Sjöstjärnan v.43

Programmering – Steg för steg går vi vadare i programmeringen. Vi har denna vecka fått styra varandra genom att säga endast kommandon/matematiska begrepp. En i taget har fått ”gå banan” och de andra har tillsammans hjälpts åt att styra.

Språk och värdegrund – Vi har läst och pratat om boken: Leka tre. Vi diskuterade vad det innebär och hur man kan känna sig om man inte får vara med. Vi testade även att dela in oss tre och tre i den fria leken inne på avdelningen. Vi alla märkte att det är fullt möjligt att leka tre och kunna samarbeta oavsett hur många man är.
– ”Man kan leka flera stycken och ha roligt.”

Värdegrund, fantasi, rörelse och språk – Under veckan som gått har det varit ”Nallevecka”. Vi på Sjöstjärnan blev inbjudna till aulan för att vara med på ”Nallegympan” tillsammans med Igelboda skolas lågstadieelever. Vi alla hade en varsin nalle som vi dansade och sjöng med. Inne på vår avdelning hade vi en samling där var och en som ville fick berätta något om nallen dem höll i, efteråt ritade vi även av nallen. Genom detta har vi fått utöva motoriska övningar, verbala övningar samt övat på att tala inför grupp och att lyssna på varandra.

Språk – Under veckans bokstav har vi sett en otrolig utveckling. Både under genomgången av bokstaven (mycket gissningar av ord) och även när de får använda sin fantasi och skriva och rita.

Idrott, hälsa och rörelse – Veckans besök till Tippenhallen var lika kul som vanligt. Det blev en hel det användning av hela kroppen när vi bland annat rullade, gjorde kullerbyttor och tog oss över/under hinder.

– Veckans citat –
– ”Jag har gjort en lergubbe istället för en snögubbe, för att den är gjord av lera.”

Sjöhästen v.43

Språk/Hållbar utveckling/Normer och värden

Våra samlingar är roliga och lärorika. Barnen får träna sitt språk genom att sjunga sånger, lyssna på sagor med rekvisita, jobba med rim och ramsor. Under de sista tillfällena har vi pratat mycket om hur vi sorterar skräp, var någonstans vi slänger avfall av olika slag och varför det är viktigt att kasta skräpet på rätt ställe. Vi har även illustrerat våra ord med bilder så att det ska vara så konkret som möjligt för barnen.

Under veckan har vi uppmärksammat FN dagen genom att prata om våra olikheter. Vi alla är olika men ändå lika värda. Vi har sjungit sånger på olika språk, sjungit om Bamse som är snäll och stark och alltid hjälper dem som är i behov. Vår samling på FN dagen började vi med sången ”Det finns en av varje sort” som lät såhär:

”Det finns en av varje sort

en är lång och en är kort,

en är stark och en är svag

men ingen är precis som jag!”

 

Utflykt/Närmiljö/Naturvetenskap

I måndags gick Sjöhästen på utflykt i närområdet. Vi besökte skolans gård där vi pratade om hösten. Precis som i sången som vi brukar sjunga på våra samlingar, hade löven fallit ner och gjort ett gult täcke på marken. Det var spännande för barnen att få känna på löven och att lägga sig på det fina täcket!

 

Tradition/Vänskapsvecka/Rörelse

Under veckan fick varje barn ta med sig sin favoritnalle. Nallarna var bra omhändertagna av barnen och även fick sova med dem på vilan. Vi hade på besök en stor nalle som vi sjöng och dansade tillsammans med.

Skapande

Barnen skapar fina teckningar genom att använda de tre grundfärgerna – gul, blå och röd. Det är spännande att göra olika färgblandningar och att få fram andra färger som grön, orange och brun. Vilken magi!

Naturvetenskap

Vad roligt det är att titta på vattnet som rinner i stupröret och plaskar ner. Vart kommer allt detta vatten ifrån?

Språkstimulans/ Rörelse

Barnen fortsätter att jobba med Babblarna. Det är spännande att skapa egna historier med hjälp av rekvisita. De finna babblarsångerna stimulerar till dans och rörelse.

Rollek/Samspel

”Idag är jag ballerina! Titta hur jag hoppar och snurrar!”

Genom att gå in i olika roller övar barnen sitt språk och tränar det sociala samspelet.

TREVLIG HELG! 🙂 🙂 🙂 

 

Näckrosen v.43

Skapande

Barnen skapar hösttavlor med olika material och tekniker och samtidigt tränar de på sina finmotoriska färdigheter.

IT, musik

Med appen ”StopMotion” producerar barnen sin egen film om ”Bockarna Bruse”. De flyttade rekvisitan lite i taget och tog sedan frekvensbilder, när de sedan sätter ihop alla bilder blir det en film. Efter det la vi till sången om ”Bokarna Bruse”. Här nedan ser ni den färdiga filmen.

Drama, språk, kroppsspråk

Barnen spelar teater, de turas om att vara skådespelare och publik.

Normer och värden

På FN-dagen pratade vi om barns rättigheter –  till exempel, rätten att leka, lära sig saker, att säga stopp, att må bra, att äta sig mätt och rätten att ha ett eget namn. Vi lekte även gruppstärkande lekar som ”Kom alla mina kycklingar” och ”Fruktsallad”.

 

Kultur, litteratur

Vi besökte biblioteket för en sago/högläsningsstund. Efter sagan fick barnen även rita utifrån berättelsen.

Hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik

Vi pratar om vatten och vi provar att rena vatten som vi tagit utifrån.

Sjöstjärnan v.42

Språk – Bokstaven denna vecka var bokstaven F. Barnen var mycket aktiva denna vecka vad gäller att komma på ord på bokstaven.

Programmering – Under veckans programmering fick barnen själva testa på att styra varandra genom det talande språket, till exempel: -”Ta ett steg åt höger.”

Matematik – I den fria leken ute på gården skapar barnen olika former av leran.

Idrott, hälsa och rörelse – Besöket till Tippenhallen denna vecka blev det mycket träning på att hoppa jämfota, hoppa på ett ben och göra kullerbyttor.

Hållbar utveckling, delaktighet och inflytande – Vi har lyssnat in barnens intressen och fick frågan: -”Hur gör man papper av träd?” Vi kollade därefter på en film om hur hela processen går till.
– ”Träden fälls och plattas till.”

Matematik och rörelse – Ett av våra spel inne på avdelningen har varit flitigt använt. Barnen utvecklar här sin motorik (balans), färger, turtagning och att samarbeta.

Språk – Vi har haft högläsning ur boken: Bockarna bruse går till simhallen. Barnen koncentrerar sig på att lyssna samtidigt som rekvisita visas upp och tydliggör vad de hör.

Matematik – Vi har kollat på våra tiokompisar. Vi jobbar då med antal och siffror. 7 och 3 är tillsammans en tiokompis och 6 och 4 är en tiokompis.

Naturkunskap och hållbar utveckling – Tillsammans med vår VFU-student har vi luktat, smakat och tittat på vatten. Det salta vattnet smakade inte gott medan sockervattnet smakade supergott. Barnen fick göra en hypotes om hur de ska göra det smutsiga vattnet rent.
– ”Det luktar tuggummi, honung och godis.”

Naturkunskap – Uppe i matsalen fick vi se en mängd olika sorters tomater!

– Veckans citat –
– ”Jag vet att detektiv rimmar på letektiv.” 

 

Sjöhästen v,42

Språk

Ute kan vi öva språket på olika sätt t.ex. stå på förnamnets första bokstav och undersöka hur den ser ut. Barnen kan också hoppa och springa på hela alfabetet om de vill.

Samspel/Rollek

På frågan: Vad gör ni i bygglådan svarade barnen -Vi åker till jobbet!  I barnens fantasi finns det inga begränsningar och vi kan leka rollekar både inne och ute.

Hållbar utveckling

Vi  ska värna om miljön. På avdelningen har vi pratat med barnen om att de finns olika ställen att slänga avfall och skräp på inne på Sjöhästen. Även yngre barn kan, förstår och vet mycket. I matavfallspåsen skrapar vi ner rester från lunchen tillsammans med barnen. I soppåsen (restavfall) hamnar bl.a. snytpapper, en trasig  plastleksak och pedagogernas plasthandskar som vi använder vid blöjbyte och sedan har vi ritpapper och tidningar i pappersinsamlingen (pappersåtervinning). Bilder sitter på väggen så att det ska bli konkret för barnen.

Hållbar utveckling/Matematik/Delaktighet

Barnen på Sjöhästen turas om att vara med och duka. Vi räknar antal och övar på prepositioner. Det blir också finmotorisk träning när vi skrapar vår tallrik vid lunchen.  Här gäller det som det svenska ordspråket säger ”Att hålla tungan rätt i munnen”. För att få ner resterna i matavfallspåsen.

Babblardans/rörelse

Det är härligt att röra på sig till musik. Musik utvecklar, lyssnande, tal, känslor och stämningar. Genom musik lär sig barnet att hen är en skapande människa. Vad jag skapar och säger är viktigt och hela kroppen tränas på olika sätt.

Språkstimulans med Babblarna

”Babblardräkterna” vill barnen ofta ha på sig. Barnen känner väl till alla namn på Babblarna och visar tydligt vilken dräkt de vill klä ut sig i. Vi detta tillfälle fick barnen vara delaktiga och inkluderande genom att välja rekvisita från en Babblarväska och på deras eget sätt berätta egna små sagor vad som hände och vad Babblarna gjorde. Barn har olika språk. De som inte använder talet än kunde visa med gester vad de vill förmedla.

Utforskande och lek inne och ute på gården

Barn lär sig genom lek och genom att titta på hur andra gör.

Vår utemiljö är fantastisk när det gäller att inspirera till aktivitet.

Samspel

Det är underbart med kramar. Höstens lövhögar är roliga att leka och gräva ner sig i tillsammans.

 

Näckrosen v.42

Matematik

I samlingen använder vi oss av sagan om ”Killingen som kunde räkna till tio” för att prata om siffrorna 1 till 10.  Med hjälp av bilder och rekvisita får barnen förståelse för innebörden av siffrorna.

Delaktighet och inflytande

Några av barnen besöker biblioteket på Tippen, de får själva välja, utifrån sina egna intressen, vilka böcker vi ska låna till Näckrosen.

Lek och fantasi, normer och värden

Barnen kommer på att de vill gå på skattjakt och till det behöver de en skattkarta. De får hjälp att rita kartan och sedan är jakten i full gång. Det blir många diskussioner om var skatten är nedgrävd.

Språk, sagoskapande och återberättande, drama

Vi skapar nya egna sagor med rekvisita, där t ex en träbit kan bli en pizza, fantasin har inga gränser. Barnen får även återberättar och dramatiserar ”Bockarna Bruse”.

Sjöstjärnan v.41

Språk – Barnen har jobbat men bornholmsmodellen där de fick lyssna och berätta sagan om den lilla lilla gumman tillsammans med en pedagog. De använde sig av rekvisita för att göra det bildligt tydligt vilka som var med i sagan.

Skapande – Vi har fortsatt att rita/måla av svampar, denna vecka var det inte bara varit flugsvamp vi ritat och målat av, även andra sorter. Barnen får en fortsatt träning i bland annat pennfattning och färger.
– ”Titta vad fint jag har gjort!”

Språk – Veckans bokstav denna vecka var bokstaven som kommer efter D. Barnen kom med många bra idéer om vad som kan tänkas börja på bokstaven.

Idrott, hälsa och rörelse – Under veckans besök till Tippenhallen fick vi träna på turtagning, att kunna vänta på sin tur. Även grovmotoriken användes under bland annat balansövningar och rullning. Efter all lek hade vi även några minuters avslappning, då lägger vi oss ner i en cirkel, släcker lamporna och lyssnar på lite musik.
-”Kolla när jag gör en kullerbytta i luften.”
-”Man måste ha hakan mot hära (visar med handen mot bröstet) när man gör kullerbytta i luften.”

Delaktighet och inflytande – Inne på avdelningen får barnen själva bestämma vilka aktiviteter de vill göra. Några aktiviteter som valdes var: pärla, rita, legobygge och kaplastavar.

Språk – Högläsning under återhämtningen. Vi läste och diskuterade boken: ”Vänta på din tur” som är en av de tio kompisböckerna.

 – Veckans citat –
”Nu ska jag gå och hjälpa de små barnen.”

Sjöhästen v.41

Hållbar utveckling

På Sjöhästen har vi börjat prata om var skräpet ska slängas och varför man inte ska kasta skräp på marken. På vår fråga: ”Var nånstans kastar vi skräp?” svarade ett av barnen: ”I papperskorgen!”

På samlingarna har vi börjat sjunga en sång som låter såhär:

”Kasta skräpet på rätt ställe så blir jorden glad.

Är det skräp på marken förstör du hela parken.

Kasta skräpet på rätt ställe så blir jorden glad!”

 

 

Språk/Kommunikation 

På våra samlingar jobbar vi ständigt med språkstimulans – vi sjunger sånger, jobbar med rim och ramsor, leker olika språklekar. Under veckan har vi börjat prata om årstiderna: ”Vilken årstid är det nu? När börjar löven få gul och röd färg?” Barnen har hittat svaret på frågan i en höstvisa som vi har sjungit på samlingen.

 

 

 

Språkstimulans/Matematik/Delaktighet

Barnen fick höra flano sagan om ”Lilla gumman”. Efteråt fick barnen möjlighet att återberätta sagan genom att själva sätta upp sagobilderna på tavlan.

Vi fortsätter att jobba med Babblarna som är ett språkstimmulerande material. Vi jobbar med en bok som heter ”Var är Babbas saker” som stimulerar barnens språkutveckling och lär dem olika matematiska begrepp. Barnen övar på att använda olika prepositioner och att räkna.

 

Delaktighet och inflytande

Att bre sin smörgås och hälla mjölk själv är ett sätt att vara delaktig och att visa ”JAG KAN!”

På det sättet tränar barnen sin självständighet och stärker sin självförtroende.

Rollek/Samspel

Barnen leker olika rollekar på avdelningen. De lagar mat, leker doktor, klär ut sig till prinsessor och cowboyer. I leken tränar de samspel och språk samt de utvecklar sin fantasi.

Naturvetenskap/Motorik/Samspel

Under veckan hade barnen många tillfällen att leka med vatten. I vattenleken dyker upp många olika begrepp som blött och torrt, fullt och tomt, tungt och lätt, litet och stort. Barnen har låtsats att vara målare och har målat förskoleväggarna med vatten som målarfärg.

Det blir mycket samspel mellan barnen – de leker med äldre och yngre kompisar från olika avdelningar, hjälper och tröstar varandra.

Det finns ett oändligt vänskap på förskolan. Vi är alla kompisar!

 

TREVLIG HELG! 🙂 🙂 🙂

 

 

Näckrosen v.41

Hälsa, rörelse, lek, musik

Hela förskolan sjöng och rörde på kroppen i vår storsångsamling. I Tippenhallen rörde vi ännu mer på kroppen.

Lek och fantasi

Vädret bjuder verkligen på möjligheter till vattenlek och experiment.

Finmotorik och skapande

Att behärska saxen och limstiftet kräver mycket träning och tålamod.

Normer och värden, språk

Vi pratar ofta, på olika sätt, om vänskap på Näckrosen. Genom högläsning och boksamtal får barnen förståelse för hur man är en bra kompis.

Språk

”Sagan om den lilla lilla gumman berättar vi ofta på Näckrosen. Med hjälp av rekvisita får barnen själva återberätta sagan, barnen har t om lärt sig det gamla ordet ”stäva”.

Sjöstjärnan v.40

Språk – Vi har haft högläsning av boken: ”Kritorna protesterar”. Efteråt diskuterade och pratade vi kring ordet protestera.
-”När ni vägrar göra något hemma som ni borde göra så protesterar ni.”

Idrott och motorik – Vi fortsätter med Tippenhallen, och denna gång blev det återigen en hinderbana vilket är det mest populära bland barnen och genom det kommer både hopp, balans och spring.
Ute på gården startade en pedagog en springtävlings lek. Två och två sprang man fram och tillbaka.

Skapande – Tillsammans samlade vi ihop en gäng med härliga höstlöv som vi sedan antingen målade, pressade eller gjorde fina buketter av. När vi målade på lövet med ett papper under fick vi fram formen av lövet på pappret.
Vi har även ritat och målat av en flugsvamp. Först använde vi oss av blyertspenna och sedan fyllde vi i med färg där det behövdes, genom detta fick barnen träna på att återskapa, hålla sig innanför linjerna och pennfatting.
-”Titta så många färger det är på det här lövet!”
-”Hatten är röd med vita prickar.”

Språk – Veckans bokstav var D. Denna vecka var alla barn extremt aktiva under genomgången av bokstaven. Vi fick fram många ord, bland annat: drake, disco-kula/lampa, dator, Danmark och dinosaurie.

Naturvetenskap, hållbar utveckling och utflykt – Två gånger har vi varit i väg denna vecka. Ena gången gick vi för att ruska på äppelträd och samla på oss massor av äpplen för att senare göra något spännande med dem (det återstår att se vad de blir). Den andra gången gick vi iväg till Lejonklippan där vi hittade en mängd olika sorters svampar samt att vi plockade skräp, eftersom vi värnar om vår natur och miljö.

– Veckans citat –
”Titta jag har kul, jag älskar att klättra!”