Näckrosen v.22

Naturvetenskap

Vi studerar och lär oss om olika insekter

Språk

Vi pratar om olika prepositioner och använder oss av TAKK – på, under och bredvid.

Fysik

Vi experimenterar med ”Ballongraketen”, kan luften ge fart åt något?

Fysik

Vi tillverkar burktelefoner. Kan talet färdas i ett snöre?

Sjöstjärnan v.22

Språk

Barnen har skapat en egen bok. Det började med att tre barn gjorde en gemensam bok som blev en följd av att flera barn ville göra böcker. De fick tänka ut vilka personer det ska handla om, en början, en handling och ett slut. Hur framsidan och baksidan ska se ut.

Naturvetenskap

Några från Sommarklubben hämtade grodyngel från Lejonklippans bäck. När de växt färdigt får de flytta tillbaka till bäcken. Det var spännande för Sjöstjärnorna att titta på ynglen som simmade runt. En dag hade vi ett bi inne på avdelningen som vi lyckades fånga in i luppen för att studera lite närmare, som sedan släppte ut ute på gården.

Teknik

Barnen fick titta på ett experiment som en pedagog höll i på gården. Med en flaska Coka Cola och lite Menthosgodis som man stoppar ner i flaskan blev en spännande effekt.

Matematik

”Vad är det där för en skylt?” ”Vad betyder den bilden?” Pedagogen förklarar de olika symbolerna och vad kartan visar på utrymningsplanen.

Sång/Matematik/Lek

Vi övar på sommarsångerna. Har en matematikaktivitet där barnen får sortera färger med stöd av leksakerna. En populär plats på förskolegården är Sjöstjärnans veranda. Där kan man sitta ute i skuggan utan skor och leka bland annat med bilar, djur och duplo.

Trevlig helg!

 

Sommarklubben v.22

Naturkunskap, djur – vi gick iväg till en bäck i vårt närområde och letade grodyngel. Till vår förvåning fanns det både vatten och yngel i bäcken som vi nu har samlat på oss och får en möjlighet att följa deras utveckling.

Naturkunskap, djur och natur – En av våra utflykter denna vecka var till Erstavik där vi stötte på en mängd olika djur längst vägen och även på plats, skalbaggar, ormar, hundar och småfisk var några av de djur vi såg.
– ”Kolla vad många baggar jag har i handen… 1, 2, 3 …”

Idrott, hälsa, motorik och värdegrund – Den årliga Olympiaden tillsammans med andra ”sommarklubbare” från förskolor runt omkring här i Saltsjöbaden har ägt rum. Vi fick testa på att kasta kula, hoppa höjdhopp, hoppa längdhopp, sprint och dragkamp. Grattis till oss alla som vann!
– ”Det viktiga är inte att vinna, det är att vi har kul!”

Sjöhästen v.22

Naturvetenskap

Värmen håller sitt fasta grepp om Sverige. Då passar det väldigt bra med vattenlek på gården. Här får barnen ösa, hälla, mäta,  forska och experimentera med vatten på olika sätt.

En fin liten insekt som vi granskade på gården.

Vattning av våra odlingar (krasse och dill) på Sjöhästen.

Delaktighet/Inflytande/Matematik

Barnens inlärning sker genom lek. Varje dag är barnen ivriga att få skrapa sina egna rester från tallriken ner i matavfallspåsen. Det blir ofta kö. -Snart är det din tur! Även här tränas det turtagning.

Motorik

Barnen hittar på egna motoriska övningar ute på gården. Det är ett fint samspel mellan olika åldrar.

Språk

Samling med rörelse sånger och barnen sätter upp sina egna bilder på whiteboarden. De visar att de är närvarande på förskolan. Vi  använder även tecken som stöd bland barnen (TAKK). Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnen befinner sig. Det underlättar språkförståelsen. Här visar vi tecknet för ”var så god och sitt”.

Det är härligt att kunna sitta ute i det fria, läsa och titta i böcker.

Värdegrund/Språk

Vi har arbetat med både känslan glad och ledsen denna vecka. I Start-programmet  (livskunskap för de allra yngsta) finns det tydliga bilden som vi kan samtala om.

Skapande

Snart har alla gjort klart sina kransar till sommarfesten/tårtkalaset den 8 juni kl. 15.30.

Finmotorisk träning i vardagen får barnen när de ritar och målar. De övar även på färger och former.

Utelek på gården

I förskolan är det i uteleken barnens fantasi tar fart.

Mellanmål/Picknick i det gröna

Vi fyller på lite energi så att vi kan leka lite till.

TREVLIG HELG!