Näckrosen v.39

Hälsa och välbefinnande, närmiljö, naturvetenskap

Veckans uppdrag var att springa som en pytteliten mus.

Matematik, naturvetenskap

Från skogen hämtar vi material som vi kan använda i samlingen, vi pratar om de matematiska begreppen: liten, mellan, stor och stor, större, störst.

Tema ”Förvandlingar” – kultur, språk och kommunkation, värdegrund

Vi använder oss av drama och TAKK för att ge barnen förståelse för ”Vem är arg?” efter boken av Stina Wirsen.

Tema ”Förvandlingar”, värdegrund

Vi utforskar hur man ser ut beroende på vilken känsla man har. Att kunna sätta ord på hur man känner sig är ett viktigt moment i värdegrundsarbetet på förskolan.

Språk och kommunikation, skapande

Vi läser även boken ”Räven i den kolsvarta natten” och samtalar om känslan rädd med hjälp av ”Läsfixarna”. Barnen ritar någonting från boken och får på så sätt tolka innehållet i boken.

Matematik, logiskt tänkande

Barnen får en uppgift att para ihop strumpor och vantar efter färg och mönster.

  

Hälsa och välbefinnande, rörelse, grovmotorik

I Tippenhallen balanserar vi ärtpåsar på huvudet och leker med olika slags bollar.

Skapande, matematik, finmotorik

Vi skapar mönster med små och stora pärlor.

Barnens delaktighet och inflytande, språk, högläsning

Vi röstar med glasspinnar om vilken saga vi vill höra på samlingen, den här gången vann ”Petter och hans fyra getter” av Einar Norelius. Vi använder oss av rekvisita för att skapa en förståelse hos barnen om innehållet i sagan.

Barnens delaktighet och inflytande, blogg

På fredagar reflekterar och utvärderar vi med barnen om den gångna veckan, vad har vi gjort och vad som har hänt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *