Näckrosen v.39

Språk

På samlingen läser vi ”Sagan om Jan”, en saga med rim. Barnen får flera olika alternativ på ord och lyssna vilka som rimmar, t ex hus och mus. Rim och ramsor utmanar barnens fortsatta språkutveckling.

Projekt – ”Kom hem till mig” – skapande, matematik, normer och värden, lek

Näckrosens projekt ”Kom hem till mig” avslutas med att barnen skriver siffror på parkeringsplatserna. Barnen har också fått skapa sina egna dockor i olika material. Garaget och dockorna inspirerar barnen till en spännande lek där alla leker tillsammans.

Kultur, språk, musik – sångstund på biblioteket

Vi besöker biblioteket i Tippen, där sjunger vi Lennart Hellsings sånger.

Språk, högläsning, fantasi

”Sagan om den lilla, lilla gumman” är en saga som barnen kan utan och innan, för att utmana vidare läser vi ”Sagan om den lilla, lilla katten”. Vad händer med katten när den sitter i trädet? Det kommer många tankar och funderingar från barnen – ”katten går hem för katten och gumman saknar varandra”. Barnen får rita sina tankar efter lässtunden.

Normer och värden, grovmotorik – samarbete i spel

Barnen inspirerar och utmanar varandra i sina lekar ute på gården

Naturvetenskap, miljö, matematik

Den här gången skulle vi hitta en stor kotte och en lite kotte när vi gick till skogen.

Grovmotorik, hälsa, välbefinnande, samarbete

Barnen är överlyckliga att det är dags för Tippenhallen igen. Vi hoppar, skuttar och springer. Efter all aktivitet är det dags för en stunds vila och avslappning.

Normer och värden

Att hjälpas åt, samarbeta och vara en bra kompis är viktiga begrepp på Näckrosen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *