Näckrosen v.22

Naturvetenskap

Vi studerar och lär oss om olika insekter

Språk

Vi pratar om olika prepositioner och använder oss av TAKK – på, under och bredvid.

Fysik

Vi experimenterar med ”Ballongraketen”, kan luften ge fart åt något?

Fysik

Vi tillverkar burktelefoner. Kan talet färdas i ett snöre?

Näckrosen v.21

 

Natur och miljö, fantasi, musik

I skogen sjunger och leker vi hela förskolan tillsammans.

Språk, skriftspråk

Vi pratar om vad olika bokstäver heter och hur de låter – mmm som i mamma.

Naturvetenskap

Barnen vattnar och rensar i våra trädgårdsodlingar.

Matematik, geometri

På samlingen pratar vi om de olika geometriska formerna.

Naturvetenskap

Vi tittar på flugans och myrans anatomi under mikroskop.

Värdegrund, hälsa, barns inflytande

Barnen på Näckrosen uttrycker ett önskemål om att få gå på utflykt. Barnen får bestämma vart vi ska gå, genom att rösta på två alternativ. Vi pratar om vad en demokrati är och det alternativet som fick flest röster vann. Vi tillbringar eftermiddagen i en lekpark i närområdet, där äter vi mellanmål och leker.

Näckrosen v. 20

Naturvetenskap, närmiljö, fantasi, musik

På vår gemensamma skogsutflykt sjöng vi sommarsånger och lekte lekar.

Skapande, finmotorik

Barnen inspireras alla vackra vårblommor och skapar sina egna blommor.

Naturvetenskap, teknik

Vi experimenterar med vatten.

Traditioner

Vi firar förskolans dag med fiskedamm och andra aktiviteter.

Matematik

Matematik på olika sätt ute på gården – tal, antal och geometriska former.

Matematik, musik

Vi sjunger och räknar baklänges med ”Fem fina fåglar”

Näckrosen v.18

Sagan fortsätter om ”Bockarna Bruse”

Sagan om ”Bockarna Bruse” är en stor favorit just nu. Här har vi bearbetat (lekt) sagan genom att spela teater och prova på olika roller som skådespelare, berättare, filmare

 

Näckrosen v.17

Sagan om ”Bockarna Bruse”

Sagan om ”Bockarna Bruse” är en stor favorit just nu. Här har vi bearbetat (lekt) sagan genom att spela teater och prova på olika roller som skådespelare, berättare, filmare.

Näckrosen v.16

Naturvetenskap, musik

Vi letar vårtecken och sjunger sånger inför sommaravslutningen.

Språk, naturvetenskap

Vi läser sagan om ”Lilla Anna och de mystiska fröna”. Vi får en påse magiska bönor av Långa farbrorn som vi planterar i jorden.Spännande att följa vad som händer med bönorna!

Hälsa och befinnande

Vi tränar kropp och själ i hinderbanan.

Lek, fantasi, tema vatten, hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik

Vi forskar kring vatten ute på gården

Matematik, språk

Vi lär oss om geometriska former på olika sätt – vi benämner, vi använder olika prepositioner, vi jämför antal, färg och form. Vi letar även efter formerna utomhus.

Värdegrund

Vi uppmuntrar och pratar hela tiden om hur och vad en bra vän är. Genom sagor, samarbete och aktiviteter.

Näckrosen v.15

Naturvetenskap, miljö, skogsutflykt

Våren är på gång och vi letar vårtecken i skogen. Vi märker att myrorna vaknat och vi pratar om vad en knopp är.

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

I Tippenhallen tränar vi på att balansera, hoppa jämfota, krypa, hoppa och rulla runt i en hinderbana.

Fantasi, skapande, lek, värdegrund

Vi har fått nya kompisar från Sjöhästen till Näckrosen och några kompisar har lämnat oss för att flytta upp till Sjöstjärnan. Nya relationer och kompisband skapas.

Matematik, språk

Vi tränar på olika geometriska former och samtidigt pratar vi om olika prepositioner som under, på och bredvid. Barnen får olika uppdrag t ex: ”Lägg cirkeln på stolen”. Vi samarbetar och barnen hjälper sina kompisar.

Skapande, fantasi

Vädret börjar bli varmare och då kan vi måla och skapa med vatten och färger.

Kultur

Några skolledare från Sydkorea kommer på besök och vi visar stolt upp vår verksamhet!

Språk, högläsning, berättande, IT

Barnen får berätta och dramatisera ”Sagan om Bockarna Bruse” på olika sätt. Barnen spelar teater och turas om att vara skådespelare och berättare. Vi prova att skapa en egen saga med hjälp av appen ”Puppet Pals”