Näckrosen v.8

Naturvetenskap, matematik

Denna veckas uppdrag i skogen var att hitta 3 pinnar och bilda en triangel.

Matematik, problemlösning, normer och värden

Barnen hjälps åt och samarbetar när de lägger pussel.

Normer och värden, språk, musik, matematik

Barnen röstar på vilken saga de vill höra, valet föll på ”Bockarna Bruse”.

Hälsa och rörelse, lek, grovmotorik

I Tippenhallen har barnen roligt i en hinderbana.

Språk, musik, normer och värden

Varje fredag har vi en storsångsamling då hela förskolan samlas och sjunger tillsammans.

 

Sjöstjärnan v.8

Skogen, vår närmiljö

Den här gången fick barnen till uppdrag från en Sjöstjärna att leta reda på tre pinnar och sedan att konstruera  en triangel med pinnarna runt ett träd eller på marken. Det fungerade bra. Efter det ville barnen leka som vanligt.

 

 

Språk

Veckans bokstav var bokstaven T. Barnen hittade på en massa ord på just T. Den här gången övade alla barn på att skriva  både på stora T och lilla t.

 

 

Tema förändringar, superhjältar

Nu börjar den svarta väggen ta form. Snart har alla barn pärlat sitt märke. barnen jobbar nu med att rita och berätta vilka superkrafter de själva besitter.

 

 

 

Skapande, konstruktion och bygg

Vi ser att barnen gärna ritar. En del  barn gör böcker som det sedan ritar bilder i. Andra ritar ansikten och figurer i olika skepnader och leker rollekar med dem. Så fantasin sprudlar bland barnen.

 

Visa och berätta

Vi fortsätter med visa och berätta, vilket barnen tycker är kul. De barn som vill får berätta om sin sak, några vill berätta tillsammans med en kompis.

 

 

 

 

Storsångsamling

 

 

 

Sjöstjärnan v.7

Utflykt, skogen i vår närmiljö

Uppdraget den här gången i skogen vara att hitta två pinnar. De skulle sen säga vilken som var liten-mindre eller stor-större. Barnen började genast sätta i gång att leta pinnar. Ett barn sa efter att ha visat upp sin långa och korta pinne, och det tog en halv minut ca – Ååå äntligen, får jag gå och leka nu! Ett annat barn hittade en stor barkbit- Ett barn säger – Titta det här ser ut som en stor fisk.

 

idrott, motion och hälsa

Vi gjorde fem stafettbanor som barnen fick gå. De övade  balansgång, hoppade i ringar, och hoppade över hinder.  Barnen tyckte att det var ”superkul”

 

 

Språk

Veckans bokstav var bokstaven S. Barnen fick ”brainstorma” fram ord på S .De var väldigt duktiga på att komma på en massa ord.

Månadens författare är Gunilla Bergström. Vi läste högt ur Alfons och odjuret. Barnen tyckte att berättelsen var både bra och spännande.

 

Bygg, konstruktion och skapande

Barnen fortsätter att skapa och konstruera olika saker. Pussel och spel som Uno tycker de  är roligt. Barnen har ibland olika spelregler när det gäller Uno, men efter ett tag så enas de om vilka regler som ska gälla. Några barn konstruerade sina egna böcker och ritade bilder i dem. Barnen bygger och leker mycket med Lego på förskolan. En pedagog frågade barnen var det var de hade byggt tillsammans Ett barn svarade då – de är en förvandlingsmaskin som kan göra olika saker och förvandla.

 

Tema förvandling, superhjältar

Vi har börjat med ”Tema superhjältar” som ingår i projektet ”Förvandlingar”. Vi har pratat mycket om vilka superhjältar det finns och om vad ÄR en superhjälte. Barnen har superkoll vad de heter och vilka krafter de har. De har sen fått pärla sitt egna bröstmärke och sen namngett sin egna superhjälte. Nästan alla har tagit med sitt namn med ”Super” framför… Efter det har de fått rita och klippa.

Vi jobbar i smågrupper där de har fått rösta fram gruppnamnet. Det blev Glitterstjärnorna, Robotarna och Krabborna. Det är otroligt kul att höra barnens fantasi när de pratar om sina superhjältar.

 

 

 

Utelek på gården

Nu i plussgradernas tid och snön smälter tycker barnen att pölarna är det roligaste som finns. De har östs och körts med  båtar för fullt i bäckarna små.

 

Visa och berätta 

Vi fortsätter med visa och berätta. Barnen får ta med sig en sak att berätta om. Vi märker att barnen vågar mer nu och tycker att det är kul med ”visa och berätta”

 

 

Sjöhästen v.7

Värdegrund

Vi har pratat om känslan glad och ledsen. Vi tittade i spegeln och gjorde olika miner. Ett barn fick också syn på den geometriska formen cirkel. Barnet jämförde cirkeln på spegeln med bollen i boken och sade även ordet cirkel.

Den här veckan har vi vänskapsveckan. På samlingen har vi pratat om hur man är en bra kompis och berättat sagor som handlar om det sociala samspelet.

Språk/Delaktighet/Inflytande

På samlingen får barnen ibland ta ett djur i påsen och önska sin djursång. Det tycker barnen är mycket spännande.

Här gör de yngsta barnen ramsan ”I farmors hus”.

Boksamtal med Alfons

Ett barn har upptäckt suddigummi (radergummi). Barnet provar att rita och sudda om och om igen (trolleri).

Rörelse

Vi dansar och gör roliga rörelser till musik på tisdagar.

Skapande

Fortsättning Tema: Förvandling. Nu har några barn börjat måla på sina skapelser. De väljer färgen själva. Några barn har också skapat med silkespapper, lim och papper.

Matematik/Bygglek

Värdegrund

Det är härligt när man blir tröstad av en kompis. Även de yngre barnen kan trösta någon som är äldre.

TREVLIG HELG!

 

Näckrosen v. 7

Naturvetenskap, miljö, matematik

I skogen fick barnen i uppdrag att hitta en pinne och därefter hitta ytterligare en pinne som var större än den första.

Hälsa och välbefinnande

I Tippenhallen får barnen en möjlighet att springa, hoppa och balansera i olika stationer men lika viktigt är uppvärmningen innan och avslappningen efter. De barn som vill får komma på och leda en uppvärmningsaktivitet för sina kompisar, till exempel  – att springa på stället, x hopp och plankan.

Språk

Vi läser sagor med rim, vi pratar och lyssnar på vad som rimmar på olika ord – hus rimmar ljus.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om första bokstaven i våra namn.

Normer och värden, matematik och finmotorik

Barnen tillverkar alla hjärtans dag – kort.

Normer och värden, språk

Vi läser sagorna ”Vems kompis och ”Regnbågsfisken”  och pratar om hur man är en bra kompis. Några av barnens tankar – ”man hjälper varandra”, man säger förlåt”, ”man delar med sig”.

Barns inflytande, språk

Varje vecka tittar vi i bloggen och reflekterar över veckan som gått. Barnen får återberätta utifrån de olika bilderna.

Sjöstjärnan v. 6

Idrott, motion och hälsa

Denna gång gjorde vi en hinderbana till barnen, men först hade vi en ordentlig uppvärmning tillsammans. Barnen tyckte att det var väldig roligt att springa loss på banan och balansera, hoppa och göra kullerbyttor.

 

 

Språk 

Veckans bokstav var bokstaven R. Barnen fick hitta på olika ord på R. De övade på att skriva både stora och lilla bokstaven R. Sedan ritade barnen något som började på R. När vi har bokstavsdagen vet barnen att det ska vara arbetsro. De har blivit jätteduktiga på att arbeta tyst. Det roligaste är att se deras bilder. De arbetar mer och mer självständigt.

 

Månadens författare är Gunilla Bergström. En pedagog läste högt ur Alfons och Milla. Vi ställde öppna frågor till barnen som det sedan besvarade med sina tankar och funderingar.

 

Tema förvandling, superhjältar

Vi har nu börjat med  tema ”superhjältar”. Det ingår i ”Förvandlings-projektet På samlingen frågade en pedagog barnen var superhjältarna har för krafter, som Spiderman tex. Barnen svarade att han kan skjuta spindelnät från händerna.- Han kan klättra på hus. ”-Hur fick han sina krafter?”  Barnen svarar.  ”-Han åt spindlar, jättemycket spindlar”.   ”- Spiderman får dem från sin dräkt.”  -”Spiderman blev biten av en speciell spindel som gjorde att han fick sina krafter.”

Vi har delat in barnen i tre grupper. Robotarna, Glitterstjårnorna och Krabborna. Vi har börjat mes att prata om vad en superhjälte år och vad han/hon är bra på. Vi har också tittat på deras dräkter och märke. Barnen har sen fått rita sitt egna märke, som de sen ska ”pärla”.

 

 

 

Skapande, bygg och konstruktion

Barnen ritar, konstruerar olika saker och fortsätter med att pärla fina mönster.

 

 

 

 

 

 

Utelek på gården

Det händer mycket på gården när det har kommit snö. Det finns mycket kreativitet hos barnen. De kom på att de ville bygga en igloo. En pedagog frågade barnen. Vilka bor i en igloo? Ett barn svarar. -”Där bor det isländskor och de som bor på Grönland”…. Klockrent!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöhästen v. 6

Språk/Boksamtal

Månadens författare är Gunilla Bergström. Vi har läst Alfons böcker och pratat med barnen om böckernas innehåll. De har fått återberätta enligt bilder. Många barn på avdelningen visar stort intresse för böcker – ofta sitter de själva och bläddrar och berättar om det de ser på bilderna.

Projekt ”Förvandling”

Barnen fortsätter att arbeta med trolldeg. De skapar former och gör olika mönster. Hur förvandlas degen? Vad blir det av den?

Det är också spännande att känna på degens struktur – ibland är den slet, och ibland känns den lite ojämn.

Värdegrund/Språk

På samlingarna skickar vi runt ett pärlhjärta och den som har hjärtat  får säga sitt namn. Vad barnen ser emot att få hjärtat i handen och säga vad de heter! Det är viktigt att visa: JAG är här!

Genom mycket sånger, rim och ramsor tränar barnen sitt språk.

Språk/Matematik

”Fem spå apor” är bland barnens favoritramsor. Det är alltid lika roligt att sjunga och räkna samtidigt. 🙂

Dans/Rörelse

Efter ett hårt arbete på förskolan är det dags att röra på kroppen lite grann. De älskade barnvisor på stor skärm är alltid något som ger glädje.

Rollek/Skapande/Motorik

Barnen använder sig av sina erfarenheter från vardagslivet i sina lekar. De byter blöja, matar och söver dockorna på avdelningen. Barnen lever sig in i olika roller (mamma, pappa, pedagog) och samtidigt tränar de sin finmotorik.

Skapande/Motorik

Att leka med ”plus plus” är väldigt aktuellt bland barnen.

”Kolla, anka!”

Utelek/Snökonst

Barnen på förskolan har hjälpts åt att skapa en stor igloo på förskolegården som de sedan har målat med olika färger. Vilken konst! 🙂

TREVLIG HELG!!! 🙂 🙂 🙂 

Näckrosen v.6

Språk

Vi läser böcker om superhjältar.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om hur första bokstaven i våra namn ser ut.

Skapande, finmotorik, matematik

Barnen visar ett intresse för att pärla med pärlplattor och pärlor i olika storlekar. Något som tränar barnens finmotorik samtidigt som de skapar. Vi pratar även om färger och olika mönster, ett av de matematiska begreppen.

Språk och kommunikation

Vi använder oss av TAKK  – tecken som alternativ och kompletterade kommunikation.

Bygg och konstruktion

Barnen på förskolan hjälps åt och samarbetar för att skapa och måla en igloo på gården.

Matematik

Vi räknar från 0 till 5 och från 5 till 0 med hjälp av ramsan om ”De fem små aporna”.

Sjöhästen v.5

Språk/Matematik

Januaris författare var Jan Lööf och favoritboken som barnen på Sjöhästen älskade var “Nu kör vi!”. En pekbok med olika fordon som har olika färger och låter olika. Mycket att berätta om!

Alla böcker är välkomna hos oss. På avdelningen finns nu för tiden ett väldigt stort intresse för sagor och berättelser. Det är alltid ett gäng barn som sitter på mattan med bok i handen och bläddrar i den. Vi läser mycket för barnen och diskuterar  bokens innehåll tillsammans med dem.

Rörelse och hälsa

Denna vecka var vi i ”djurens värld” och dansade tillsammans med många olika djur. Vad roligt det var!

Motorik/Skapande

Barnen tränar sin fin- och grovmototik genom att pärla, bygga, lägga pussel, jobba med trolldeg och självklart klättra och balansera på alla lådor som finns på avdelningen 🙂

Utelek/Hälsa och välbefinnande 

Vi har fått en väldigt vacker vinter med mycket snö som ger naturligtvist många alternativ till lek. Under veckan har barnen på förskolan gjort en stor snögubbe som har varit mycket beundrad av de yngsta barnen på Sjöhästen.

Trevlig helg! 🙂 🙂 🙂 

 

Sjöstjärnan v. 5

Skogen, utflykt i vår närmiljö

Vi gick till skogen i snön. Där fick barnen till uppgift att titta efter djurspår. Ett barn hittade jättestora spår i snön och alla barn rusade dit för att se. -Wow! sa alla. Vad stora spår! -Ja är det inte märkligt säger ett barn då. -Säkert finns det dinosaurier här i skogen! -Vi måste leta vidare

 

 

Idrott, motion och hälsa

Barnen fick leka med bollar och det studsades och bollades för fullt till varandra. Några barn ville stå i mål och spela handboll och andra spelade basket.

Vi fortsätter med massage efter lunchen så att vi alla får varva ner lite.

 

Språk

Vi läste högt ur Matildas katter av författaren Jan Lööv. Veckans bokstav var bokstaven ”P” Barnen fick ”brainstorma” fram olika ord på P. Ordet prutt var det roligaste ordet såklart!, så en pedagog fick hålla en hel föreläsning om just ”pruttar” och var dom kom ifrån. Pedagogen gick också igenom hela tarmsystemet med barnen. Så nu vet barnen allt om just ”pruttar”.

 

Bygg, konstruktion och matematik

Barnen är fortfarande väldigt intresserade av pärla och lägga mönster. Barnen tycker också att det är kul att göra fina konstruktioner.

 

 

Utelek på gården, skapande

Det har åkts pulka för fullt nu när snön har kommit. En del barn ville göra en snögubbe tillsammans med en pedagog och målade sen den med olika färger.

 

 

Visa och berätta

Barnen vill gärna ha ”visa och berätta” på fredagar, och fler barn vill nu berätta om sin sak som det har tagit med och det är roligt att se.