Kalender

Utvecklingssamtal:

v.40 Sjöhästen

v.41 Näckrosen

v.42 Sjöstjärnan

För de nya barnen och föräldrarna har vi ett introduktionssamtal där vi lär känna varandra.

Förskoleråd:  

V.36 5/9, v.42 18/10, v.47 22/11 Onsdagar kl 8-9 i förskolans personalrum.

Föräldrafika:
Fredagen den 29/9 (med gårdsfix och grillning) och fredag den 27/10. Drop-in-fika 15:00-17:00.

Terminsavslutning:

Lucia måndag 12/12 kl.15:30-16:30 i skolans matsal.

Stängda dagar under höstterminen:

Studiedagar: måndag 14/8 och tisdag 15/8 är fritids och förskolan stängt.

Helgdagar: 25-26/12 är fritids och förskola stängt. (1/1 2018 är en helgdag och stängt).

OBS! Kan bli justeringar i kalendern.

Läs mer om vår verksamhet på:

Hemsidan www.igelboda.nacka.se

SchoolSoft https://sms13.schoolsoft.se/nacka/jsp/Login.jsp

Läroplan för förskolan: