Sjöstjärnan v. 5

Skogen, utflykt i vår närmiljö

Vi gick till skogen i snön. Där fick barnen till uppgift att titta efter djurspår. Ett barn hittade jättestora spår i snön och alla barn rusade dit för att se. -Wow! sa alla. Vad stora spår! -Ja är det inte märkligt säger ett barn då. -Säkert finns det dinosaurier här i skogen! -Vi måste leta vidare

 

 

Idrott, motion och hälsa

Barnen fick leka med bollar och det studsades och bollades för fullt till varandra. Några barn ville stå i mål och spela handboll och andra spelade basket.

Vi fortsätter med massage efter lunchen så att vi alla får varva ner lite.

 

Språk

Vi läste högt ur Matildas katter av författaren Jan Lööv. Veckans bokstav var bokstaven ”P” Barnen fick ”brainstorma” fram olika ord på P. Ordet prutt var det roligaste ordet såklart!, så en pedagog fick hålla en hel föreläsning om just ”pruttar” och var dom kom ifrån. Pedagogen gick också igenom hela tarmsystemet med barnen. Så nu vet barnen allt om just ”pruttar”.

 

Bygg, konstruktion och matematik

Barnen är fortfarande väldigt intresserade av pärla och lägga mönster. Barnen tycker också att det är kul att göra fina konstruktioner.

 

 

Utelek på gården, skapande

Det har åkts pulka för fullt nu när snön har kommit. En del barn ville göra en snögubbe tillsammans med en pedagog och målade sen den med olika färger.

 

 

Visa och berätta

Barnen vill gärna ha ”visa och berätta” på fredagar, och fler barn vill nu berätta om sin sak som det har tagit med och det är roligt att se.

 

 

Barnråd v. 4

Barnråd

 

På barnrådet har vi pratat om vad demokrati och medbestämmande är för något.

P –  Varför har vi barnråd?

B svarar – Lära regler för sommarklubben.

P frågar – Varför ska man vara en sjysst kompis?

B säger – Lyssna på alla regler,  vara snäll mot sin kompis.

 P – Vilka ska följa regler?

B svarar -föräldrar, barn i andra städer.

P- Vad är lite viktigare än regler?

Vilka måste man lyssna på då?

B svarar – Att lyssna på fröknarna.

P- Sen finns det valmöjligheter på förskolan.

B svarar – Barnen får välja ställe var vi ska leka med.

P – Vad har ni fått göra då?

B – Leka med lego, rita, pärla och bygga pussel.

P -Får ni alltid bestämma?

B -Nej!

P – Vad får barnen bestämma?

B – Jag får bestämma vad jag ska leka med.

P – Det är det som kallas för medbestämmande.

  • -Hur många av er får bestämma här på förskolan?

B – Alla barn räcker upp handen då.

P – Hur många av er vill åka skridskor?

B – Alla barn vill åka skridskor.

P- Vad vill ni mer göra på förskolan?

B -Gå till en park, ta med mat att äta.

 P -Har fröknarna bestämt det här eller barnen?

B – Barnen!

 P -Finns det något annat som ni vill göra?

B -Något nytt som vi aldrig har gjort förut säger ett barn.

 B -Spela fotboll på en större fotbollsplan, tex vid Braxenparken.

B – Bygga en koja i skogen eller åka till ett annat lekland med Sjöstjärnan.

 P -Vem bestämmer mest i Sverige?

B  – Familjer, borgmästare och statsministern.

 P – Vem bestämmer över skolan?

B – Lärare, rektor, skolminister och utbildningsminister, med lite hjälp av

en fröken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näckrosen v.5

Naturvetenskap, närmiljö

Vi utforskar och upptäcker ett nytt landskap i skogen då snön förändrar vår annars välbekanta närmiljö. Vi letar spår i snön och fantiserar vem eller vad som rört sig i skogen.

Lek, skapande, hälsa och välbefinnande

Vi hjälps åt att bygga en stor snögubbe och sedan målar vi den med vattenfärger. Det är härligt att snön är här, det blir mycket pulkaåkning på förskolegården.

Språk, berättande med rekvisita, högläsning

Böcker av månadens författare Jan Lööf blandas flitigt med favoritsagor som ”Sagan om den lilla lilla gumman”.

Sång, rim och ramsor

Vi sjunger, använder rim och ramsor och fingerlekar vid samlingen, t ex ”var är tummen”.

Matematik

Vi pratar mycket om de olika tidsbegreppen – dag, månad och år. Vi jämför även mönster – prickig, randig och blommig. Vi jämför och pratar om storlek – stor och liten.

Hälsa och välbefinnande, motorik

Vi hoppar och skuttar till Bamse.

Sjöhästen v4

Rörelse/Motorik

Tisdagsrörelse med sång, dans och rörelseövningar.

Grovmotorik

Det här härligt att känna när det ”kittlas i magen” när man står på höga höjder. Varje dag är det något barn som vänder på lådor,  klättrar upp och står och balanserar.

Matematik/Språk

På samlingen använder vi oss ibland av de kända Babblarna. Vi samtalar om färger, vad Babblarna heter och ramsräknar. Vi läser också boken ”I Babblarnas hus”” och försöker tillsammans komma ihåg vad de olika Babblarna gör i boken.

Skapande

Vi skapar för att stimulera kreativiteten bland barnen. Skapande kan ske på många olika sätt beroende på barnets ålder. Här har några barn skapat med olika färger på staffli.

 

TREVLIG HELG!

Sjöstjärnan v. 4

Idrott motion och hälsa

Vi började med uppvärmning med barnen med lite hopp och snurr. Den här gången hade vi byggt en hinderbana och barnen tycker att det är lika roligt varje gång.

Vi fortsätter med massage för att barnen ska komma ner varv. De barn som ville fick massrea varandra på ryggen.

 

Språk

Denna vecka fick barnen skriva bokstaven ”O”. De fick ”brainstorma” fram vilka ord som började på bokstaven O. Barnen var verkligen bra på att hitta på olika ord.

Vi läste ”Sifferboken” för barnen ur Jan Lööfs Sagosamling.

 

Experiment

Barnen gjorde experiment ute i snön genom att fylla muggar med färgat vatten för att se vad som händer till nästa dag. De konstaterade att vattnet hade frusit till is.

Skapande, bygg och matematik

Barnen visar stort intresse för att ”pyssla” och konstruera olika saker.

 

 

 

 

Spel, pussel

Vi ser att barnen tycker det är roligt med pussel och spel. De sätter sig gärna själva ner och spelar Uno och pratar regler med varandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näckrosen v.4

Naturvetenskap, teknik, skapande

Vi undersöker is i olika former – iskristaller, isbitar och ismassa. Vi skapar och experimenterar  i snön med olika färger. Vi testar glidet på isbanan och hur snabbt man åker i den nya rutschkanan.

Matematik, bygg och konstruktion, finmotorik

Vi konstruerar olika figurer som flygplan och hästar med hjälp av Plus-plusbitar.

IT, matematik, normer och värden

Barnen spelar olika matematik appar och de samarbetar och hjälper varandra.

Språk, högläsning

Barnen återberättar ”Sagan om den lilla lilla gumman” av Elsa Beskow med hjälp av rekvisita.

Sjöhästen v.3

Språk/kommunikation/Matematik

På samlingen går vi igenom vilken dag det är. Både under samlingen och efter står barnen  ofta och funderar, pekar och imiterar pedagogerna. De pekar på dagen och sjunger vår ramsa om alla veckodagarna. Vi sjunger om djuren från samlingspåsen och använder konkret rekvisita till t.ex ”Fem fina fåglar”.

Tisdagsrörelse/Motorik

Hopp och skutt! Här gör vi rörelse övningar och sjunger med till många traditionella och ”nya” rörelsesånger. Det är härligt att se barnens rörelseglädje i den här åldern.

Matematik/Konstruktion/Bygglek

Att undersöka saker med fingrarna är väldigt intressant i den här åldern. Barnen sätter ihop, sätter fast och plockar isär om och om igen. Pedagogerna är lyhörda och sätter ord på det barnen gör.

Skapande/Rollek

Vi ser ofta att barnen vill klä ut sig på Sjöhästen. Utklädningskläder ska vara ett pedagogiskt material som är tillgängligt för barnen för att locka, utmana och inspirera till lek.

Skapande

Vi fortsätter med tema förvandling. Här bakar/skapar några barn med trolldeg som ska (om de vill) målas när den torkat.

TREVLIG HELG!

Näckrosen v. 3

Matematik

Matematik för oss på Näckrosen kan vara att mäta och jämföra olika saker, t ex våra fötter. Andra matematiska begrepp vi pratar om är ordningstal -första, andra och tredje. Vi använder oss av lägesord – framför, bakom, först och sist. Vi skapar även mönster med pärlor och vi pratar om mönster på våra kläder – randigt, prickigt och blommigt.

Språk och skriftspråk

Vi tittar på olika pedagogiska program och pratar om bokstävernas namn och hur de låter.

Språk, kommunikation, skapande

Vi läser böcker av månadens författare, Jan Lööf. Vi använder oss av Stjärnläsaren när vi samtalar om innehållet i böckerna – spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären.

Matematik

Barnen inspirerar och utmanar varandra i sina bygg- och konstruktionslekar, de skapar hus till djuren och bilarna i olika material.

Språk

På samlingen lyssnar vi på hur många stavelser våra namn har genom att slå på trumman t ex Mo-ni-ka.

Motorik, hälsa och rörelse

I Tippenhallen hoppar vi och springer igenom en hinderbana.

Skapande

Det är kallt ute men det hindrar oss inte från att skapa utomhus.