Sjöstjärnan v.39

Naturvetenskap, miljö

Vi började veckan med att gå till skogen. Barnen fick i uppdrag att ta små steg denna gång. Barnen upptäckte en stor spindel på en sten, en ”pappalångbenspindel”

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

 Sjöstjärnan och Näckrosen gick tillsammans till Tippenhallen. Där övade barnen att balansera med en ärtpåse på huvudet. Vi gjorde även en lek där . Den gick ut på att inte tappa ärtpåsen på golvet. Gjorde man det så frös man till is tills en kompis kom och la den på huvudet igen.  Där tränade barnen balans, samspel och även sin grovmotorik. Barnen övade sig också på att studsa bollar och sparka boll.

Språk, skriftspråk

Denna vecka har barnen tränat på bokstaven ”D”. De kom på ord som drake, dinosaurie, deg, Danmark och druva . De yngre barnen övade sig på att skriva stora bokstaven ”D”.och de äldre barnen skrev både lilla och stora bokstaven ”D”

Skapande, konstruktion och fantasi

Det skapas och målas på gården för fullt. Barnen ritade hagar på marken och lekte i pölarna som var färgat med grön färg.

Värdegrund.

Denna vecka har vi pratat med barnen om hur det är att vara en bra kompis och att respektera  och att visa respekt för varandra. En pedagog gjorde en liten dilemma-saga om just detta. Vi använder oss av gosedjur och ställer öppna frågor till barnen. ”- Hur skulle ni ha gjort?”

Vi blev också inbjudna på teater till Näckrosen att se ”Vem är arg” En teater om känslor. Att man får vara arg och ledsen.

Veckans citat

-”Varför är de så kallt”?

-”För att Sverige kommer längre från solen”

-” Men då måste vi flytta till Portugal”

Näckrosen v.39

Hälsa och välbefinnande, närmiljö, naturvetenskap

Veckans uppdrag var att springa som en pytteliten mus.

Matematik, naturvetenskap

Från skogen hämtar vi material som vi kan använda i samlingen, vi pratar om de matematiska begreppen: liten, mellan, stor och stor, större, störst.

Tema ”Förvandlingar” – kultur, språk och kommunkation, värdegrund

Vi använder oss av drama och TAKK för att ge barnen förståelse för ”Vem är arg?” efter boken av Stina Wirsen.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund

Vi utforskar hur man ser ut beroende på vilken känsla man har. Att kunna sätta ord på hur man känner sig är ett viktigt moment i värdegrundsarbetet på förskolan.

Språk och kommunikation, skapande

Vi läser även boken ”Räven i den kolsvarta natten” och samtalar om känslan rädd med hjälp av ”Läsfixarna”. Barnen ritar någonting från boken och får på så sätt tolka innehållet i boken.

Matematik, logiskt tänkande

Barnen får en uppgift att para ihop strumpor och vantar efter färg och mönster.

  

Hälsa och välbefinnande, rörelse, grovmotorik

I Tippenhallen balanserar vi ärtpåsar på huvudet och leker med olika slags bollar.

Skapande, matematik, finmotorik

Vi skapar mönster med små och stora pärlor.

Barnens delaktighet och inflytande, språk, högläsning

Vi röstar med glasspinnar om vilken saga vi vill höra på samlingen, den här gången vann ”Petter och hans fyra getter” av Einar Norelius. Vi använder oss av rekvisita för att skapa en förståelse hos barnen om innehållet i sagan.

Barnens delaktighet och inflytande, blogg

På fredagar reflekterar och utvärderar vi med barnen om den gångna veckan, vad har vi gjort och vad som har hänt.

Sjöhästen – v.39

Värdegrund

Vi börjar våra samlingar med att skicka runt en sten. Det barnet eller den pedagogen som har stenen får säga sitt namn. Barnen är väldigt aktiva och vissa  har även lust att berätta vad kompisarna heter.

Vi läser böcker som Max böckerna och Stina Wirséns “Vem böcker” som bekantar barnen med de olika känslorna. När barnen kan känna igen sina egna känslor då blir det lättare för dem att förstå hur kompisarna mår.

Matematik

På Sjöhästen jobbar vi med matematik på många olika sätt. Här jobbar vi med böckerna ”Var är Babbas saker?” och ”Knacka på”. Barnen räknar, övar på lägesord och färger, jämför stort och litet.

Sången om trollen som bor på berget är bland barnens favoritsånger. Den ger också många förutsättningar till att jobba med matematik.

Hur många är trollen? 

Vad har de för färger på huvudet?

Är de lika stora?

Vi leker ofta Kims lek på samlingarna.

Vilket djur är borta nu? 

Tema Förvandling

Vi fortsätter att jobba med tema förvandling. Barnen har börjat måla med två färger som de valt själva. Nu ser man verkligen förvandlingen – när två färger blandas in i varandra de får man en helt annan färg. Spännande!

Kultur/Värdegrund

Under veckan spelade pedagogerna på Näckrosen teater för hela förskolan. Föreställningen som barnen tittade på var ”Vem är arg” efter Stina Wirsens bok. Vi använder oss av drama för att ge barnen förståelse om de olika känslorna. Det är viktigt att vara en bra kompis och att ta hand om varandra!

TREVLIG HELG!!! 🙂 🙂 🙂 

 

Sjöstjärnan v. 38

Naturkunskap

Vi började veckan med att gå till skogen. Barnen fick stega upp olika långa steg.  Barnen hittade också en Blomkålssvamp. Vi tog med svampen till förskolan, där vi wokade  vi den i en panna över elden. Barnen fick sedan smaka på svampen. En del barn tyckte om den, andra var lite mer skeptiska till att smaka på den.

Barnen hittade en gul liten mjuk larv som var jättelen De trodde att det kommer bli en fin fjäril så småningom av den.

Idrott och motion

Vi gick till Tippenhallen, Näckrosen och Sjöstjärnan. Barnen fick gå en hinderbana. Där gjordes det alltifrån kullerbyttor till balansövningar. Barnen tycker att det är roligt att få pröva på olika saker. Här tränar barnen sin grovmotorik, balans och kordinationsförmåga.

Språk

På bokstavsdagen denna vecka har barnen tränat på bokstaven ”C”. Vi delade upp barnen i två grupper. De yngre barnan satt i ateljen och arbetade med att färglägga bokstaven C och även skriva bokstaven. Här övar barnen sin finmotorik och koncentrationsförmåga, och att lyssna på instruktioner från en pedagog.

Skapande, konstruktion och fantasi

Barnen fortsätter att bygga affärer och olika byggnader högt å lågt, och de  gör det tillsammans med sin kompisar. Här tränar barnen på turtagning och att samarbeta.

Här har några barn ritat figurer i sand.

Värdegrund

Vi fortsätter med att måla självporträtt . I dag målade barnen sitt självporträtt med vattenfärger. Barnen tränar här sin finmotorik och koncentrationsförmåga. Månadens författares heter Stina Werse´n. Barnen har fått lyssnat till ”Vem kommer nu”. Efter högläsningen hade vi boksamtal tillsammans med barnen.

Sjöhästen v.38

Naturvetenskap/Skogsutflykt

Måndagens uppdrag: Spring med långa steg i skogen. Här gällde det att hålla balansen i den kuperade terrängen. Det finns mycket att upptäcka, undersöka och skogen öppnar alla sinnen. Inlärning, koncentration, kreativitet och motorik tränas genom att flytta ut en del av den pedagogiska verksamheten.

Skapande/Tema Förvandling

Vi fortsätter att måla med den första valda färgen och snart har alla Sjöhästar skapat ”första rundan”.  Vad kommer att hända sedan när vi blandar in fler färger? Att hålla i en pensel och doppa i färg är en bra träning för barnens finmotorik.

Språk/Värdegrund

På samlingen berättades/sjöngs sagan om de ”Tre bockarna Bruse”. Det är en saga som barnen väl känner till, ofta önskar och kan sjunga med. Vi använder oss även av känslouttryck och känslokort vid sagan. Här är ju de två första bockarna väldigt rädda och barnen kan visa hur man ser ut när man är rädd (de håller armarna runt kroppen, skakar och gör miner).

Utelek/Motorik

I förskolan är det ofta i uteleken som barnens fantasi tar fart. Vi har en inspirerande gård där barnen får många motoriska utmaningar, frisk luft, utvecklas och lär i samspel med varandra.

TREVLIG HELG!

näckrosen v.38

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, skapande, finmotorik

Den här gången skapar barnen sina självporträtt med vaxkritor i olika färger. De får jämföra hur deras porträtt skiljer sig från varandra beroende på om de ritar med endast svart färg eller med flera färger. Man ser redan hur barnen utvecklar sitt skapande, fler detaljer tillkommer för varje gång.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund, kommunikation

Vi dramatiserar boken ”Vem är arg” av Stina Wirsén. Vi pratar om olika känslor, hur det känns att vara t ex. arg och hur man ser ut när man är glad. Vi pratar även om man får vara arg, glad, sur eller ledsen och vi uppmuntrar barnen att sätta ord på det de känner.

Hälsa och välbefinnande, naturvetenskap, närmiljö, grovmotorik

Uppdraget i skogen den här veckan var att springa med långa steg.

Tema ”Förvandlingar”, fantasi

Vi hittade en blomkålssvamp som vi tillagade och de som ville fick smaka. Ibland förvandlas även maten till konst, Musse Pigg på en tallrik.

Sjöstjärnan V.37

Motion och idrott

Denna vecka har vi haft hälsovecka på förskolan tillsammans med skolan. Vi började med att springa slingan med barnen på morgonen. Alla barn fick välja att antingen springa eller gå. De kämpade på bra allihop. Vi pratade med barnen om hur viktigt det är att röra på sig och äta bra.

 

 

Här pratar vi med barnen om hur viktigt  det är att äta grönsaker och att kroppen mår bra av det.Vi har även varit i Tippenhallen, där vi byggde upp en hinderbana. Där övade barnen sin grovmotorik.

Språk

Barnen fick skriva bokstaven ”B” denna gång.  Dom äldre barnen fick sitta på röda mattan och ”brainstorma om ord som börjar på bokstaven B . de sitter inne på avdelningen och arbetar. De yngre barnen får färglägga veckans bokstav och även träna på att även skriva den. De  barnen sitter i ateljén och arbetar.

Skapande, konstruktion och fantasi

Barnen samarbetar ute på gården. Tillsammans bygger de olika konstruktioner. Här har det bakats ett helt hav med kakor. De har även byggt en affär.

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund

Vi fortsätter med självporträtt. Den här gången fick barnen skapa en bild av sig själva, genom att måla med vattenfärg. Barnen övar då sin finmotorik och koncentrationsförmåga.

Näckrosen v.37

Hälsa och välbefinnande, grovmotorik

Varje år har skolan och förskolan en hälsovecka, en vecka då vi tänker extra mycket på att röra på oss. De äldsta barnen på förskolan går ner till skolan och vi dansar alla tillsammans. Vi märker att barnen är väldigt glada över att få vara i Tippenhallen, en av höjdpunkterna under veckan.

Temat ”Förvandlingar”, värdegrund, finmotorik, skapande

Barnen får prova på att rita ett självporträtt med kolkrita, vi pratar om hur vi ser ut, t ex. hur många ögon man har och var ögonbrynen sitter.

Språk

Vi lär oss hur man tecknar olika färger med hjälp av TAKK.

Språk

Vi använder oss av språksamlingar enligt ”Före Bornholmsmodellen” Vi berättar ”Sagan om den lilla gumman” av Elsa Beskow. Vi pratar och förklara ord som kan vara främmande för barnen. Med hjälp av rekvisita ger vi barnen en förståelse för vad t ex. ordet stäva betyder.

Språk, delaktighet och inflytande

Barnen berättar ”Sagan om Bockarna Bruse” för varandra. Vi stöttar och uppmuntrar barnen att själva sätta ord på och våga återberätta sagan i samlingen.

Språk och kommunikation

Månadens författare är Stina Wirsén och med hjälp av ”Läsfixarna” samtalar vi om boken ”Vem är arg”.

Sjöhästen v.37

Kommunikation/Språk/Matematik

Sagan/sången om Bockarna Bruse är bland barnens favoriter. Vi sjunger tillsammans om de tre bockarna – ”lilla”, ”mellan” och ”stora” och även illustrerar allt med rekvisita. Språket går ihop med matematiken också i ”Fem små apor”. Barn och pedagoger sjunger och räknar hur många apor som är kvar i sängen. Samtidigt bekantar vi barnen med siffrorna som motsvarar antalet apor.

När vi har suttit tillräckligt länge på mattan är det dags att röra på oss litegrann:

”Lunka på, lunka på, vi ha långan väg att gå… 

Hopp mor Annika, hopp mor Annika,

hopp min lilla Annika….”

Tecken som stöd

Vi använder tecken som stöd ofta i vardagen på förskolan – på samlingarna, vid matbordet, i den dagliga kommunikationen med barnen, vid lässtunderna. Här läser vi och samtidigt tecknar bockens innehåll.

Värdegrund 

Vi läser Stina Wirsèns ”Vem – böcker” som bekantar barnen med de olika känslorna – ledsen, arg, glad, sur. Barnen lär sig att sätta ord på sina känslor som leder till att det blir lättare att känna igen känslor hos de andra. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis!

Hälsovecka/Rörelse

Denna vecka var det hälsovecka på Igelboda skola och förskola. Som vanligt var vi mycket ute på gården i den friska luften. Vid några tillfällen hade vi rörelse och dans. Barnen var väldigt aktiva och värmde upp sig ordentligt!

 

Tema ”Förvandling”

Vi fortsätter att jobba med färger – barnen väljer en färg som de målar med. Vid nästa tillfälle får de välja en till färg och måla med båda färgerna. Vårt syfte är att barnen ska se förvandlingen – vad blir det när man blandar två olika färger?

Utevistelse/Grovmotorik

I den fria leken ute på gården tränar barnen sin grovmotorik. Här går de olika balansgångar, gräver i sanden, klättrar på båten. Kul!

”Kompis” tecknet som används ofta på förskolan:

TREVLIG HELG!!! 🙂 🙂 🙂 

Sjöstjärnan v.36

Värdegrund – Vi har startat upp med värdegrund och jobbar just nu med att skapa självporträtt med användning av kolkrita. Där övar vi även på finmotoriken och koncentrationsförmågan.

Skapande/bygg- och konstruktion och fantasi – Ute på gården samarbetar flera kompisar och bygger ihop allt från affärer till hus som sedan blir till rekvisita i den fria leken.

Naturvetenskap – Vi har startat upp med vår måndagstur till skogen. Där fick alla en uppgift att försöka hitta ett blav eller löv som hade runda kanter. Vi hittade även lite olika bajs sorter.

Motorik och idrott – Vi har äntligen satt igång med Tippenhallen som länge har varit efterfrågat hos barnen. Där får alla chansen att träna sin grovotorik genom bland annat att testa på en hinderbana som det var denna vecka.

Språk – Bokstavsdagen har startat. Och i vanlig ordning har vi börjat med bokstaven A. Barnen får en möjlighet att komma på ord som börjar på A samt att öva på att skriva och rita bokstaven och ord på A.