtar och julgranar samtidigt som de övar sina finmotoriska färdigheter.

Grön flagg, hälsa, välbefinnande, grovmotorik

Hinderbanan i Tippenhallen ger oss alla ett ökat välbefinnade, vi mår bra och har roligt.

Naturkunskap, miljö, matematik

Vi gick tillsammans hela förskolan på skogsutflykt och fick ett uppdrag att hitta 8 kottar.

Skapande, finmotorik, fantasi

Barnen släpper loss fantasin och skapar olika figurer av trolldeg.

Matematik

Med hjälp av sagans värld, ”Sagan om formerna” kan vi inspirera och utmana barnen i olika geometriska former.

Musik

På samlingen använder vi trumman för att träna turtagning och samspel.

Musik, sång, TAKK

I våra olika sångsamlingar använder vi oss av TAKK för att stärka det visuella budskapet av de olika sångerna.

Grön flagg, skräp och avfall

Vi pratar om att vara toasmart, vad får man spola ner i toaletten?

Näckrosen v.47

Matematik, kemi

Några superhjältar på Näckrosen gör trolldeg tillsammans.

Natur och miljö

Hela förskolan går tillsammans på promenad i vår närmiljö.

Matematik

Barnen sorterar, klassificerar och räknar insekter. Barnen samarbetar, diskuterar och lär av varandra.

Språk, kommunikation

Vi använder oss av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, när vi sjunger på samlingen. Vi visar med tecken olika djur och barnen får gissa vilka djuren är.

Traditioner, musik, skapande

Vi fortsätter sjunga luciasånger och barnen ritar sina egna lucior.

Språk, litteratur, boksamtal

Med hjälp av materialet Läsfixarna pratar/samtalar vi om böcker vi läst. Materialet ger barnen en förståelse för det lästa, att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta.

Normer och värden

Snön inbjuder till lek och samarbete i snön.

Grön flagg, avfall och skräp

Vi tittar på Klimatråttan, ett digitalt material om hållbar utveckling. En av filmerna handlar om hur man blir toa – smart, vad man får slänga i toaletten och att leksaker inte kan spolas ner!

Näckrosen v.46

Teknik, kemi

Vi fortsätter att utforska tekniska fenomen och experiment på Näckrosen. Med saker som man hittar hemma – ättika, bakpulver, diskmedel och karamellfärg skapar vi ett vulkanutbrott.

Teknik, fysik

Den här veckan upprepar vi experimentet med ”Russinhissen”, den här gången häller vi även russin i kranvatten. Vad händer frågar vi barnen? ”Russinen sjunker”, ”det finns inga bubblor”

Teknik, IT

Vi experimenterar också med den ”Flygande tepåsen”, man tömmer en tepåse på teblad och tänder sedan eld på den och ser påsen flyga i väg. Vi utforskar även appen ”Pettsons uppfinningar” där barnen får lösa olika tekniska utmaningar.

Skapande

Barnen använder olika tekniker och material för att skapa sin julgran.

Matematik

Med hjälp av en stor tärning får barnen en konkret uppfattning av siffrorna 1 – 6.

Näckrosen v.45

Teknik, naturvetenskap

Vi experimenterar och leker med vatten. Barnen får göra ”Russinhissen”, ett experiment med kolsyrat vatten och russin. Vattnet hälls i ett glas och sedan läggs russin i. Vad händer? Barnen tror att russinen sjunker. Gasen i kolsyran gör att russinen åker upp och ner i glaset.

Teknik

Barnen utforskar hur enkel teknik i vardagen fungerar, t ex att dra upp dragkedjan i jackan.

Livsstil och hälsa

Igelboda förskola strävar mot ”Grön flagg”, ett arbetssätt mot hållbar utveckling. Ett av områdena i arbetssättet är ”Livsstil och hälsa”, att må bra kroppsligt och själsligt. Leken i Tippenhallen utmanar och inspirerar barnen.

Matematik, delaktighet och inflytande

Barnen hjälper till att duka och samtidigt pratar vi i matematiska termer –  t ex antal och lägesord.

Hållbar utveckling

Barnen samarbetar med att slänga skräp och att källsortera.

Höstlov v.44

Höstlovsvecka på förskolan.
Vi har under veckan som gått haft lite Halloweenmys, genom ansiktsmålning och halloweenfimer samt utklädning, pyssel, genom lera, målning och skapande av fladdermöss och lek med lego, pärlor, bilar och cyklar, både inomhus och utomhus.
Några av barnen har varit iväg till stora skolgården och vidgat sina vyer.
Och vi har även haft en gemensam grillning av hamburgare ute på gården.

Näckrosen v.43

Skapande

Barnen skapar hösttavlor med olika material och tekniker och samtidigt tränar de på sina finmotoriska färdigheter.

IT, musik

Med appen ”StopMotion” producerar barnen sin egen film om ”Bockarna Bruse”. De flyttade rekvisitan lite i taget och tog sedan frekvensbilder, när de sedan sätter ihop alla bilder blir det en film. Efter det la vi till sången om ”Bokarna Bruse”. Här nedan ser ni den färdiga filmen.

Drama, språk, kroppsspråk

Barnen spelar teater, de turas om att vara skådespelare och publik.

Normer och värden

På FN-dagen pratade vi om barns rättigheter –  till exempel, rätten att leka, lära sig saker, att säga stopp, att må bra, att äta sig mätt och rätten att ha ett eget namn. Vi lekte även gruppstärkande lekar som ”Kom alla mina kycklingar” och ”Fruktsallad”.

 

Kultur, litteratur

Vi besökte biblioteket för en sago/högläsningsstund. Efter sagan fick barnen även rita utifrån berättelsen.

Hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik

Vi pratar om vatten och vi provar att rena vatten som vi tagit utifrån.

Näckrosen v.42

Matematik

I samlingen använder vi oss av sagan om ”Killingen som kunde räkna till tio” för att prata om siffrorna 1 till 10.  Med hjälp av bilder och rekvisita får barnen förståelse för innebörden av siffrorna.

Delaktighet och inflytande

Några av barnen besöker biblioteket på Tippen, de får själva välja, utifrån sina egna intressen, vilka böcker vi ska låna till Näckrosen.

Lek och fantasi, normer och värden

Barnen kommer på att de vill gå på skattjakt och till det behöver de en skattkarta. De får hjälp att rita kartan och sedan är jakten i full gång. Det blir många diskussioner om var skatten är nedgrävd.

Språk, sagoskapande och återberättande, drama

Vi skapar nya egna sagor med rekvisita, där t ex en träbit kan bli en pizza, fantasin har inga gränser. Barnen får även återberättar och dramatiserar ”Bockarna Bruse”.

Näckrosen v.41

Hälsa, rörelse, lek, musik

Hela förskolan sjöng och rörde på kroppen i vår storsångsamling. I Tippenhallen rörde vi ännu mer på kroppen.

Lek och fantasi

Vädret bjuder verkligen på möjligheter till vattenlek och experiment.

Finmotorik och skapande

Att behärska saxen och limstiftet kräver mycket träning och tålamod.

Normer och värden, språk

Vi pratar ofta, på olika sätt, om vänskap på Näckrosen. Genom högläsning och boksamtal får barnen förståelse för hur man är en bra kompis.

Språk

”Sagan om den lilla lilla gumman berättar vi ofta på Näckrosen. Med hjälp av rekvisita får barnen själva återberätta sagan, barnen har t om lärt sig det gamla ordet ”stäva”.