Näckrosen v.39

Språk

På samlingen läser vi ”Sagan om Jan”, en saga med rim. Barnen får flera olika alternativ på ord och lyssna vilka som rimmar, t ex hus och mus. Rim och ramsor utmanar barnens fortsatta språkutveckling.

Projekt – ”Kom hem till mig” – skapande, matematik, normer och värden, lek

Näckrosens projekt ”Kom hem till mig” avslutas med att barnen skriver siffror på parkeringsplatserna. Barnen har också fått skapa sina egna dockor i olika material. Garaget och dockorna inspirerar barnen till en spännande lek där alla leker tillsammans.

Kultur, språk, musik – sångstund på biblioteket

Vi besöker biblioteket i Tippen, där sjunger vi Lennart Hellsings sånger.

Språk, högläsning, fantasi

”Sagan om den lilla, lilla gumman” är en saga som barnen kan utan och innan, för att utmana vidare läser vi ”Sagan om den lilla, lilla katten”. Vad händer med katten när den sitter i trädet? Det kommer många tankar och funderingar från barnen – ”katten går hem för katten och gumman saknar varandra”. Barnen får rita sina tankar efter lässtunden.

Normer och värden, grovmotorik – samarbete i spel

Barnen inspirerar och utmanar varandra i sina lekar ute på gården

Naturvetenskap, miljö, matematik

Den här gången skulle vi hitta en stor kotte och en lite kotte när vi gick till skogen.

Grovmotorik, hälsa, välbefinnande, samarbete

Barnen är överlyckliga att det är dags för Tippenhallen igen. Vi hoppar, skuttar och springer. Efter all aktivitet är det dags för en stunds vila och avslappning.

Normer och värden

Att hjälpas åt, samarbeta och vara en bra kompis är viktiga begrepp på Näckrosen.

Näckrosen v.38

Matematik

På samlingen räknar vi från 0 till 5, vi använder oss av ett konkret material, de fem små aporna som blir tagna av krokodilen. vi räknar även baklänges från 5 till 0 och visar med fingrarna hur många apor som är kvar. Vi pratar även om att man kan visa siffran 0 med en knuten hand eller som en cirkel.

Projekt

I Näckrosens projekt utmanas barnen vidare genom att de får bygga och konstruera med olika material och på olika sätt. De får skapa sitt hus på ett papper, hur ser huset ut liggandes? Barnen bygger och konstruerar även en bro av lera som binder ihop de olika parkeringsplatserna.

Lek och fantasi utomhus, experiment

Barnen experimenterar med vattnet på gården. Varför är vattnet rent eller smutsigt? – ”Det blir smutsigt när det blandas med sand”

Naturvetenskap, miljö, matematik

Äntligen gick vi till skogen tillsammans, där undersökte vi olika sorters svampar och plockade de blåbär som fanns kvar. Vi fick också ett uppdrag, att hitta en pinne och två kottar. De äldsta barnen på Näckrosen följde med Sjöstjärnans barn när de återigen sprang ”Slingan”.

Språk, skriftspråk

I en av samlingarna tittar vi på vilket bokstav våra namn börjar på, ett sätt att utmana barnen i sin fortsatta skriftspråkutveckling.

Näckrosen v. 37

Projekt ”Människan och kroppen” – matematik, geometriska former, skapande, fantasi

Vårt projekt på Näckrosen fortsätter den här veckan med att vi bygger hus både på bredden och höjden med olika geometriska klossar . Barnens garage som de byggt tillsammans utvecklas genom att en bana byggs så bilarna kan köra upp till parkeringsplatserna. Garaget byggs även ut på bredden så att alla bilar ska få plats. Vi ser att flera barn är intresserade av siffror då varje garageplats måste ha en siffra. Tillsammans målas och dekoreras även garaget.

Vi tittar även på i vilken typ av hus man kan bo i – radhus, höghus eller kanske stuga. Barnen får sedan rita hur deras hus ser ut. Barnen utmanas att utveckla sitt skapande genom att vi är närvarande pedagoger och ställer frågor som t ex – Vad mer finns på ditt hus, hur ser fönstren, vad finns det för siffra på huset?

Matematik utomhus

Vi skapar mönster och vi räknar med det vi hittar i naturen, t ex kottar och rönnbär. Brädor och klossar kan också bilda matematiska mönster.

Språk, skriftspråk

Vi utmanar barnen vidare i olika språksamlingar – vem har det längsta/kortaste förnamnet, vad heter barnen i efternamn och vad heter barnens föräldrar i förnamn?

Grovmotorik, hälsa och rörelse

Vecka 37 var hälsovecka för både skola och förskola, de äldre barnen gick/sprang ”Slingan”. Varje vecka är ju faktiskt hälsovecka på förskolan, titta på bilderna, vår gård inspirerar och utmanar barnen att utvecklas grovmotoriskt hela tiden!

Normer och värden – vänskap

Barnen leker affär, letar mask och några går till affären tillsammans. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och stötta varandra.

Näckrosen v.36

Vattenlekar – vattenexperiment

Barnen lär sig genom att observera varandra och sedan imitera. Den här veckan har många gjort fiskespö med pinnar, garn och kottar som flöte.

Finmotorik, matematik

Att klippa med sax och att pärla tränar finmotoriken och samtidigt pratar vi i matematiska begrepp –  t ex mönster och färger.

Språk – appar och berättande med rekvisita

Vi fångar barnens intresse genom att använda rekvisita när vi berättar sagor. När barnen använder digitala verktyg som t ex Ipad, är vi pedagoger närvarande och har en dialog med barnen.

Projekt ”Människan och kroppen” – finmotorik, matematik, bygg och konstruktion, problemlösning, språk, skapande

I projektet med ”Människan och kroppen” får varje barn ta med sig en Ipad hem och fotografera hur de bor. I samlingen tittar vi på bilderna och om man vill, får man berätta vad vi ser. Barnen ritar sina egna hus och kommer sedan på att de vill göra ett garage.Tillsammans använder de olika material och tekniker i sitt skapande av garaget. En frågeställning som dyker upp är -”Hur ska bilarna komma upp på taket”? Det är något som barnen ska jobba med nästa vecka.

Näckrosen v.35

 

Projekt ”människan och kroppen”

Näckrosens projekt handlade mycket om matematik den här veckan. Barnen jämförde myrstacken med sina ritade hus. Vi använde overhead-apparaten för att få upp teckningarna på väggen. Barnen mätte med måttband och lärde sig att man börjar från nolla när man mäter. De jämförde vilken som var mindre och större. Projektet fortsatte sedan ute på gården, där barnen tittade på en teckning/ritning och tillsammans byggde ett hus. Många blev inspirerade och fortsatte bygga ett sovrum där de sedan lekte att de sov.

Naturvetenskap, teknik – vatten experiment

Det regniga vädret gav barnen tillfälle till lek och utforskande av vatten.

  

Värdegrund, drama, kultur, matematik – teater

Vi dramatiserade boken ”Vem är arg” för barnen. Boken handlar om hur man är en bra kompis på ett lite tokigt sätt, ni föräldrar som var med på föräldramötet, såg den här föreställningen också.

 

Språk, skriftspråk – min bokstav

Barnen ställer sig på sin bokstav i bokstavsormen innan det är dags att gå in för att äta lunch. På samlingen pratar vi också hur barnens bokstav ser ut.

 

Näckrosen v.34

Språk och kommunikation

Vi använder oss av ”Före Bornholmsmodellen” på samlingen, ett material som består av rim, ramsor, sånger och olika lekar som stimulerar barnens språkutveckling. Vi pratar även om vad vi heter i för- och efternamn. Vi ser och hör att barnen är väldigt intresserade av bokstäver.

På samlingen använder vi rekvisita när vi pratar om prepositioner som på, i, bakom och bredvid. Rekvisitan hjälper barnen att förstå de olika begreppen på ett konkret och roligt sätt. Vi spelar även charader – vi använder kroppen för att illustrera/beskriva olika föremål istället att säga ordet.

Det finns många tillfällen under dagen då vi läser för barnen, ibland är det barnen som berättar sagan utifrån de olika bilderna.

Projekt om människan och kroppen

Vi har startat ett nytt projekt på Näckrosen som handlar om människan och kroppen. Vi började med att blicka tillbaka på vårt projekt som handlade om myrorna. Hur bodde myrorna? Därefter fick barnen rita sina hypoteser om hur vi människor bor, någon ritade ett slott, en annan ritade ett fängelse! Det är väldigt spännande att höra barnens tankar.

Näckrosen v.22

PROJEKT MYROR

Skapande, finmotorik

Med vattenfärg har barnen skapat fantastiska tavlor av myror. Man kan genom projektet, tydligt se hur barnen utvecklat alla detaljer på myran, först var det bara en cirkel medans nu finns alla ben, ögon och antenner med.

 

Skapande, språk, drama, fantasi

Vi har dramatiserat en fabeln som handlar om den flitiga myran och den lata gräshoppan. Det är alltid spännande och roligt med teater, det tycker både barnen och alla pedagoger!

Skapande, teknik, problemlösning

Barnen har tillsammans fortsatt att bygga sin gigantiska myra med olika tekniker och material. Hur ska man kunna få de olika delarna av myran att sitta ihop? Barnen föreslår att vi ska använda knappar för att fästa ståltråden mellan de olika kroppsdelarna. Alla är delaktiga på sina egna villkor i skapandet av myran.

Naturvetenskap, miljö, lek, matematik

Veckans uppdrag i skogen var att hitta en pinne lika lång som din fot.

Språk, högläsning

Barnen läser för varandra med bilderna som stöd.

Näckrosen v.21

Naturvetenskap, miljö, matematik, musik

På vår utflykt till skogen i måndags fick barnen ett uppdrag, att hitta två barr, tre kottar och fem pinnar – matematik i skogen. Vi sjöng även sångerna till sommaravslutningen.

Kultur

Igelboda skola och förskola fick besök av skolledare från Sydkorea, vi tände elden och bjöd på pinnbröd. De var väldigt imponerade av vår verksamhet.

Projekt Myror – naturvetenskap

Vi forskar om myrans liv och dess olika stadier – från ägg till myra. Några av barnens reflektioner och tankar var – ”Myrbebisarna bor i magen först och sedan kommer de ut som ägg”. ” Drottningen lägger alla äggen i myrstacken, massor med ägg, kanske 2082 ägg”.