Sjöstjärnan v.38

Idrott och hälsa – Efter förra veckans hälsovecka inspirerades barnen och tyckte det var otroligt kul att gå/springa ”Slingan”, därför startade vi veckan med ett varv på måndagsmorgonen.

Språk – Ännu en vecka med bokstavsdagen. Genom ljud och skrift lyckades barnen få fram otroligt många ord på bokstaven B.

Delaktighet och inflytande – Genom att få göra egna val av aktiviteter på Sjöstjärnan blir barnen aktiva och lär sig att fatta egna beslut.

Värdegrund och naturkunskap – En av våra ”lektioner” denna vecka har handlat om kroppen. Vi har diskuterat och pratat om hur man ser ut, vad kroppen gör och att alla är olika. Vi avlutade med att göra självporträtt, där spegeln kom väl till hands.

Idrott och motorik – Genom dans och rörelse får barnen öva sin grovmotorik.

Värdegrund och teknik – Barnen samarbetar ständigt med varandra, vilket gör att alla möjliga konstruktioner bildas. Den här veckan byggdes det återigen en slags affär. Samarbetet fortsätter även när barnen hjälper varandra med t.ex. påklädning.

Språk – Den som håller i ugglan har ordet! Under samlingen i måndags fick barnen möjlighet att berätta om sin helg för de andra. Genom att återberätta tränas minnet och språket samt koncentrationen.
-”Ugglan flyger till dig, varsågod att berätta om din helg!”

Programmering – Vi fortsätter jobba med programmering. Grupp två har gått igenom vad programmering är och vad man kan använda sig av när man programmerar. Rött = Nej. Grönt = Ja.

– Veckans citat –
”Ta ett kort på min organiserade tallrik!”

Näckrosen v.38

Matematik

På samlingen räknar vi från 0 till 5, vi använder oss av ett konkret material, de fem små aporna som blir tagna av krokodilen. vi räknar även baklänges från 5 till 0 och visar med fingrarna hur många apor som är kvar. Vi pratar även om att man kan visa siffran 0 med en knuten hand eller som en cirkel.

Projekt

I Näckrosens projekt utmanas barnen vidare genom att de får bygga och konstruera med olika material och på olika sätt. De får skapa sitt hus på ett papper, hur ser huset ut liggandes? Barnen bygger och konstruerar även en bro av lera som binder ihop de olika parkeringsplatserna.

Lek och fantasi utomhus, experiment

Barnen experimenterar med vattnet på gården. Varför är vattnet rent eller smutsigt? – ”Det blir smutsigt när det blandas med sand”

Naturvetenskap, miljö, matematik

Äntligen gick vi till skogen tillsammans, där undersökte vi olika sorters svampar och plockade de blåbär som fanns kvar. Vi fick också ett uppdrag, att hitta en pinne och två kottar. De äldsta barnen på Näckrosen följde med Sjöstjärnans barn när de återigen sprang ”Slingan”.

Språk, skriftspråk

I en av samlingarna tittar vi på vilket bokstav våra namn börjar på, ett sätt att utmana barnen i sin fortsatta skriftspråkutveckling.

Sjöhästen v. 38

Värdegrund

I vårt värdegrunds arbete pratar vi mycket om känslor. Vi har ritat en glad mun på en apelsin och en sur mun på en citron för att de ska bekanta sig med dessa attribut. När barnen blir lite större får de gå rund på gården och visa med skyltar apelsinansikte och citronansikte var det känns bra att leka och var på gården det kan kännas otryggt. Resultatet sätts sedan in i Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den utvärderas förståss varje år. De har även fått smaka på apelsinen och citronen.

När barnen åt apelsinen slank det ner ett och annat skal ner i magen.

Barnens kommentarer när de smakade på citronen  -Det är surt! – Den är sur uhhh! Vi fick också se många ”surminer” på samlingen.

Språk/kommunikation

I boksamtalen får barnen möjlighet att fantisera, samtala om ord de inte förstår, lära sig saker om livet och om andra människor. De upptäcker att samma saker som finns i den verkliga världen kan dyka upp i böckernas värld.

Naturvetenskap/Utflykt till skogen

Barnen fick i uppdrag att leta efter två kottar och en pinne som skulle visas för en pedagog. Den instruktionen gick väldigt bra och barnen satte snabbt igång att utföra momentet. I skogen blir det även många rollekar där fantasin flödar. Några andra barn är utforskare som försöker förstå sin omvärld.

Värdegrund

Tänk vad härligt det är att kunna ta av sig helt själv. -JIPPI JAG KAN!!!

Motorik/Rörelse

Dans på verandan till musik.

Lek och träning av balansen. Om man inte kan får man ibland hjälp av en äldre kompis som visar hur man kör en skottkärra.

Delaktighet/Inflytande

På Sjöhästen får barnen vara med och bädda ut madrasser, filtar och kuddar till vilan.

Språk

Babblarnas olika språkstimulerande böcker används ofta,  ibland även med rekvisita.

Rollek/Motorik/Samspel

 På båten på lilla gården ska vi samsas och träna turtagning. -Vems tur är det att styra nu? -Vart ska vi åka nu?

 

Sjöstjärnan v.37

Programmering – Nu har vi kommit i gång med programmering på Sjöstjärnan. Vår första uppgift var att försöka hitta föremål som man kan använda sig av när man programmerar samt att hitta föremål man inte kan använda sig av.

Språk – Denna vecka har vi startat med bokstavsdagen som är en spännande aktivitet där vi tränar på att både skriva och ljuda en bokstav i taget. Vi startade med den första bokstaven i alfabetet, A. Barnen fick försöka komma på ord som börjar på bokstaven och sedan skriva den och rita bilder till.

Värdegrund och skapande  – Tillsammans med varandra kan man skapa ännu mer. Att försöka rita på ett och samma papper kan vara svårt om man inte pratar med varandra. Här hjälps barnen åt och bestämmer tillsammans.

Idrott och hälsa – Denna vecka har det varit hälsovecka för båda skolan och förskolan. Vi begav oss iväg till ”Slingan” (motionsspår) där vi tillsammans med barnen från skolan tog oss runt genom att antingen gå eller springa.

Hållbar utveckling och naturkunskap – Eftersom hälsoveckan är igång har vi även pratat om mat. Varför det är viktigt att äta samt varför man inte ska slänga maten. Vi diskuterade om vad som händer med kroppen när vi äter. En uppgift vi gjorde var även att rita vår favoritmat.
-”Om vi äter mat så får vi energi.”
-”När vi äter orkar våra hjärnor tänka.”

Språk och skapande – En pedagog hade högläsning, efter vi lyssnat på boken skulle alla barn få återberätta vad boken handlade om genom att teckna deras egna uppfattning.

Matematik och teknik – I den fria leken ute på gården har barnen byggt upp en kiosk där det säljs alla möjliga olika maträtter. Genom uppdelning av roller har kiosken både fått en servitris/servitör och en kassapersonal. Tillsammans med en pedagog listade vi ut att man kan blanda diskmedel med vatten för att göra skum.
-”Om man rör snabbt så skummar det mer.”
-”När jag har skum på hakan ser det ut som jag har skägg.”

– Veckans citat – 
-”Det var verkligen kul att få lära någon annan!”

 

Näckrosen v. 37

Projekt ”Människan och kroppen” – matematik, geometriska former, skapande, fantasi

Vårt projekt på Näckrosen fortsätter den här veckan med att vi bygger hus både på bredden och höjden med olika geometriska klossar . Barnens garage som de byggt tillsammans utvecklas genom att en bana byggs så bilarna kan köra upp till parkeringsplatserna. Garaget byggs även ut på bredden så att alla bilar ska få plats. Vi ser att flera barn är intresserade av siffror då varje garageplats måste ha en siffra. Tillsammans målas och dekoreras även garaget.

Vi tittar även på i vilken typ av hus man kan bo i – radhus, höghus eller kanske stuga. Barnen får sedan rita hur deras hus ser ut. Barnen utmanas att utveckla sitt skapande genom att vi är närvarande pedagoger och ställer frågor som t ex – Vad mer finns på ditt hus, hur ser fönstren, vad finns det för siffra på huset?

Matematik utomhus

Vi skapar mönster och vi räknar med det vi hittar i naturen, t ex kottar och rönnbär. Brädor och klossar kan också bilda matematiska mönster.

Språk, skriftspråk

Vi utmanar barnen vidare i olika språksamlingar – vem har det längsta/kortaste förnamnet, vad heter barnen i efternamn och vad heter barnens föräldrar i förnamn?

Grovmotorik, hälsa och rörelse

Vecka 37 var hälsovecka för både skola och förskola, de äldre barnen gick/sprang ”Slingan”. Varje vecka är ju faktiskt hälsovecka på förskolan, titta på bilderna, vår gård inspirerar och utmanar barnen att utvecklas grovmotoriskt hela tiden!

Normer och värden – vänskap

Barnen leker affär, letar mask och några går till affären tillsammans. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och stötta varandra.

Sjöhästen v.37

Kommunikation/Språk/Matematik/Värdegrund

Vi sjunger och pratar mycket på våra samlingar. Genom att sjunga olika barnvisor som ”Fem små apor” och ”Fem fina fåglar” tränar barnen både språk och matematik. Vi fortsätter att arbeta med tema kroppen, med olika känslor och ansiktsuttryck.

Babblarna/Språk/Matematik

Under veckan har vi börjat arbeta med Babblarna – en tema som barnen verkligen älskar. Vi läste boken ”Var är Babbas saker” och pratade om olika prepositioner som ”på”, ”under”, ”bredvid”, ”i”.

Musik/taktkänsla/språk

I den fria leken visar barnen intresse för musik och sång. Tillsammans spelar vi olika instrument, klappar i en viss takt och sjunger. Ibland skapas det egna sånger och takter.

Naturvetenskap

Vad händer när man häller diskmedel i en vattenpöl och rör om med en borste? Vattnet förvandlas till en bubblig å! Kan det vara roligare?!

Hälsa/Rörelse/Samspel

I den fria leken ute på gården tränas det både grovmotorik och samspel. Barnen springer, cyklar, hoppar, spelar fotboll. I leken kommunicerar de med varandra och skapar olika relationer.

Värdegrund/Motorik

Barnen fortsätter att träna på att ta på sig skor och kläder själva. De blir så glada när de lyckas!

Normer och värden/Kommunikation/Samspel

Det är viktigt att vara snäll mot de andra, att hjälpa till och trösta en kompis som är ledsen. Vi är alla vänner på förskolan!

 

 

 

Sjöstjärnan v.36

Hållbar utveckling/Projekt

Barnen har fått fortsätta med materialet ”klimatråttan” och uppdraget skräpsmart. Förra veckan fick barnen rita på övre halvan av sitt papper hur det ser ut nu, plankan och de fast spikade materialen. Denna vecka fick de rita sina hypoteser på undre halvan av sitt papper hur de tror att materialet kommer se ut när vi gräver upp plankan i April. Pedagogen berättade med barnens tankar om vattnets betydelse. Regnvattnet som fyller vattnet i marken som människan och naturen behöver, regnar det inte så får vi inget vatten. Vi tittade på en kortfilm om skräp, exempel att det tar ca 450 år för naturen att bryta ner en petflaska.

Språk(/matematik)

Vi la barnens namnlappar i en tygpåse och tog upp ett namn i taget. De fick räkna antal bokstäver i namnen och gemensamt klappa stavelserna i namnen. Vi gjorde ett stapeldiagram med barnens namn och satte namnen i stapeln efter hur många stavelseklapp de har. Barnen kunde se att stapeln med två klapp blev högst med flest namn. Därefter fick de skriva och rita sitt namn på ett papper och skriva siffran som de har antal klapp i sitt namn.

Matematik

Efter att vi varit på utflykt fick barnen öva på att använda fantasin och se mönster. De fick först titta på en närbild av någonting och gissa vad det kan vara och därefter titta på nästa bild som visar vad det är. Barnen gissade på i första collaget: myrstack i söderläge, grus, fjädrar, guldglas som är gammalt och rivet, spindelnät med guld etc. Andra collaget: en vägg som är gammalt och tappat färg, tak som gjort av trä, ett indianhus, ett träd etc.

Under mellanmålet utropar ett barn: Titta! det blev randigt när jag bredde mackan! På gården har barnen grävt upp maskar som de la på balansdäcken. Barnen blev inspirerade av att maskarna följde däckets mönster.

Motorik

På torsdagsutflykten promenerade vi till Trollparken, där det fick springa och klättra. På förskolegården hopade barnen hopprep. Rekordet på långrepet är 33 hopp. Det korta hopprepet är svårare att lyckas med.

Skapande/gårdenlek

På förskolegården fick barnen lyckan att leka med vatten i veckan. Det blir mycket ösande och vattengropar att leka med. Veckans intresse har varit/är att göra fiskespön. De hämtar en pinne, kotte och ett rep som sätts ihop till ett fiskespö. De leker att de får fisk från vattenpölarna.

Sjöhästen v.36

                       Projekt/Tema kroppen

Vi har tittat och samtalat om var våra ögon, näsa och mun sitter. Den här veckan har vi använt oss av playdoh-lera och ett ”tomt” ansikte på inplastat papper. Där har barnen provat och lekt efter sin egen förmåga att sätta ögon, näsa mun på papperet och även ansiktsuttryck såsom glad och sur mun.

Skapande/Drama/Rollek

I rolleken flödar och stimuleras fantasin. Vi tränar även samspel när barnen är på picknick, tar hand om små barn, lagar väldigt god mat och det ser ut som de försöker fånga en och annan fisk.

Hälsa/Rörelse

Här tränas det kroppsuppfattning på olika sätt och kroppen mår väldigt bra av att röra på sig.

Naturvetenskap

Det är härligt med vattenpölar som kan undersökas. Titta! det blev lera. Härligt att känna och utforska med händerna.

Utelek på gården

Äldre och yngre kan också ha roligt tillsammans.

Skapande

Vi målar och har kul med grundfärgerna blå, röd och gul. Vi experimenterar med grundfärgerna och får ofta fram”nya” andra nyanser och färger. Det är härligt när barnen upptäcker detta. Vi sätter också ord på och samtalar tillsammans om färgernas namn.

Näckrosen v.36

Vattenlekar – vattenexperiment

Barnen lär sig genom att observera varandra och sedan imitera. Den här veckan har många gjort fiskespö med pinnar, garn och kottar som flöte.

Finmotorik, matematik

Att klippa med sax och att pärla tränar finmotoriken och samtidigt pratar vi i matematiska begrepp –  t ex mönster och färger.

Språk – appar och berättande med rekvisita

Vi fångar barnens intresse genom att använda rekvisita när vi berättar sagor. När barnen använder digitala verktyg som t ex Ipad, är vi pedagoger närvarande och har en dialog med barnen.

Projekt ”Människan och kroppen” – finmotorik, matematik, bygg och konstruktion, problemlösning, språk, skapande

I projektet med ”Människan och kroppen” får varje barn ta med sig en Ipad hem och fotografera hur de bor. I samlingen tittar vi på bilderna och om man vill, får man berätta vad vi ser. Barnen ritar sina egna hus och kommer sedan på att de vill göra ett garage.Tillsammans använder de olika material och tekniker i sitt skapande av garaget. En frågeställning som dyker upp är -”Hur ska bilarna komma upp på taket”? Det är något som barnen ska jobba med nästa vecka.

Sjöstjärnan v.35

Teknik och motorik – I den fria leken på gården har barnen skapat en katapult där både teknik och motorik tränas. Barnen får även träna på turtagning genom att stå i kö och vänta på sin tur.

Motorik och matematik –  Genom att göra egna loppor får barnen använda sig av sin finmotorik samt träna på färger och siffror.
– ”Säg en siffra och sen en färg så får vi se vad det står?”

Språk –  Vi har hittat en pinne som kan transformeras till flera olika symboler så som en glad mun, ledsen mun, olika bokstäver (A, V, L, Y) samt en pistol.

Språk och värdegrund – Barnen tar hjälp av varandra och planerar ihop en teater som sedan visas upp för en liten publik. En teaterdirektör presenterar teatern och ser till så att alla ”gäster” får snacks när de satt sig på sin rätta plats.
– ”Hej och välkomna till våran teater. Hoppas ni tycker den är bra!”

Hållbar utveckling och projekt – Vi har börjat jobba med ett projekt om hållbar utveckling där vi tar hjälp av Klimatråttan som pratar om att vara klimatsmart. Vi startade projektet med att plocka skräp för att sedan välja ut några föremål som vi spikade fast på en planka. Den grävs ner i jorden (september månad) och om några månader tar vi upp den och ser vad som hänt.
– ”Vad bryts ned fortast och vad bryts inte ned alls?”

Språk och skapande – Under vår återhämtning efter lunchen när vi hade högläsning läste vi en bok som heter Mamy Wata och monstret som är skriven av Veronique Tadjo. Efter dem lyssnat på boken fick dem skapa sin egna uppfattning om hur monstret såg ut.

 – Veckans citat –  
-”Du ska vara glad som en fjäril.”