Sjöhästen v.38

Naturvetenskap/Skogsutflykt

Måndagens uppdrag: Spring med långa steg i skogen. Här gällde det att hålla balansen i den kuperade terrängen. Det finns mycket att upptäcka, undersöka och skogen öppnar alla sinnen. Inlärning, koncentration, kreativitet och motorik tränas genom att flytta ut en del av den pedagogiska verksamheten.

Skapande/Tema Förvandling

Vi fortsätter att måla med den första valda färgen och snart har alla Sjöhästar skapat ”första rundan”.  Vad kommer att hända sedan när vi blandar in fler färger? Att hålla i en pensel och doppa i färg är en bra träning för barnens finmotorik.

Språk/Värdegrund

På samlingen berättades/sjöngs sagan om de ”Tre bockarna Bruse”. Det är en saga som barnen väl känner till, ofta önskar och kan sjunga med. Vi använder oss även av känslouttryck och känslokort vid sagan. Här är ju de två första bockarna väldigt rädda och barnen kan visa hur man ser ut när man är rädd (de håller armarna runt kroppen, skakar och gör miner).

Utelek/Motorik

I förskolan är det ofta i uteleken som barnens fantasi tar fart. Vi har en inspirerande gård där barnen får många motoriska utmaningar, frisk luft, utvecklas och lär i samspel med varandra.

TREVLIG HELG!

näckrosen v.38

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, skapande, finmotorik

Den här gången skapar barnen sina självporträtt med vaxkritor i olika färger. De får jämföra hur deras porträtt skiljer sig från varandra beroende på om de ritar med endast svart färg eller med flera färger. Man ser redan hur barnen utvecklar sitt skapande, fler detaljer tillkommer för varje gång.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, kommunikation

Vi dramatiserar boken ”Vem är arg” av Stina Wirsén. Vi pratar om olika känslor, hur det känns att vara t ex. arg och hur man ser ut när man är glad. Vi pratar även om man får vara arg, glad, sur eller ledsen och vi uppmuntrar barnen att sätta ord på det de känner.

Hälsa och välbefinnande, naturvetenskap, närmiljö, grovmotorik

Uppdraget i skogen den här veckan var att springa med långa steg.

Tema ”Förvandlingar”, fantasi

Vi hittade en blomkålssvamp som vi tillagade och de som ville fick smaka. Ibland förvandlas även maten till konst, Musse Pigg på en tallrik.

Sjöstjärnan V.37

Motion och idrott

Denna vecka har vi haft hälsovecka på förskolan tillsammans med skolan. Vi började med att springa slingan med barnen på morgonen. Alla barn fick välja att antingen springa eller gå. De kämpade på bra allihop. Vi pratade med barnen om hur viktigt det är att röra på sig och äta bra.

 

 

Här pratar vi med barnen om hur viktigt  det är att äta grönsaker och att kroppen mår bra av det.Vi har även varit i Tippenhallen, där vi byggde upp en hinderbana. Där övade barnen sin grovmotorik.

Språk

Barnen fick skriva bokstaven ”B” denna gång.  Dom äldre barnen fick sitta på röda mattan och ”brainstorma om ord som börjar på bokstaven B . de sitter inne på avdelningen och arbetar. De yngre barnen får färglägga veckans bokstav och även träna på att även skriva den. De  barnen sitter i ateljén och arbetar.

Skapande, konstruktion och fantasi

Barnen samarbetar ute på gården. Tillsammans bygger de olika konstruktioner. Här har det bakats ett helt hav med kakor. De har även byggt en affär.

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund

Vi fortsätter med självporträtt. Den här gången fick barnen skapa en bild av sig själva, genom att måla med vattenfärg. Barnen övar då sin finmotorik och koncentrationsförmåga.

Näckrosen v.37

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Varje år har skolan och förskolan en hälsovecka, en vecka då vi tänker extra mycket på att röra på oss. De äldsta barnen på förskolan går ner till skolan och vi dansar alla tillsammans. Vi märker att barnen är väldigt glada över att få vara i Tippenhallen, en av höjdpunkterna under veckan.

Temat ”Förvandlingar”, värdegrund, finmotorik, skapande

Barnen får prova på att rita ett självporträtt med kolkrita, vi pratar om hur vi ser ut, t ex. hur många ögon man har och var ögonbrynen sitter.

Språk

Vi lär oss hur man tecknar olika färger med hjälp av TAKK.

Språk

Vi använder oss av språksamlingar enligt ”Före Bornholmsmodellen” Vi berättar ”Sagan om den lilla gumman” av Elsa Beskow. Vi pratar och förklara ord som kan vara främmande för barnen. Med hjälp av rekvisita ger vi barnen en förståelse för vad t ex. ordet stäva betyder.

Språk, delaktighet och inflytande

Barnen berättar ”Sagan om Bockarna Bruse” för varandra. Vi stöttar och uppmuntrar barnen att själva sätta ord på och våga återberätta sagan i samlingen.

Språk och kommunikation

Månadens författare är Stina Wirsén och med hjälp av ”Läsfixarna” samtalar vi om boken ”Vem är arg”.

Sjöhästen v.37

Kommunikation/Språk/Matematik

Sagan/sången om Bockarna Bruse är bland barnens favoriter. Vi sjunger tillsammans om de tre bockarna – ”lilla”, ”mellan” och ”stora” och även illustrerar allt med rekvisita. Språket går ihop med matematiken också i ”Fem små apor”. Barn och pedagoger sjunger och räknar hur många apor som är kvar i sängen. Samtidigt bekantar vi barnen med siffrorna som motsvarar antalet apor.

När vi har suttit tillräckligt länge på mattan är det dags att röra på oss litegrann:

”Lunka på, lunka på, vi ha långan väg att gå… 

Hopp mor Annika, hopp mor Annika,

hopp min lilla Annika….”

Tecken som stöd

Vi använder tecken som stöd ofta i vardagen på förskolan – på samlingarna, vid matbordet, i den dagliga kommunikationen med barnen, vid lässtunderna. Här läser vi och samtidigt tecknar bockens innehåll.

Värdegrund 

Vi läser Stina Wirsèns ”Vem – böcker” som bekantar barnen med de olika känslorna – ledsen, arg, glad, sur. Barnen lär sig att sätta ord på sina känslor som leder till att det blir lättare att känna igen känslor hos de andra. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis!

Hälsovecka/Rörelse

Denna vecka var det hälsovecka på Igelboda skola och förskola. Som vanligt var vi mycket ute på gården i den friska luften. Vid några tillfällen hade vi rörelse och dans. Barnen var väldigt aktiva och värmde upp sig ordentligt!

 

Tema ”Förvandling”

Vi fortsätter att jobba med färger – barnen väljer en färg som de målar med. Vid nästa tillfälle får de välja en till färg och måla med båda färgerna. Vårt syfte är att barnen ska se förvandlingen – vad blir det när man blandar två olika färger?

Utevistelse/Grovmotorik

I den fria leken ute på gården tränar barnen sin grovmotorik. Här går de olika balansgångar, gräver i sanden, klättrar på båten. Kul!

”Kompis” tecknet som används ofta på förskolan:

TREVLIG HELG!!! 🙂 🙂 🙂 

Sjöstjärnan v.36

Värdegrund – Vi har startat upp med värdegrund och jobbar just nu med att skapa självporträtt med användning av kolkrita. Där övar vi även på finmotoriken och koncentrationsförmågan.

Skapande/bygg- och konstruktion och fantasi – Ute på gården samarbetar flera kompisar och bygger ihop allt från affärer till hus som sedan blir till rekvisita i den fria leken.

Naturvetenskap – Vi har startat upp med vår måndagstur till skogen. Där fick alla en uppgift att försöka hitta ett blav eller löv som hade runda kanter. Vi hittade även lite olika bajs sorter.

Motorik och idrott – Vi har äntligen satt igång med Tippenhallen som länge har varit efterfrågat hos barnen. Där får alla chansen att träna sin grovotorik genom bland annat att testa på en hinderbana som det var denna vecka.

Språk – Bokstavsdagen har startat. Och i vanlig ordning har vi börjat med bokstaven A. Barnen får en möjlighet att komma på ord som börjar på A samt att öva på att skriva och rita bokstaven och ord på A.

Näckrosen v.36

 

Naturvetenskap, hållbar utveckling, matematik

På våra turer till skogen upptäcker vi olika naturvetenskapliga fenomen, vi hittar svamp, bajs och tyvärr skräp. Vi pratar om att vissa svampar är giftiga, vi undrar vem som har bajsat i skogen och barnen har blivit väldigt medvetna att skräp inte hör hemma i naturen. Vi använder oss av olika uppdragskort när vi är i skogen och den här gången letade vi efter blad med runda former.

Hälsa, motorik, välbefinnande, lek

Tippenhallen på tisdagar är igång igen och hinderbanan utmanar barnen i att balansera, hoppa och rulla.

Matematik

Matematik och olika matematiska begrepp genomsyrar vår dag på Näckrosen, till och med vid lunchen upptäcker barnen olika matematiska begrepp, -”Titta en fyra och jag har två potatisbitar”

Värdegrund, vänskap

Månadens författare är Stina Wirsén, vi läser och samtalar om olika känslor, vänskap och olika vardagliga dilemman som kan uppstå.

Skapande, experiment, språk

Varje vecka har vi olika stationer ute på gården för att utmana och erbjuda barnen ytterligare i läroplanens olika mål, det kan t ex. vara skapande, vattenlek eller boksamtal.

Språk, delaktighet, matematik

Barnen fick rösta vilken saga de ville höra på samlingen, de fick två alternativ ”Bockarna Bruse” och ”Sagan om den lilla gumma”. Varje barn fick en glasspinne som de sedan lade vid den saga de ville höra, den saga som fick längst rad av glasspinnar vann. Vinnare blev ”Bockarnas Bruse”!

Sjöhästen v.36

Språk/Värdegrund

Månades författare: Stina Wirsén

Vi har börjat att läsa boken Vem är arg? för barnen. Vi lär barnen om känslor och att man får uttrycka sina känslor, men inte göra någon annan illa.

Språk/Matematik

På samlingen har vi lekt Kims-lek. Vi pratar om djurens namn, färger och antal. Vilket av djuren är borta?

Bygglek/Matematik/Teknik

Att bygga och konstruera med olika material är en av grunderna för den matematiska utvecklingen.

Tema: Förvandling/Skapande/Känslor

Barnen har valt en färg. Nästa moment blir den valda färgen igen plus en ny vald färg till. Sedan kommer det ev. en tredje färg. Syftet är att barnen ska se förvandling, skapa nya nyanser och färger på sina alster (teckningar). Tillsammans samtalar vi om de ”nya” färgerna som bildas. Vi pratar också om miner och känslor i detta tema. Olika ansiktsuttryck blir en slags förvandling som vidare kan stimulera för teater och rollek.

Trevlig helg!

 

 

Sjöhästen v.35

Hej och välkomna till en ny termin på Sjöhästen! 

 

Kommunikation/Språk/Värdegrund

Under de första tre veckorna efter sommarledigheten har många barn skolats in på Sjöhästen.  På våra samlingar sjunger vi ofta ”Namn songen” för att barnen ska kunna bekanta sig med varandra. Det blir mycket sång, ramsor, musik och rörelse på samlingen.

Naturvetenskap/Vattenlek

Vattenlek är alltid rolig för barnen! Genom att leka med vatten experimenterar barnen på många olika sätt – de häller, öser, mäter. Och vad händer när man blandar vatten med diskmedel? Bubblor självklart! 🙂 🙂 🙂

 

Frilek/Motorik

Nu finns det ett stort intresse för byggande på avdelningen, det byggs på många olika sätt och med olika material.

Barnen tränar på att ta av/på kläderna på dockorna på avdelningen.

I den fria leken utvecklar barnen sin motorik och sin förmåga att tänka och analysera.

TREVLIG HELG 🙂 🙂 🙂

 

Näckrosen v. 35

 

Matematik

På samlingarna pratar vi mycket om olika matematiska begrepp som t ex. tal och antal. Vi leker med siffror, fingrar och klossar för att förtydliga vad 1, 2 3, 4 och 5 betyder.

Värdegrund

Genom sagor och berättelser pratar vi om känslor och hur man är en bra kompis

Teknik, experiment

Vattenlek är fantastiskt roligt, det gör ingenting att man blir blöt. I leken experimenterar och samarbetar barnen genom att hälla, ösa, känna och mäta.

Värdegrund, språk, kommunikation, kultur, tema ”Förvandlingar”

De äldsta barnen på förskolan får titta på ”Tant U´s känslostuga”, en interaktiv teaterföreställning där barnen deltar aktivt och det är tillåtet för barnen att kommunicera med skådespelaren. Vi pedagoger bjuder även på föreställningen ”Myran och syrsan”.

Tema ”Förvandlingar”, språk, fantasi

”Bockarna Bruse” är en saga som barnen och pedagoger älskar. Med rekvisita blir sagan levande och barnen dramatiserar och återberätar till och med historien med hjälp av några bitar gurka.