Sjöstjärnan v.41

Språk – Barnen har jobbat men bornholmsmodellen där de fick lyssna och berätta sagan om den lilla lilla gumman tillsammans med en pedagog. De använde sig av rekvisita för att göra det bildligt tydligt vilka som var med i sagan.

Skapande – Vi har fortsatt att rita/måla av svampar, denna vecka var det inte bara varit flugsvamp vi ritat och målat av, även andra sorter. Barnen får en fortsatt träning i bland annat pennfattning och färger.
– ”Titta vad fint jag har gjort!”

Språk – Veckans bokstav denna vecka var bokstaven som kommer efter D. Barnen kom med många bra idéer om vad som kan tänkas börja på bokstaven.

Idrott, hälsa och rörelse – Under veckans besök till Tippenhallen fick vi träna på turtagning, att kunna vänta på sin tur. Även grovmotoriken användes under bland annat balansövningar och rullning. Efter all lek hade vi även några minuters avslappning, då lägger vi oss ner i en cirkel, släcker lamporna och lyssnar på lite musik.
-”Kolla när jag gör en kullerbytta i luften.”
-”Man måste ha hakan mot hära (visar med handen mot bröstet) när man gör kullerbytta i luften.”

Delaktighet och inflytande – Inne på avdelningen får barnen själva bestämma vilka aktiviteter de vill göra. Några aktiviteter som valdes var: pärla, rita, legobygge och kaplastavar.

Språk – Högläsning under återhämtningen. Vi läste och diskuterade boken: ”Vänta på din tur” som är en av de tio kompisböckerna.

 – Veckans citat –
”Nu ska jag gå och hjälpa de små barnen.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *