Kalender

Utvecklingssamtal:

v. Sjöhästen

v. Näckrosen

v. Sjöstjärnan

För de nya barnen och föräldrarna har vi ett introduktionssamtal där vi lär känna varandra.

Förskoleråd:  

V.8 21/2, v.16 18/4, v.22 30/5 Onsdagar kl 8-9 i förskolans personalrum.

Föräldrafika:
Fredagarna den  26/1, 23/2, 23/3 och fredag den 27/4.  Drop-in-fika 15:00-17:00.

Terminsavslutning:

Förskolans sommaravslutning fredag den 8/6

Stängda dagar under vårterminen:

Studiedagar: onsdag 14/3 och fredag 15/6 är förskolan stängt.

Helgdagar: fredag 11/5 är fritids och förskola stängt.

OBS! Kan bli justeringar i kalendern.

Läs mer om vår verksamhet på:

Hemsidan www.igelboda.nacka.se

SchoolSoft https://sms13.schoolsoft.se/nacka/jsp/Login.jsp

Läroplan för förskolan: